Đề thi học kì 2 lớp 7 môn toán co dap an

     

Đề khám nghiệm học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 đưa về cho các bạn 7 đề thi bao gồm đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi. Thông qua đó giúp chúng ta lớp 7 có thêm nhiều gợi ý tham khảo, củng cố kỹ năng làm quen thuộc với kết cấu đề thi học kì 2.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 lớp 7 môn toán co dap an


Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2022

Đề thi học tập kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học tập kì 2 Toán 7

Cấp độ công ty đềNhận biếtThông hiểuVận dụngTổng
Vận dụngVận dụng cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1. Thống kê.

- xác định dấu hiệu.

- Lập bảng tần số.

- tìm mốt, tìm quý hiếm trung bình của vệt hiệu.

Số câu 3 3
Số điểm 1,5 1,5
Tỉ lệ % 15% 15%

2. Biểu thức đại số.

- nhận ra đơn thức đồng dạng, nghiệm của nhiều thức, giá trị của nhiều thức.

- Biết kiếm tìm bậc của solo thức, đa thức, đa thức thu gọn.

- Thu gọn nhiều thức.

- Cộng, trừ hai nhiều thức.

- search nghiệm của đa thức.

- cùng đa thức.

Số câu3 3 33 113
Số điểm0.75 0.75 0,751,5 14,75
Tỉ lệ %7.5% 7,5% 7,5%15% 10%47,5%

3. Tam giác

- Tam giác cân.

- Định lí Pitago.

- những trường hợp cân nhau của tam giác vuông.

Nhận biết một tam giác là tam giác đều.

Xác định độ lâu năm 1 cạnh của tam giác vuông.

Chứng minh nhị tam giác bằng nhau, tam giác vuông.

Số câu

1

1

2

4

Số điểm

0.25

0,25

2

2,5

Tỉ số %

2,5%

2,5%

20%

25%

4. Dục tình giữa các yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác.

Biết khoảng cách từ trọng tâm đến đỉnh tam giác.

Vận dụng đặc điểm của đường vuông góc và con đường xiên.

Số câu 1 12
Số điểm 0.25 11,25
Tỉ số % 2.5% 10%12,5%

Tổng số câu

4

1

10%

5

1.25

12,5%

9

3,75

37,5%

4

4

40%

22

Tổng số điểm

10

Tỉ số %

100%


Đề chất vấn học kì 2 Toán 7

Câu 1: Đơn thức nào dưới đây đồng dạng với đối chọi thức

*

*

*

*

D. -3xy

Câu 2: Đơn thức

*
 có bậc là :

A. 10

B. 6

C. 8

D. 12

Câu 3: Bậc của đa thức

*
 là :

A. 7

B. 5

C. 6

D. 4

Câu 4: cực hiếm x=2 là nghiệm của đa thức:

A. F(x)=2+x

B. F(x)=x-2

*

D. F(x)=x(x+2)

Câu 5: hiệu quả phép tính

*

*

*

*

*

Câu 6. giá bán tri biểu thức

*
 tai x=2 và y=1 là:

A. 12

B. -9

C. 18

D. -18

Câu 7. Thu gọn nhiều thức

*
 bằng :

*

*

*

*

Câu 8. Số như thế nào sau đấy là nghiệm của nhiều thức

*

*


*

*

*

Câu 9: Đa thức

*

A. Không có nghiệm

B. Gồm nghiệm là -1

C. Gồm nghiệm là 1

D. Bao gồm 2 nghiệm

Câu 10: Độ lâu năm hai cạnh góc vuông liên tiếp lần lượt là 3cm cùng 4cm thì độ nhiều năm cạnh huyền là :

*

B. 5

C. 7

D. 14

Câu 11: Tam giác số đông là tam giác có

A. Hai cạnh bởi nhau

B. Ba góc nhọn

C. Cha cạnh bởi nhau

D. Một góc bằng

Câu 12: trường hợp AM là đường trung tuyến và G là giữa trung tâm của tam giác ABC thì :

A. AM=AB

B. AM=AG

*

*

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Bài 1:( 1,5 điểm). Điểm thi đua trong các tháng của một năm học của lớp 7A được liệt kê vào bảng sau:

Tháng

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Điểm

80

90

70

80

80

90

80

70

80

a) vệt hiệu khảo sát là gì?

b) Lập bảng tần số. Tra cứu mốt của dấu hiệu.

c) Tính điểm mức độ vừa phải thi đua của lớp 7A.

Bài 2. (2,5 điểm) Cho hai nhiều thức

*

a. Thu gọn và thu xếp hai đa thức P(x) và Q(x)

b. Tìm nhiều thức M(x) = P(x) + Q(x) cùng N(x) = P(x) – Q(x)

c. Tra cứu nghiệm của đa thức M(x).

Bài 3: (3,0 điểm).Cho ABC có AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.

a) minh chứng tam giác ABC vuông tại A.

b)Vẽ phân giác BD (D trực thuộc AC), từ bỏ D vẽ DE vuông góc BC (E thuộc BC). Chứng minh DA = DE.


c) ED cắt AB tại F. Chứng minh DADF = DEDC rồi suy ra DF > DE.

Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán 7

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm):- mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Xem thêm: Trẻ Đi Ngoài Ra Sợi Màu Đen, Khi Bé Đi Tiêu Phân Có Máu Ba Mẹ Cần Phải Làm Gì

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

A

A

B

B

C

C

D

D

A

B

C

D

II. TỰ LUẬN: (7 điểm).

Câu

Nội dung nên đạt

Điểm

1

a)

Dấu hiệu điều tra là: Điểm thi đua trong thời điểm tháng của lớp 7A.

0.25

b)

Lập đúng đắn bảng “ tần số” dạng ngang hoặc dạng cột:

giá trị (x)

70

80

90

Tần số (n)

2

5

2

Mốt của tín hiệu là: 80

0.75

c)

Tính số điểm mức độ vừa phải thi đua của lớp 7A là:

*

0.5

2

a)

Thu gọn hai đối kháng thức P(x) và Q(x)

*

*

0.5

0.5

b)

Tính tổng hai nhiều thức đúng được

M(x) = P(x) + Q(x)

*

*

N(x) = P(x) -Q(x) - ()

*

*

*

0.25

0.25

0.25

0.25

c)

x + 2=0

x = -2

Đa thức M(x) bao gồm hai nghiệm

0.25

0.25

Đề thi học tập kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề thi học tập kì 2 Toán 7

Cấp độ

công ty đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Thống kê

- nhận ra được một trong những khái niệm về bảng tần số, dấu hiệu thống kê.

Số câu

2(C1,2)

2

Số điểm

0,5

0,5

Tỉ lệ %

5%

5%

2. Biểu thức đại số.

- nhận thấy được solo thức, nhiều thức; solo thức đồng dạng, thông số của đa thức; bậc của đối kháng thức, đa thức; giải pháp thu gọn 1-1 thức, nhiều thức; bí quyết kiểm tra một cực hiếm x là nghiệm của đa thức

- Hiểu bí quyết tình quý hiếm của đa thức tại giá chỉ trị cho trước của biến;

- hiểu về nghiệm của đa thức để tìm hệ số chưa biết.

- Cộng, trừ hai đa thức một biến.

- search nghiệm của nhiều thức.

- Tính quý hiếm của nhiều thức

Số câu

8(C3,4,5,6,7,

8,9,11)

2(C10,12)

1(C17)

1(C19)

12

Số điểm

2

0,5

2

1

5,5

Tỉ lệ %

20%

5%

20%

10%

55%

3. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, tam giác vuông bởi nhau.

- nhận biết số đo góc kế bên tam giác, nạm được độ nhiều năm 1 cạnh của tam giác bởi bất đẳng thức tam giác

- Biết vẽ hình, ghi GT, KL của bài bác toán; chỉ ra các yếu tố nhằm hai tam giác vuông bởi nhau.

Số câu

2(C13, 16)

(C18a)

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Tỉ số %

5%

10%

15%

4. Những đường đồng quy vào tam giác

- biết cách tính số đo góc liên quan đến con đường phân giác của tam giác; độ dài mặt đường trung tuyến.

- minh chứng các yếu hèn tố tương quan đến các đường đồng quy trong tam giác.

Số câu

2(C14,15)

(C18bcd)

2

Số điểm

0,5

2

2,5

Tỉ số %

5%

20%

25%

Tổng số câu

12

3

30%

5

4

40%

1

3

30%

19

Tổng số điểm

10

Tỉ số %

100%


Đề thi học tập kì 2 Toán 7

Câu 1: Bảng “tần số” còn tên thường gọi khác làA. Bảng số liệu thống kê;

B. Bảng triển lẵm thực nghiệm của vệt hiệu;

C. Bảng dấu hiệu;

D. Bảng báo giá trị dấu hiệu.

Câu 2: Vấn đề hay hiện tượng kỳ lạ mà người điều tra quan tâm khám phá gọi là:A. Tần số;

C. Giá trị;

B. Giá trị trung bình;

D. Dấu hiệu.

Câu 3: trong những biểu thức sau đâu là solo thức:

A. 4xy2;

B. 3-2y;

C. 10x +y;

D. 5(x+y).

Câu 4: Khẳng định sau đó là sai ?

A. 3x2y3và 3x3y2là hai solo thức đồng dạng;

B.- 3x2y3và 3x2y3 làhai đối chọi thức đồng dạng;

C. (xy)2và 3x2y2là hai đơn thức đồng dạng;

D. – 2(xy)3và 5x3y3là hai solo thức đồng dạng.

Câu 5: Tổng các hệ số của nhiều thức 2x2 – x – 1 là

A. – 1;

B. 1;

C. 0;

D. 2.

Câu 6: Đơn thức

*
tất cả bậc là

A. 6;

B. 10;

C. 8;

D. 12.

Câu 7: Bậc của nhiều thức

*

A. 7;

B. 6;

C. 5;

D. 4.

Câu 8: Giá trị x = 2 là nghiệm của nhiều thức

*

*

C. N(x) = x(x + 2);

*

Câu 9: hiệu quả thu gọn solo thức

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 10: quý giá biểu thức 3x2y + 3y2x trên x = -2 và y = -1 là

A. 12;

B. -9 ;

C. 18;

D. -18.

Câu 11: Thu gọn đa thức p. = x3y – 5xy3 + 2 x3y + 5 xy3 bằng

A. 3 x3y;

B. x3y ;

C. X3y + 10 xy3 ;

D. 3 x3y - 10xy3.

Câu 12: Đa thức A(x) = ax2 + 7x + 4 có một nghiệm x = -1. Khi đó thông số a có mức giá trị là

A.

*

B.

*

C. 3

D.

*

Câu 13: Cho tam giác ABC biết cạnh AB = 10cm, BC = 5cm. Như vậy:A: Cạnh AC gồm độ dài bằng 12 centimet hoặc 5 cm;

B: Cạnh AC bao gồm độ dài bằng 5cm;

C: Cạnh AC tất cả độ dài bởi 12cm;

D: Cả cha trường hòa hợp trên hồ hết đúng.

Câu 14: mang đến tam giác ABC gồm B = 60o. Đường phân giác của góc A với góc C giảm nhau tại I. Số đo góc AIC bằng:

A. 60o ;

B. 120o;

C. 100o;

D. 130o .

Câu 15: Tam giác ABC vuông trên đỉnh A và bao gồm AB = 12 cm, AC = 5 cm. Trung đường AM tất cả độ lâu năm là:

A. 6 cm;

B. 7,5 cm;

C. 7cm;

D. 6,5 cm.

Câu 16: Số đo góc x (Hình 1) bằng


A. 60o;

C. 75o;

B. 65o;

D. 85o.

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 17: (2 điểm) Cho hai nhiều thức

*
*

a) Thu gọn gàng hai đa thức P(x) và Q(x)

b) Tìm đa thức M(x) = P(x) + Q(x) với N(x) = P(x) – Q(x)

c) tìm nghiệm của nhiều thức M(x).

Câu 18: (3 điểm) Cho ABC có AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.

a) chứng minh tam giác ABC vuông trên A.

b) Vẽ phân giác BD (D ở trong AC), trường đoản cú D vẽ DE vuông góc BC (E ∈ BC). Minh chứng DA = DE.

Xem thêm: Top 18 Bản Đồ Hành Chính Đồng Bằng Sông Hồng Năm 2022, Các Tỉnh Thuộc Đồng Bằng Sông Hồng

c) ED cắt AB tại F. Chứng tỏ DF > DE.

Câu 19: (1 điểm)

Tìm quý giá của nhiều thức 3x4 + 5x2y2 + 2y4 + 2 y2, biết rằng: x2 + y2 = 2

Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán 7

Phần I. Trắc nghiệm khách hàng quan. (4 điểm) (Mỗi câu làm đúng được 0,25 điểm)