ĐỌC SÁCH BẰNG TIẾNG ANH

     
Book (n) /bʊk/: SáchRead (v) /riːd/: ĐọcAlmost (adv) /ˈɔːlmoʊst/: Hầu như, gần nhưCulture (n) /ˈkʌltʃər/: Văn hóaBroaden (v) /ˈbrɔːdn/: Mở rộngLibrary (n) /ˈlaɪbreri/: Thư việnInteresting (adj) /ˈɪntrəstɪŋ/: Thú vịPublish (v) /ˈpʌblɪʃ/: Xuất bảnFinish (v) /ˈfɪnɪʃ/: Kết thúcDepend on (v) /dɪˈpend/: Phụ thuộcBookstore (n) /bʊk stɔːr/: bên sách

*

Tiếng Anh giao tiếp chủ đề đọc sách

HỘI THOẠI

A: How often bởi vì you read books? (Bạn thường phát âm sách như vậy nào?)

B: I read books almost every night before I go lớn bed. (Tôi đọc sách vào phần nhiều các buổi tối trước khi đi ngủ)

A: What’s your favorite type of book? (Thể các loại sách yêu thích của chúng ta là gì?)

B: I love reading about different cultures. (Tôi ưa thích đọc sách về những nền văn hóa truyền thống khác nhau)

A: What can you learn from books? (Bạn học tập được gì từ các quyển sách?)

B: Books can broaden my horizon about thousands of things around the world, & books are also my best friends. (Sách có thể mở với tầm chú ý của tôi về hàng vạn thứ về vắt giới, cùng sách là bạn rất tốt của tôi)

A: Where vị you read books? (Bạn xem sách ở đâu?)

B: I read books at home, sometimes in the library. (Tôi đọc sách tại nhà, thỉnh thoảng nghỉ ngơi thư việc)

A: What’s the most interesting book you have ever read? (Quyển sách nào bạn đã đọc mà lại thấy thú vị nhất?)

B: I think that would be Nepal, a book written about the country of Nepal, published in 1999. (Tôi nghĩ sẽ là Nepal, một cuốn sách viết về quốc gia Nepal, xuất phiên bản vào năm 1999)

A: How long does it take you khổng lồ finish a book? (Bạn hiểu một cuốn sách không còn bao lâu?)

B: Well, it depends on the length of the book, but it usually takes me a week lớn finish a 300-page book.


Bạn đang xem: đọc sách bằng tiếng anh


Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 12 Bài 1, Bài 1: Sự Đồng Biến, Nghịch Biến Của Hàm Số


Xem thêm: Trọng Tâm Của Tứ Diện Là Gì? Trọng Tâm Của Tứ Diện Trong Không Gian


(nó dựa vào vào độ dài của cuốn sách, mà lại tôi hay mất 1 tuần để đọc một cuốn sách 300 trang)

A: vì chưng you usually bring books with you when you travel? (Bạn tất cả thường mang theo sách lúc đi du lịch không?)

B: Yes, I do. When I’m at the airport or bus station, I read books lớn kill time. (Tôi có, lúc tôi tại sân bay hoặc bến xe cộ buýt, tôi gọi sách nhằm giết thời gian)

A: Is there any bookstore or library in your area? (Có tiệm sách làm sao hoặc tủ sách ở quần thể vực của công ty không?)

B: Unfortunately, there are none near my house. The nearest one is 3 kilometers away. (Thật rủi ro là khong tất cả cái làm sao gần bên tôi. Cái gần nhất cách công ty tôi 3 km).