Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Công thức, Định nghĩa Toán, Lí, HóaĐường thẳngHình tam giácCác trường hòa hợp tam giác bằng nhauHình thangHình bình hànhHình thoiHình chữ nhật
Công thức, cách tính diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần Hình hộp chữ nhật
Trang trước
Trang sau

Công thức, giải pháp tính diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần Hình hộp chữ nhật

Tải xuống

1. Diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

*

a) Định nghĩa

- Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

- Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích s xung quanh và ăn mặc tích hai đáy.

b) Quy tắc

Giả sử hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm là a, chiều rộng là b và chiều cao là h.

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta mang chu vi mặt đáy nhân với độ cao (cùng đơn vị đo).

Sxq = (a + b) × 2 × h

- ý muốn tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Stp = Sxq + Sđáy × 2 = (a + b) x 2 x h + 2 x a x b

Lưu ý:

- Chu vi mặt dưới bằng tổng của chiều dài với chiều rộng nhân với 2.

- Diện tích dưới mặt đáy bằng tích của chiều dài cùng chiều rộng.

2. Một số dạng bài bác tập

Dạng 1: Tính diện tích s xung xung quanh hoặc diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Phương pháp: Áp dụng phép tắc tính diện tích xung xung quanh hoặc diện tích s toàn phần.

Ví dụ: Tính diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật tất cả chiều dài 8cm, chiều rộng lớn 6cm và chiều cao 4cm.

Bài giải

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

(8 + 6) × 2 = 28 (cm)

Diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

28 × 4 = 112 (cm2)

Diện tích một đáy là:

8 × 6 = 48 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:

112 + 48 × 2 = 208(cm2)

Đáp số: diện tích s xung quanh: 112cm2

Diện tích toàn phần: 208cm2

Dạng 2: Biết diện tích s xung xung quanh hoặc diện tích s toàn phần, search chu vi lòng hoặc chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp:

*) tự công thức Sxq = (a + b) x 2 x h:

- Tìm độ cao theo công thức: h = Sxq : <(a + b) x 2> = Sxq: (a + b) : 2;

- tìm tổng chu vi đáy theo công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*) Nếu biết diện tích s toàn phần ta cũng rứa vào bí quyết để tìm những đại lượng chưa biết.

Ví dụ. cho hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích xung xung quanh là 217,5m2 với nửa chu vi dưới đáy bằng 14,5m. Tính độ cao của hình hộp chữ nhật đó.

Bài giải

Chu vi dưới đáy của hình hộp chữ nhật kia là:

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật kia là:

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m

Dạng 3: Toán có lời văn (thường là tìm diện tích s hộp, căn phòng, đánh tường …)

Phương pháp: Cần xác minh xem diện tích cần tra cứu là diện tích s xung quanh hay diện tích toàn phần rồi vận dụng quy tắc tính diện tích xung xung quanh hoặc diện tích toàn phần.

Ví dụ. 1 căn phòng kiểu dáng hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 6m, chiều rộng 48dm, độ cao 4m. Tín đồ ta mong mỏi quét vôi các bức tường bao phủ và trằn của căn nhà đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích những cửa bằng 12m2 (biết rằng chỉ quét vôi phía bên trong phòng)?

Bài giải

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích bao bọc của căn phòng đó là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích è cổ của hộ gia đình đó là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

86,4 + 28,8 – 12 = 103,2 (m2)

Đáp số: 103,2m2

3. Bài tập vận dụng

Bài 1.

Xem thêm: Top 34 Bài Tả Cảnh Sân Trường Vào Giờ Ra Chơi (28 Mẫu), Tả Cảnh Trường Em Trong Giờ Ra Chơi

Một hình hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 3,2dm, chiều rộng 0,5m và độ cao 15cm. Tính diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp đó.

Bài 2. một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều lâu năm 9m, chiều rộng hèn chiều dài 3m và chiều cao dài 4m. Tín đồ ta nên quét vôi tường và xà nhà trong căn nhà đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu, biết tổng diện tích các cửa và cửa sổ là 11,25m2?

Bài 3. một chiếc thùng ko nắp ngoài mặt hộp chữ nhật, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài với kém chiều nhiều năm 1,2m, chiều cao dài 1,5m. Người ta đánh cả khía cạnh trong với mặt quanh đó của thùng, cứ 2m2 thì hết 0,5kg sơn. Tính lượng sơn sẽ sơn dứt cái thùng đó.

Bài 4. một chiếc thùng hình dáng hộp chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 4dm, chiều cao 3,5dm và ăn diện tích một đáy là 70dm2. Tính diện tích toàn phần của loại thùng đó.

Bài 5. Hải đề xuất làm 2 chiếc thùng hình lập phương bằng sắt không có nắp đậy cạnh 2,4m. Hỏi:

a) Hải buộc phải cần từng nào m2 sắt?

b) Hải tính sơn cả bên trong và phía bên ngoài 2 dòng thùng kia thì bắt buộc mua từng nào kg sơn, biết rằng cứ 20m2 thì đề nghị 5kg sơn?

Bài 6. Hình hộp chữ nhật có diện tích s đáy là 25,7dm2, diện tích s xung quanh là 75,3dm2. Tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đó.

Bài 7. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng. Một hình hộp chữ nhật có diện tích toàn phần là 25,27dm2, diện tích đáy là 625cm2. Hỏi diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhật đó bởi bao nhiêu?

Bài 8. cho 1 hộp giấy hình hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là 1,2dm, chiều rộng là 5cm, chiều cao là 6cm. Tính diện tích toàn phần của vỏ hộp giấy đó.

Bài 9. Tính diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của một hình vỏ hộp chữ nhất, biết chiều lâu năm 12m6dm, chiều rộng bằng một nửa chiều dài, chiều cao 5m50cm.

Bài 10.

Xem thêm: Ảnh Hưởng Của Thuốc Hóa Học Bảo Vệ Thực Vật Đến Quần Thể Sinh Vật Và Môi Trường

Một chống họp hình hộp chữ nhật bao gồm chiều dài là , chiều rộng kém chiều lâu năm 20dm, độ cao 35dm. Bạn ta mong mỏi quét vôi xà nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích những cửa là 22,5m2. Tính diện tích cần quét vôi.

Tải xuống


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, thietkewebshop.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa huấn luyện lớp 6 đến con, được khuyến mãi miễn giá tiền khóa ôn thi học tập kì. Cha mẹ hãy đk học demo cho bé và được hỗ trợ tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!