Đề Thi Toán Cao Cấp

     
... NAMHỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn: TOÁN CAO CẤP A1 ban hành kèm theo đưa ra quyết định số: ………/QĐ-TTĐT1của người có quyền lực cao Học viện công nghệ Bưu ... Suy rộng3PHẦN BDÙNG đến ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH ĐTVT VÀ công nghệ thông tin THỜI GIAN : 120 phútMỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu nhiều loại 1, một câu loại 2, một câu nhiều loại 3 với một câu loại 4)I. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM ... Ký kết ngày /04/2006 PHẦN ADÙNG mang đến ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH QTKD THỜI GIAN : 120 phútMỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu các loại 1, một câu các loại 2, một câu một số loại 3 với một câu một số loại 4)I. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM...


Bạn đang xem: đề thi toán cao cấp

*

*

*Xem thêm: Mã Ngành Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Mã Trường Năm 2021

... A = 3. Tính tích Giải. 1. Bởi A là ma trận vuông cấp 2 đề nghị để tích AX và XA xác minh thì X cũng làma trận cấp 2. Trả sử X = ; a, b, c, d ∈ R, khi đó2Bài tập toán cao cấp Bùi Thành Trung ... (1+x) Giải: Ta dạng vô định 1 cùng (1+x) = e Ở số mũ của lũy vượt ta vừa thu được dạng vô định 0/0. Áp dụng quy tắcLôpitan ta nhận được = = = = = 2Ví dụ 6. Tính (tanx) Giải: Ta dạng ... Riêng biệt cấp cao: những đạo hàm riêng biệt f’x, f’y là những đạo hàm riêng biệt cấp 1 của hàm số f(x,y), cáchàm số này cũng là các hàm nhị biến. Xét các đạo hàm riêng của chúng (f’x)’x ,36Bài tập toán cao...
*

*Xem thêm: ' Walk Out On Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Walk Out On Sb Là Gì

... Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 ( DÙNG mang lại ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH QTKD ) THỜI GIAN : 120 phút MỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu loại 1, một câu một số loại 2, một ... D:001yxyx. 6 .Giải phương trình vi phân 23xy y x e   . 7. Giải phương trình vi phân cosxy y x e  . 8. Giải phương trình vi phân 37 12xy y y xe    . 9. Giải phương ... Giải phương trình vi phân sau: 22 3y y y x    . 1 Häc viÖn c«ng nghÖ b­u chÝnh viÔn th«ng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc NGÂN HÀNG ĐỀ...