Đề thi học kì 2 môn hóa 11

     

Nhằm giúp các em tưởng tượng rõ rộng về kết cấu và nội dung Đề thi hóa lớp 11 học tập kì 2, loài kiến Guru giữ hộ tới các em chủng loại Đề thi hóa 11 học tập kì 2 bao gồm đáp án 2020. Hi vọng sẽ giúp các em ghi nhớ và gắn kết các kiến thức chất hóa học 11 học kì 2 cùng có công dụng tốt vào kì thi sắp tới tới.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 môn hóa 11

*

1. Đề thi hóa 11 học tập kì 2 bao gồm đáp án bao hàm những nội dung gì?

Đề thi hóa lớp 11 kì 2 bao gồm đầy đầy đủ nội dung của những phần: ankan, anken, ankadein, ankin, benzene và một số trong những hidrocacbon thơm, ancol, phenol, andehit, xeton, axitcacboxylic, ….. Các em ôn tập và ghi lưu giữ kỹ về cách làm cấu tạo, tính chất vật lí, đặc thù hóa học, công dụng, phương pháp điều chế và phần lớn dạng toán liên quan để làm tốt bài thi tới đây nhé!

*

*

2. Đề thi hóa 11 học kì 2 tinh giản gần như nội dung nào?

Nội dung tinh giản trong chương trình vận dụng trong đề thi hóa lớp 11 kì 2 bao gồm:

- cấu trúc lớp vỏ khí và đặc điểm từng phần nằm trong lớp vỏ khí.

- Trình bảy được điểm sáng cấu tạo, đặc điểm vật lí và tính chất hóa học tập của stiren.

- Thí nghiệm: phản ứng của axit axetic cùng với quỳ tím, natri cacbonat.

- ……..

3. Đề thi hóa 11 học kì 2 bao gồm đáp án:

ĐỀ THI

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: thu xếp nhiệt độ sôi của những chất sau theo chiều giảm dần: CH3OH, H2O, C2H5OH là:

A. H2O, CH3OH, C2H5OH. B. CH3OH, C2H5OH, H2O.C. CH3OH, H2O, C2H5OH. D. H2O, C2H5OH, CH3OH.

Câu 2: hàng đồng đẳng của ancol no, solo chức, mạch hở bao gồm công thức là:

A. ROH. B. CnH2n + 8. C. CnH2n + 1OH. D. CnH2nO.

Câu 3:Dãy chất nào dưới đây đều là ankan?

A. C4H4 ,C2H4 , CH4. B. CH4 , C3H6 , C5H12.C. C2H6 , CH4 ,C5H12. D. C2H6 , C4H8 ,CH4.

Câu 4: Ta có thể dùng dung dịch thử nào để minh bạch 2 bình đựng khí etan với etilen?

A. Nước. B. Dd brom. C. Khí HCl. D. Dd NaOH.

Xem thêm: Cách Dùng Trạng Từ Và Tính Từ, Vị Trí Và Chức Năng Của Trạng Từ

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 3g C2H6 rồi dẫn toàn bộ sản phẩm khí qua hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy nhận được m gam kết tủa. Gía trị của m là bao nhiêu?

A. 8,8g. B. 4,4g. C. 10g. D. 20g.

Câu 6: Số đồng phân ancol của C4H10O là:

A. 4. B. 2. C. 1. D. 5.

Câu 7: cho 6g C3H7OH chức năng với Na trọn vẹn thấy có V (l) khí thoát ra (ở đktc). Cực hiếm của V là bao nhiêu?

A. 2,24l. B. 1,12l. C. 3,36l. D. 4,48l.

Câu 8: xảy ra phản ứng như thế nào sau đây?

A. C2H5OH + sắt ? B. C6H5OH + NaOH ?C.C6H5OH + HCl ? D. C2H5OH + NaOH ?

Câu 9: gọi tên chất sau: CH3-CH2 -CH(CH3)-CH2OH

A. 2-metyl-butan - 1- ol. B. 3-metylbutan - 1- ol.C. 3-metylbutan- 4 – ol. D. 3-metylpentan -1- ol.

Câu 10: Đốt cháy 1 ancol nhiều chức thu được H2O với CO2 với tỉ trọng số mol thứu tự là 3:2. Đó là ancol nào?

A. C3H8O3. B. C2H6O2. C. C3H8O2. D. C4H10O.

II.TỰ LUẬN (5 điểm):

Câu 1: (2điểm) Viết phương trình làm phản ứng (ghi rõ điều kiện):

A. C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 B. C6H5OH + NaOHC. C2H2 + AgNO3/NH3 dư D. CH2 = CH2 + Br2

Câu 2: (3điểm):

Cho 9,2g tất cả hổn hợp A có CH3OH cùng propan -1-ol tính năng với natri dư thu được 2,24 lít khí H2 ngơi nghỉ đktc.

a) Viết phương trình bội phản ứng.b) xác định thành phần % trọng lượng các chất trong hỗn hợp đầu.c) cho 30 ml dung dịch C2H5OH 46 độ làm phản ứng hết với sắt kẽm kim loại Na (dư), chiếm được V lít khí H2 (đktc). Biết khối lượng riêng của C2H5OH nguyên chất bởi 0,8 g/ml. Tính V.

ĐÁP ÁN

I.Trắc nghiệm:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

C

B

D

A

B

B

A

B

Giải mê thích tóm tắt đáp án:

Câu 1: Chiều bớt dần ánh sáng sôi của những hợp hóa học hữu cơ tất cả số C sấp sỉ nhau là:

Axit > Ancol > Amin > Este > Xeton > Andehit > Dẫn xuất của halogen > Ete > Hidrocacbon.

Xem thêm: Vợ Chồng Tuổi Giáp Tuất Sinh Con Năm 2021 Được Không, Con Gái Tốt Hay Trai Tốt

Câu 3: Công thức tổng thể của Ankan là CnH2n+2 (n>0)

Câu 4: Akan không làm mất đi màu dung dịch Brom, Aken làm mất đi màu hỗn hợp Brom.

Câu 5:

nC2H6= 3/30 = 0,1 (mol)

C2H6 → 2CO2 → 2CaCO3

→ n CaCO3= 2.0,1 = 0,2 (mol)

→ m CaCO3= 0,2.100 = 20(g)

Câu 6:

Câu 7:

C3H7OH + na → C3H7ONa + 1/2H2

→n H2= ½ n C3H7OH = 1/2.(6/60) = 0,05 (mol)

→V H2= 1,12 (l)

Câu 10:

H2O:CO2 = 3:2

→ tỉ lệ nguyên tử C:H = 2:6

→ bí quyết phù hợp: C2H6O2

II.Tự luận:

Câu 1: Phương trình bội phản ứng:

Mỗi phương trình bội nghịch ứng 0,5 điểm

a. 2 C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 →< C2H4(OH)O >2Cu + 2 H2Ob. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2Oc. C2H2 + 2 AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2 NH4NO3d. CH2 = CH2 + Br2 → CH2 Br - CH2 Br

Câu 2: mỗi câu 1 điểm

a. Phương trình làm phản ứng:

2 CH3OH + 2 mãng cầu → 2 CH3ONa + H2 (0,5 đ)

2 C2H5OH + 2 mãng cầu → 2 C2H5ONa + H2 (0,5 đ)

b. điện thoại tư vấn số mol 2 ancol metanol với propanol theo thứ tự là x, y mol

Giải hệ:

32x + 60 y = 9,2

x/2 + y/2 = 2,24/22,4= 0,1

=> x = 0,1 ; y = 0,1

% trọng lượng metanol = 3,2 .100%/ 9,2 = 34,78 % (1đ)

% cân nặng propanol = 63, 22%

c. V rượu nguyên hóa học = 46.30/100 = 13,8 ml => V H2O = 30 – 13,8 = 16,2 ml

=> m rượu nguyên hóa học = 13,8 . 0,8 = 11,04 g => n rượu = 11,04/46 = 0,24 mol

m nước = 16,2 .1 = 16,2g => nnước = 16,2/18 = 0,9 mol

=> n H2 = ( n rượu + n H2O)/ 2 = (0,9+ 0,24)/2 = 0,57 mol => V= 0,57.22,4 = 12,768( l) (1đ)

Trên đó là mẫu đề thi hóa 11 học kì 2 gồm đáp án. Hi vọng đề thi mẫu và bắt tắt nội dung cần học, nội dung tinh giản sẽ giúp các em ôn tập cùng có công dụng tốt vào kì thi chất hóa học kì 2 sắp đến tới. Con kiến Guru update liên tục những bài giảng hay, mẫu đề thi bám đít chương trình của Bộ giáo dục đào tạo tại loài kiến Guru nhé!