Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng anh lớp 5 năm 2017

     

Với mong muốn giúp những em bao gồm thêm tư liệu để tham khảo và những thầy cô giáo tất cả thêm bốn liệu ra đề thi giữa kì 1 môn giờ Anh lớp 3. thietkewebshop.vn xin được gửi đến các em học sinh và quý thầy cô giáo Đề thi giữa học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 năm 2017. Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp các em có tác dụng quen với những dạng đề, cấu trúc đề nhằm mục tiêu tự tin hơn trong kỳ thi chuẩn bị tới. Chúc những em học tập tốt!


Đề thi giữa kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 năm học 2017 - 2018 (Có đáp án)

Bộ đề thi thân học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 - công tác mới

Đề thi học kì 1 môn giờ Anh lớp 3 (Có ma trận đề thi cùng file nghe)


Đề thi thân học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2017

Full name:……………………………………….

Bạn đang xem: đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng anh lớp 5 năm 2017

Class: 3…..

TEST ON ENGLISH

Time: 35 mins


Question 1: Listen và number (1p).

Question 2: Circle the correct answer (1p).

1. Hello, my ………………… is Linda.

A. Name B. Is C. I am

2. What is ………………. Name?

A. You B. My C. Your

3. How vì chưng you …………………. Your name? N-A-M

A. What B. Is C. Spell

4. …………………. That Phong? - Yes, it is.

A. Who B. Is C. Are

5. Sit ………… , please.

A. Up B. Down C. At

6. ………………. Are you? I’m nine years old.

A. How B. How old C. What

7. I’m fine, …………….

A. Thank B. Thanks you C. Thanks

8. They are my ……………..

A. Friend B. Friends

9. Linda is my ……………..


A. Friend B. Friends

10. ………….. , it is.

A. No B. Yes

Question 3: Circle the odd one out (1p).

1. A. Peter B. Name C. Mai D. Mary

2. A. Hi B. Hello C. Spell D. Good morning

3. A. That B. What C. Who D. How

4. A. He B. She C. You D. My

Question 4: Read và match

Example 0. How old are you?

a. My name’s Linda.

1. Hello. I’m Mary.

b. My name’s Quan. Nice to lớn meet you, too.

Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 9 Sgk Hóa 9 Sgk Hóa Học 9, Bài 1 Trang 9 Sgk Hóa Học 9

2. What’s your name?

c. It’s Miss Hien.

3. My name’s Linda. Nice khổng lồ meet you.

d. I’m ten years old.

4. Who’s that?

e. Hi, Mary. I’m Peter.

Answers: 0 - d, 1 - ….., 2 - ……, 3 - ……, 4 - ……

Question 5: Reoder the words to lớn make a meaningful sentence.

0. That/ Who/ is/ ? -> Who is that?

1. Friend. / This / my / is / new

- ……………………………………………………………………………

2. Thank / I / you. / am / fine / ,

- ……………………………………………………………………………

3. That / phái mạnh / Is / ?

- ……………………………………………………………………………


4. Peter / are / They / Linda / and/ .

- ……………………………………………………………………………

Question 6: Match the sentences (1p)

1. Who’s that?

a) Yes, it is.

2. How old are you?

b) It’s Mr. Loc.

3. Is that Mai?

c) She’s eight years old.

4. How old is Mai?

d) I’m eight years old.

Question 7: Answer the questions (2p)

a. What is your name? ………………………………………………………………….

b. How old are you? …………………………………………………………………….

c. Is Linda eight years old? ………………………………………………………………

Question 8: Read and complete. (1p) (old, that, no, are)

1. A: Is that Linda?

B: (1) ..................................... , it isn’t.

A: Who’s (2) ..................................... ?

B: It’s Mary.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Tủ Lạnh Nội Địa Nhật Bản, Sử Dụng Tủ Lạnh Nội Địa Nhật Hiệu Quả

2. A: How old (3) ..................................... You?

B: I’m ten years (4) ..................................... .


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
thietkewebshop.vn
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 2.349 Lượt xem: 7.439 Dung lượng: 216,4 KB
Liên kết tải về

Link thietkewebshop.vn chính thức:

Đề thi giữa học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 năm 2017 thietkewebshop.vn Xem

Các phiên bạn dạng khác cùng liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Chủ đề liên quan
Mới tuyệt nhất trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA