Đề Thi Tiếng Anh Lớp 3 Học Kỳ 2

     

Bạn đang xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Coi và cài ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tư liệu tại trên đây (4.72 MB, 22 trang )


Full name: ...

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 3 học kỳ 2

Class: ...

ENGLISH LANGUAGE TESTTime: 45 minutes

I. LISTENING

Task 1. Listen and tick . There is oneexample.

Example:


1. Irahc → c __ __ __ __ 2. Atco→ c __ __ __ 3. Rodo → d __ __ __4. Labet → t __ __ __ __ 5. Labl → b __ __ __

Task 2. Look & read. Tick or cross thebox. There are two examples.


is nearHa Noi.

2. HoChiMinhCity isincentralVietNam.

3. HaLongBay isinnorthVietNam.

4. HoiAn isfarfromHaNoi.


and

complete. There is one example (0).

far too central north Sa pa map

Look at the (0) map of Viet Nam. It is a big country. This is (1) ______ . It is a small town in (2) ______Viet Nam. Nhì Phong is in north Viet nam (3) ______ . Hoi An and Da Nang are in (4) ______ Viet Nam.Hoi An is near da Nang but (5) ______ from Ha Noi. Ho đưa ra Minh thành phố is a big city in south Viet Nam.Where is your place?


Teacher does & says this: Minimumexpected from Student:response Back-up questions:

Teacher (T) puts 6 cards (1-6) on thedesk & says: I say the name of the thingin the picture. You point to the correctpicture. OK? Now listen and look.

T says:There are two beds. Then T pointsto card 1.

Now you listen & point to lớn the correctpicture. T says the following things:

Student (S) listens andpoints lớn the cardscorresponding khổng lồ the thingssaid by T.

Teacher (T) points to
each thẻ which hasjust been called andasks S.

There are three windows. S points to thẻ 2. Look. How manywindows?

There are four maps. S points to card 3. … How many maps?

There are two doors. S points to thẻ 4. … How many doors?There are three tables. S points to thẻ 5. … How many tables?

There are two wardrobes. S points to thẻ 6. … How many

wardrobes?Task 2. Look and say.

Teacher does and says

this: Minimum response expected fromStudent: Back-up questions:T puts thẻ 1 on the desk

and says: Say what yousee. Now listen & look.T points to the two bedsand says: There are twobeds.

Xem thêm: Mã Trường Đại Học Vinh 2021, Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Vinh

T tells S: Now you vì thesame.

T respectively puts 5cards (2-6) on the desk forS to say.

S says the quantity of the things in

each card. T points khổng lồ the right cardand says.(Card 2) There are three windows. What are they? How many?(Card 3) There are four maps. … How many?


(21)

Task 3. Listen & do/ Look and say.

Teacher does và says this: Minimumexpected from Student:response Back-up questions:

T shows the picture of the room andsays: I ask questions and youanswer. Now look & listen. Howmany balls are there?Then Tanswers: There are two balls.

Now you listen lớn the questions andanswer, OK?

S listens and answers the

questions. T points lớn the things andasks S.


(22)

Teacher does & says this: Minimumexpected from Student:response Back-up questions:


How many sofas are there? There’s one sofa. …How many?How many posters are there? There are two posters.

How many wardrobes are there? There’s one wardrobe.How many doors are there? There’s one door.

The over --Đáp ánI. LISTENING

Task 1. Listen & tick . There is oneexample.

Key: 1. A 2. B 3. B 4. A 5. A

Task 2. Listen & tick or cross . Thereare two examples.

Key: 1. 2. 3. 4. 5.

Task 3. Listen và number the pictures.The first picture is done for you.

Key: 1. C 2. F 3. E 4. B 5. DII. READING và WRITING

Task 1. Look and write. There is one example.Key: 1. Chair 2. Coat 3. Door 4.table 5. BallTask 2. Look & read. Tick or cross thebox. There are two examples.

Key: 1. 2. 3. 4. 5.

Task 3. Read & complete. There is oneexample (0).

Xem thêm: Bỏ Chế Độ Bán Hàng Trên Facebook Nhanh Nhất 2021, Cách Tắt Định Dạng Bán Hàng Trên Facebook

Key: 1.Sa page authority 2. North 3. Too 4. Central 5.far


Tài liệu liên quan


*
Đề thi thân học kì 1 môn giờ Anh lớp 7 thí điểm trường trung học cơ sở Lan Mẫu, Bắc Giang năm học năm 2016 - 2017 (có tệp tin nghe + đáp án) 4 1 33
*
sở hữu Đề thi học tập kỳ 2 môn giờ Anh lớp 4 trường Tiểu học tập Nguyễn Huệ - Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kỳ 2 có file nghe & đáp án 13 126 0
*
Tải bộ đề thi học kì 1 giờ Anh lớp 6 gồm file nghe và câu trả lời - 2 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 học tập kì 1 bao gồm file nghe + lời giải 12 140 2
*
download Đề ôn thi học tập kì 2 lớp 5 môn giờ Anh tất cả file nghe + đáp án - Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kỳ 2 năm 2019 - 2020 17 133 1
*
thiết lập Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học tập kì 2 tất cả đáp án năm học tập 2018 - 2019 số 4 - Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh bao gồm file nghe + đáp án 7 57 1
*
cài Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án ngôi trường TH Hưng Thạnh 1 - Đề thi học kì 2 lớp 3 môn giờ Anh có file nghe + lời giải 5 87 0
*
sở hữu Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 2 có đáp án năm học tập 2018 - 2019 số 3 - Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn giờ Anh bao gồm file nghe + câu trả lời 7 13 0
*
thiết lập Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 2 gồm đáp án năm học 2018 - 2019 số 2 - Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh gồm file nghe + câu trả lời 6 21 1
*
cài Đề chất vấn học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 ngôi trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, tp. Hải phòng năm học 2017 - 2018 bao gồm đáp án - Đề đánh giá học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 bao gồm file nghe + câu trả lời 4 76 0
*
cài đặt Đề thi môn giờ Anh lớp 4 học tập kì 2 có đáp án năm học tập 2018 - 2019 số 3 - Đề thi học kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh tất cả file nghe + giải đáp 6 76 1
*


Tài liệu các bạn tìm kiếm đã chuẩn bị tải về


(4.77 MB - 22 trang) - sở hữu Đề ôn thi học tập kì 2 lớp 3 môn giờ Anh bao gồm file nghe + đáp án (Số 5) - Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh
Tải phiên bản đầy đủ ngay
×