ĐỘ PHÂN CỰC CỦA DUNG MÔI

     
*
Diễn lũ Thế Giới Hoá học > ..:: HÓA HỌC CHUYÊN NGÀNH -SPECIALIZED CHEMISTRY forum ::..> KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ - ORGANIC CHEMISTRY FORUM> NỀN TẢNG HỮU CƠ - FUNDAMENTAL ORGANIC CHEMISTRY
*
Độ phân cựcTên thành viên
Ghi Nhớ?
Mật mãBạn đang xem: độ phân cực của dung môi

1. New Members: ChemVN Quick Tour! 2. Đọc kĩ Nội Qui trước khi tham gia viết bài xích trên Diễn Đàn ChemVN. Nội qui được update thường xuyên xuyên.3. Những nội dung bài viết thiếu sự chi tiêu được move vào box "Hall of Lazy man". Nội qui box4. Trang ChemVN.ComChemVN.Net gia hạn nguyên trạng Diễn Đàn ChemVN trước năm 2016.5. Những trao đổi lúc này được chuyển sang ChemVN.Org (thành viên new tham gia sinh sống đây)
NỀN TẢNG HỮU CƠ - FUNDAMENTAL ORGANIC CHEMISTRY Những sự việc đại cương cứng của hữu cơ bằng hữu có thể bàn luận ở đây !

*
*

*
*Xem thêm: Đọc Hiểu Và Gợi Ý Chi Tiết Soạn Lưu Biệt Khi Xuất Dương Hay Nhất

Rep Power: 0
*

*
Độ phân cực
Bạn nào tất cả bảng thang đo độ phân cực của những dung môi cho doanh nghiệp với. Axit stearic tung trong: dietyl ete > n-hexan > etanol , băn khoăn vậy bao gồm đúng không?Chuẩn độ axit mập (axit stearic ) trong mỡ bằng KOH với chỉ thị PP: tổ hợp mỡ bằng n-hexan, kế tiếp thêm cồn. Việc thêm cồn để quan liêu sát dễ dãi điểm tương đương. Thiệt ra động đóng vai trò như thế nào mà tạo nên dễ quan sát điểm tương tự hơn?
Bạn nào có bảng thang đo độ phân cực của những dung môi cho khách hàng với. Axit stearic rã trong: dietyl ete > n-hexan > etanol , chần chờ vậy tất cả đúng không?Chuẩn độ axit béo (axit stearic ) trong mỡ bằng KOH với chỉ thị PP: hài hòa mỡ bằng n-hexan, kế tiếp thêm cồn. Vấn đề thêm đụng để quan liêu sát dễ dãi điểm tương đương. Thật ra cồn đóng vai trò như thế nào mà tạo nên dễ quan liền kề điểm tương tự hơn?


Xem thêm: Giải Sgk Tin Học 8 Hay Và Chi Tiết Nhất, Giải Bài Tập Tin Học 8

Below is the danh mục of organic solvent dipole: Name Structure bp, oC dipole moment dielectric constant water H-OH 100 1.85 80 methanol CH3-OH 68 1.70 33 ethanol CH3CH2-OH 78 1.69 24.3 1-propanol CH3CH2CH2-OH 97 1.68 20.1 1-butanol CH3CH2CH2CH2-OH 118 1.66 17.8 formic acid
*
100 1.41 58 acetic acid
*
118 1.74 6.15 formamide
*
210 3.73 109 .... .... .... .... .... acetone
*
56 2.88 20.7 tetrahydrofuran (THF)
*
66 1.63 7.52 methyl ethyl ketone
*
80 2.78 18.5 ethyl acetate
*
78 1.78 6.02 acetonitrile
*
81 3.92 36.6 N,N-dimethylformamide (DMF)
*
153 3.82 38.3 diemthyl sulfoxide (DMSO)
*
189 3.96 47.2 ....
.... .... .... .... hexane CH3(CH2)4 CH3 69 ---- 2.02 benzene
*
80 0 2.28 diethyl ether CH3CH2OCH2CH3 35 1.15 4.34 methylene chloride CH2Cl2 40 1.60 9.08 carbon tetrachloride CCl4 76 0 2.24 reference source: http://www.usm.maine.edu/~newton/Chy.../Solvents.html sinh hoạt đây phương thức bạn giới thiệu là chuẩn chỉnh độ vào dung môi không giống nước, sử dụng phương thức KOH/MeOH(or EtOH), fan ta thêm methanol vào trong vượt trình chuẩn độ có một số trong những tài liệu giải thích là vì chưng để tạo nên thành làm phản ứng alcoxide với phản ứng chuẩn chỉnh độ là bội phản ứng của alcoxide vừa sinh ra với acid hữu cơ. Nếu muốn tìm hiểu cặn kẻ hơn cách thức này bạn cũng có thể tham khảo file pdf mình gởi kèm bên dưới nha.http://nsdl.niscair.res.in/bitstream...+titration.pdf