Điểm Chuẩn Trường Cao Đẳng An Ninh Nhân Dân 1?

     

Tổng cục an ninh nhân dân công bố điểm chuẩn của 4 trường cđ khối công an. Nàng khối C vào Cao đẳng bình yên nhân dân 1 lấy cao nhất 29,5 điểm, chỉ yếu hệ đại học 0,25 điểm.

 Theo đó, điểm trúng tuyển tối đa vào cđ Cảnh gần kề Nhân dân I là 29,25 điểm Khối C cùng với thí sinh bạn nữ và thấp tuyệt nhất 23,75 khối D1 cùng với nam.Cao đẳng an ninh Nhân dân I bao gồm điểm trúng tuyển với thí sinh nữ giới khối C cao nhất 29,5.


Bạn đang xem: điểm chuẩn trường cao đẳng an ninh nhân dân 1?


Xem thêm: Câu Chuyện Về Lá Cờ Đỏ Sao Vàng Lần Đầu Tiên Xuất Hiện Trong Cuộc Khởi Nghĩa Nào

Thí sinh phái mạnh khối D1 có điểm trúng tuyển chọn thấp duy nhất 23,5.Thí sinh nam khối D1 bao gồm điểm trúng tuyển thấp nhất vào cao đẳng Cảnh gần cạnh Nhân dân II là 21,5. Điểm trúng tuyển cao nhất trường là 26,5 với thí sinh phụ nữ khối A. 22 là điểm trúng tuyển chọn thấp nhất vào Cao đẳng an ninh Nhân dân II của thí sinh nam khối D1, cao nhất là 27 điểm cùng với thí sinh nàng khối C.Điểm chuẩn năm năm 2016 của 4 trường cđ Công an Nhân dân rõ ràng như sau:

*
*
*
/div<2>/div<5>/div/div/a/img;pagepos:183;cwidth:280px;cheight:250px;wcalc_source:defined;wcalc:280px;wocalc:280px;hcalc:250;rend_px_area:70000;rcnt:1;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:70000;req_px_area:70000;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;scale_font:12px;scale_line_ht:17px;preserve_aspect_ratio:yes;min_scale_font_size:10;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:280px;;cheight:250px;;wcalc_source:defined;wcalc:280px;wocalc:280px;hcalc:250px;rend_px_area:70000;" cwidth="280"/>


Xem thêm: Tổng Hợp Những Câu Stt Về Người Yêu Cũ Hay Nhất Bạn Nên Nghe Qua

TIN MỚI NHẤT


*
/div<2>/div<6>/div/a<2>/img;pagepos:192;cwidth:50px;cheight:39px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:39;rend_px_area:1950;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1950;req_px_area:1950;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:50px;;cheight:39px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:39px;rend_px_area:1950;" cwidth="50"/>Tuyển sinh ngành phong cách xây dựng khối a01

/div<2>/div<6>/div/a<4>/img;pagepos:200;cwidth:50px;cheight:31px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:31;rend_px_area:1550;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1550;req_px_area:1550;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:50px;;cheight:31px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:31px;rend_px_area:1550;" cwidth="50"/>4 chế độ thấm thía đúc kết từ hầu như câu chuyện: Kẻ mạnh là kẻ sống!