ĐỀ THI TOÁN LỚP 2 HỌC KỲ 1 NĂM 2018

     

bộ đề bình chọn học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2018 – 2019 theo Thông tứ 22

Bộ đề kiểm soát học kì 1 môn Toán hai năm 2018 – 2019 bao gồm ma trận và lời giải là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho những em học viên ôn tập và ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả.

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 2 học kỳ 1 năm 2018

Chúc các em học tốt và thi tốt.

Đề 1

Ma trận thắc mắc đề bình chọn môn Toán cuối học kì I lớp 2

Chủ đề

Mức 1

(Nhận biết)

Mức 2

(Thông hiểu)

Mức 3

(Vận dụng)

Mức4

(Vận dụng nâng cao)

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số học

Số câu

3

1

2

2

08

Số điểm

1.5

1

3

3

Tỉ lệ %

15%

10%

30%

30%

2. nh học

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

1

Tỉ lệ %

5%

10%

Tổng số câu

4

1

2

2

1

4

3

2

1

10

Tổng số điểm

2

4

3

1

10

Tỉ lệ %

20%

10%

30%

10%

100%

PHÒNG GD&ĐT ……………………

Trường tè học: ……………………………….

Họ cùng tên:………………………………..

Phân trường:……………………………..

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2018 – 2019

Môn: Toán lớp 2

Thời gian: 60 phút

Điểm

…………………………….

Lời nhận xét của giáo viên

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Phần I: Trắc nghiệm:

Khoanh vào vần âm ghi trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số ngay tức thì trước của 88 là:

A. 85 B. 86 C. 87 D. 89

Câu 2: Phép tính nào tiếp sau đây có kết quả nhỏ thêm hơn 7

A. 13 – 7 B. 13 – 6 C. 13 – 5 D. 13 – 4

Câu 3: “Năm mươi lăm đề – xi – mét” viết là:

A. 35 cm B. 35dm C. 55 cm D. 55 dm

Câu 4: sản phẩm công nghệ năm tuần này là ngày 20 tháng 12, vậy đồ vật năm tuần sau là ngày nào?

A. Ngày 26 B. Ngày 27 C. Ngày 28 D. Ngày 29

Câu 5: Nêu tên tía điểm thẳng hàng:

Cho các điểm sau:

*

A. Tía điểm A, O, D là bố điểm trực tiếp hàng

B. Ba điểm A, O, C là bố điểm trực tiếp hàng

C. Bố điểm C, O, D là cha điểm trực tiếp hàng

D. Ba điểm B, O, D là bố điểm thẳng hàng

II. Phần tự luận: hoàn thành các bài xích tập sau:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

a, 56 + 23 b, 8 + 56 c, 89 – 24 d, 100 – 64

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 7: Tìm x:

a) 45 + x = 71 b) 90 – x = 37

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 8: Trong phòng họp có 84 dòng ghế, tín đồ ta mang thoát khỏi phòng 18 cái ghế. Hỏi trong phòng họp này còn bao nhiêu loại ghế?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 9: Điền vết > Đáp án đề 1

I. Trắc nghiệm:

Câu 1: Số ngay lập tức trước của 88 là: (M1 – 0.5đ)

C. 87

Câu 2: Phép tính nào tiếp sau đây có kết quả bé nhiều hơn 7 (M1 – 0.5đ)

A. 13 – 7

Câu 3: “Năm mươi lăm đề – xi – mét” viết là: (M1 – 0.5đ)

D. 55 dm

Câu 4: đồ vật năm tuần này là ngày 20 tháng 12, vậy trang bị năm tuần sau là ngày nào? (M2 – 1đ)

B. Ngày 27

Câu 5: Nêu tên tía điểm trực tiếp hàng: (M1 – 0.5đ)

A. Tía điểm A, O, D là bố điểm thẳng hàng

II. Trường đoản cú luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính: (M2 – 2đ)

Câu 7: Tìm x: (M3 – 1đ)

a) 45 + x = 71 b) 90 – x = 37

x = 71 – 45 x = 90 – 37

x = 26 x = 53

Câu 8: HS giải đúng vấn đề có lời văn. (M3 – 2đ)

Bài giải:

Trong phòng họp này còn số cái ghế là: (0, 5 điểm)

84 – 18 = 66 (cái ghế) (1 điểm)

Đáp số: 66 cái ghế (0, 5 điểm)

Câu 9: Câu 9: Điền lốt > 10 35 + 3 = 38

60 + 20 > 79 9 + 51

Mạch loài kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số cùng phép tính: cộng, trừ vào phạm vi 100. Search thành phần(số hạng, số bị trừ)

Số câu

2

1

1

1

1

4

1

Số điểm

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

1,0

Đại lượng và đo đại lượng: đề-xi-mét, ki-lô-gam. Lít. Xem đồng hồ.

Số câu

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

Yếu tố hình học: hình chữ nhật, hình tứ giác.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Toán gồm lời văn

Số câu

1

Số điểm

1,0

Tổng

Số câu

3

2

2

1

1

1

6

4

Số điểm

3,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

6,0

4,0

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

MÔN TOÁN LỚP 2 NĂM HỌC 2018 – 2019

STT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

1

Số học

Số câu

02

02

02

01

7

Câu số

1,2

7,8

3,9

6

2

Đại lượng với đo đại lượng

Số câu

01

01

1

Câu số

04

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

1

Câu số

5

4

Toán tất cả lời văn

Số câu

01

1

Câu số

10

Tổng số câu

3

4

2

1

10

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I (Đề tham khảo)MÔN TOÁN NĂM HỌC 2018 – 2019

* Khoanh tròn vào chữ cái trước hiệu quả đúng:

Câu 1: Số lớn nhất có nhì chữ số là:

A. 10 B. 90 C. 99 D. 100

Câu 2: Điền vệt (, =) tương thích vào ô trống: 7+ 8 …. 8+ 7

A. C. = D. +

Câu 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Số? ….. – 35 = 65

A. 90 B. 35 C. 100 D. 30

Câu 4: Số? (m1)

1 giờ chiều xuất xắc …..giờ

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 5 : Hình dưới có từng nào hình tứ giác?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Kết quả của phép tính: 36 + 14 – 28 là:

A. 50 B. 8 C. 22

Câu 7: Tính

9 + 6 = ………. 9 + 5 + 1 = ………..

Câu 8: Đặt tính rồi tính: (M 2)

a) 26 + 29

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

b) 41 – 27

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Câu 9: tìm x

a) x + 18 = 60

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

b) x – 29 = 34

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Câu 10: Mai gồm 35 bông hoa, Lan có thấp hơn Mai 8 bông hoa. Hỏi Lan bao gồm bao nhiêu bông hoa?

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Chụp Ảnh Màn Hình Điện Thoại Vsmart Live Từ A, Chụp Ảnh Màn Hình Vsmart Như Thế Nào

……………………………………………………………………………………..

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN – LỚP 2

Câu 1: Số lớn nhất có nhị chữ số là:

C. 99

Câu 2: Điền dấu (, =) thích hợp vào ô trống: 7 + 8 = 8+ 7

Bài 3: Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng.

C. 100

Câu 4: Số?

1 tiếng chiều tuyệt …..giờ

B. 13

Câu 5 : Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

C. 3

Câu 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Kết quả của phép tính: 36 + 14 – 28 là:

C. 22

Câu 7: Tính

9 + 6 = 15 9 + 5 + 1 = 15

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

Câu 9: search x

a) x + 18 = 60 b) x – 29 = 34

x = 60 – 18 x = 34 + 29

x = 42 x = 63

Câu 10:

Bài giải:

Lan tất cả số cành hoa là: (hoặc Số cành hoa Lan có là): (0,25 điểm)

35 – 8 = 27 ( bông hoa) (0,5 điểm)

Đáp số: 27 bông hoa (0,25 điểm)

Đề 3

Đề khám nghiệm HK I – Năm học: 2018 2019

Môn: Toán lớp 2

Thời gian: 40 phút

A/ Phần trắc nghiệm: (6 điểm)

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1/ (1 điểm): Số 95 hiểu là:

A. Chín mươi năm B. Chín lăm C. Chín mươi lăm

Câu 2/ (1 điểm): 38 + 2 – 10 = … tác dụng của phép tính là:

A. 10 B. Trăng tròn C. 30

Câu 3/ (1 điểm): Tìm x, biết: x – 45 = 13

A. x = 32 B. X = 58 C. X = 68

Câu 4/ (1 điểm): Hiệu là số lớn số 1 có một chữ số, số trừ là 24, số bị trừ là:

A. 15 B. 33 C. 38

Câu 5 (1 điểm): 90cm = …….dm. Số đề nghị điền vào chỗ chấm là:

A. 9 B. 90 C. 900

Câu 6/ (1 điểm): vào hình vẽ dưới có:

A. 3 hình chữ nhật

B. 4 hình chữ nhật

C. 5 hình chữ nhật

B/ Tự luận: (4 điểm)

Câu 7/ (2,0 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 65 + 26

..…………..

………………..

………………..

b) 46 + 54

..…………..

………………..

………………..

c) 93 – 37

..…………..

………………..

………………..

d) 100 – 28

..…………..

………………..

………………..

Câu 8/(2,0 điểm): Đàn bò trước tiên có 46 con, lũ bò đồ vật hai tất cả 38 con. Hỏi hai đàn bò bao gồm bao nhiêu con?

Bài giải

…………………………………….…………………………………………………………..

…………………………………….…………………………………………………………..

…………………………………..…………………………………………………………….

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm:(6 điểm)

Mỗi câu khoanh đúng được 1,0 điểm

Câu 1: C

Câu 2: C

Câu 3: B

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: C

II- PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm):

Câu 7 (2,0 điểm): Đặt tính với tính đúng từng phép tính được 0,5 điểm:

a) 91 b) 100 c) 56 d) 72

Câu 8 (2,0 điểm):

– Ghi lời giải, phép tính, đơn vị đúng được 1,5 điểm;

– Ghi đáp số đúng được 0,5 điểm

Giải

Cả hai bầy bò bao gồm tất cả:

46 + 38 = 84 (con bò)

Đáp số: 84 nhỏ bò

Tham khảo: cỗ đề thi học kì 1 môn Toán lớp hai năm 2018 – 2019

Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2

Mạch loài kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số cùng phép tính: cộng, trừ trong phạm vi 100.

Số câu

1

1

1

1

1

4

1

Số điểm

Đại lượng và đo đại lượng: đề-xi-mét ; ki-lô-gam; lít.

Xem đồng hồ.

Số câu

1

1

Số điểm

Yếu tố hình học: hình chữ nhật, hình tứ giác.

Số câu

1

1

Số điểm

Giải vấn đề về những hơn, ít hơn.

Số câu

1

1

Số điểm

Tổng

Số câu

1

2

1

2

1

1

6

2

Số điểm

Đề 4

Huyện (thị xã, thành phố): ………………….

TRƯỜNG TIỂU HỌC………………………

Họ và tên: ………………………………………………..

Lớp:…………………………………………………………

KIỂM TRA CUỐI KÌ I

Năm học 2018 – 2019

Môn: Toán 2

Ngày kiểm tra: ………………………………

Thời gian: 40 phút (không kể thời hạn phát đề)

Điểm

Nhận xét của giáo viên

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào số lớn nhất có nhì chữ số là:

A. 10 B.90 C. 99 D. 100

Câu 2. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng:

Các số 12, 25, 34, 47 được viết theo đồ vật tự từ bé nhỏ đến lớn là:

A. 12; 34; 25; 47

B. 25, 34, 12, 47

C. 12, 25, 34, 47

D. 25, 12, 34, 47

Câu 3. (1 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

a) 23 + 14 = b) 35 + 24=

A. 37 A. 58

B. 36 B. 59

C. 38 C. 60

D. 39 D. 61

Câu 4. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

a) 12 + ……= 9 + 6 b) 25 – 5 = 13 +…….

A. 4 A. 7

B. 3 B. 6

C. 5 C. 9

D. 6 D. 8

Câu 5. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

x – 24 = 76

x = 90

x = 100

x = 80

x = 70

Câu 6. (1 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

A. Gồm 4 hình tam giác và 2 hình tứ giác

B. Bao gồm 3 hình tam giác và 2 hình tứ giác

C. Bao gồm 3 hình tam giác cùng 1 hình tứ giác

D. Có 2 hình tam giác và 1 hình tứ giác

II. Phần từ bỏ luận

Câu 7. (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

a) 62 – 38

……………

……………

……………

b) 31 – 17

……………

……………

……………

Câu 8. (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

a) 54 + 17

……………

……………

……………

b) 36 + 24

……………

……………

……………

Câu 9. (1 điểm)

Một cửa hàng có 100 xe pháo đạp, sau nhiều ngày bán siêu thị còn lại 65 xe pháo đạp. Hỏi cửa hàng đã bán tốt bao nhiêu xe pháo đạp

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 10. (1 điểm)

Bạn Mỹ trọng lượng 34kg, bởi thế là chúng ta Mỹ trọng lượng hơn chúng ta Bắc 16kg. Hỏi các bạn Bắc trọng lượng bao nhiêu ki- lô- gam?

Bài giải

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Đáp án đề 4:

I. Phần giải đáp câu trắc nghiệm:

Tổng câu trắc nghiệm: 6. (khoanh đúng từng câu đạt 1 đ)

Câu

Đáp án

1

C

2

C

3

a) A; b) B

4

a) B; b) A

5

B

6

A

II. Phần câu trả lời câu từ luận:

Tổng câu từ luận: 4.

Câu 7 (1 điểm)

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

a) 62 – 38 (0,5 đ)

b) 31 – 17 (0,5 đ)

Câu 8 (1 điểm)

Đặt tính rồi tính.

Xem thêm: Cách Nhóm Bếp Than Tổ Ong Nhanh Cháy, Bếp Điện Nhóm Than Tổ Ong

a) 54 + 17 (0,5 đ)

b) 36 + 24 (0,5 đ)

Câu 9 (1 điểm)

Một cửa tất cả 100 xe đạp, sau rất nhiều ngày bán shop còn lại 65 xe đạp. Hỏi siêu thị đã bán được bao nhiêu xe cộ đạp?

Bài giải

Số xe đạp cửa hàng bán được là: (0,25 đ)

100 – 65 = 35 (xe đạp) (0,5đ)

Đáp số: 35 xe đạp (0,25 đ)

Câu 10 (1 điểm)

Bạn Mỹ cân nặng 34kg như vậy là chúng ta Mỹ khối lượng hơn bạn Bắc 6kg. Hỏi chúng ta Bắc trọng lượng bao nhiêu ki- lô- gam?

Bài giải

Bạn Bắc trọng lượng là: (0,25 đ)

34 – 6 = 28 (kg) (0,5 đ)

Đáp số: 28 ki-lô-gam (0,25 đ)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp hai năm 2018 – 2019 khác:

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 2 new nhất:

Trên đây, thietkewebshop.vn đã reviews tới các em cỗ đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2018 – 2019 theo Thông bốn 22. Xung quanh ra, những em gồm thể bài viết liên quan tài liệu môn tiếng Việt 2 với giải toán lớp 2 nhằm học giỏi hơn các chương trình của lớp 2.