ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5

     

Tổng thích hợp đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 5

Tổng hợp đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5 là đề thi giải Toán bởi Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 5 tất cả đáp án đi cùng. Mong muốn thông qua bài toán ôn luyện với các đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5 sẽ giúp các em ôn tập với củng cố gắng kiến thức, nhằm mục tiêu đạt tác dụng cao trong những vòng tiếp theo sau của cuộc thi Violympic giải Toán giờ đồng hồ Anh qua mạng.

Bạn đang xem: đề thi violympic toán tiếng anh lớp 5


Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 0.6 hour = .............. Minutes.

Question 2: 12 hours 24 minutes x 2 = ............. Hours.

(Write your answer by decimal in the simplest form)


Question 3: 51 hours = ............ Days.

(Write your answer by decimal in the simplest form)

Question 4: 5 minutes 27 seconds : 3 = .......... Seconds.

Xem thêm: Cách Khắc Phục Lỗi Điện Thoại Tự Ngắt Kết Nối Cuộc Gọi Có Thể Bạn Chưa Biết

Question 5: How fast is Anna going if she runs 8 miles in the park in only 2 hours?

Question 6: How fast is Jack going if the train he is on travels đôi mươi miles in just 6 minutes?

Question 7: How far will Mary travel if she rides her motorbike for 24 minutes at a tốc độ of 75 miles/hour?

Question 8: Yesterday Peter roller skated for 2.5 hours at a tốc độ of 6 km/h. How many kilometers did he skate?

Question 9: The area of a rectangle ABCD is 56cm2. Given a random point E inside of ABCD. Find the total area of triangles AED và BEC.

Question 10: The distance between 2 trees is 300 meters. It will take a bird 30 seconds lớn fly between these 2 trees. How fast is the bird in kilometer per hour?

Exam number 2: Cóc vàng tài ba

Question 1: Which of following is correct?


a. 100 + 64 = 104 + 60

b. 100 + 64 = 140 + 6

c. 100 + 64 = 106 + 40

d. 100 + 64 = 10 + 64

Question 2: Write as a decimal.

The result is .........

a. 23,05 b. 23,0005 c. 23,005 d. 235

Question 3: Find the value of x such that x + 3/7 = 26/21

a. 7/21 b. 23/21 c. 23/14 d. 17/21

Question 4: Calculate: 23,61 x 4,23 = .........

Xem thêm: Chuyện Thầm Kín: Tình Dục Nửa Vời Liệu Có Tác Dụng Ngược? Khám Phá Nhu Cầu Chăn Gối Của Chị Em

a. 9987,03 b. 92,1403 c. 99,8703 d. 9214,03

Question 5: This shape is made of several small cubes. Find the surface area of the shape, if each side of small cube is 2cm long.


Question 8: What is the difference between the sum of the first năm 2016 even natural numbersand the first năm 2016 odd natural numbers?

a. 4031 b. 2016 c. 4030 d. 2015

Question 9: Jack buys sofas from a wholesale market for $3750, and then he sells all of them at a loss of 4%. How much money did he sell each sofa for?

a. $3900 b. $156 c. $3600 d. $144

Question 10: A square picture was cut along the lines into 9 pieces. Which of the following shapes below was missing piece?

Exam number 3: sắp đến xếp các giá trị theo thiết bị tự tăng dần

Đáp án đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 36

Question 2: 24,8

Question 3: 2,125

Question 4: 109

Question 5: 4

Question 6: 200

Question 7: 30

Question 8: 15

Question 9: 28


Question 10: 36

Exam number 2: Cóc đá quý tài ba

Question 1: a

Question 2: a

Question 3: d

Question 4: c

Question 5: c

Question 6: a

Question 7: a

Question 8: b

Question 9: d

Question 10: c

Exam number 3: chuẩn bị xếp các giá trị theo lắp thêm tự tăng dần

(3) Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để thấy tiếp


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
thietkewebshop.vn
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 3.097 Lượt xem: 13.815 Dung lượng: 497,7 KB
Liên kết cài về

Link tải về chính thức:

Tổng vừa lòng đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5 tải về Xem

Các phiên bạn dạng khác và liên quan:


Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA