Dung Dịch Metylamin Trong Nước Làm

     

Dung dịch metylamin trong nước có tính bazơ nên làm quỳ tím chuyền sang màu xanh.

Bạn đang xem: Dung dịch metylamin trong nước làm

Cùng vị trí cao nhất lời giải tò mò nội dung về Amin bên dưới đây.


1. Tính bazơ

2. Những phản ứng biểu đạt tính bazơ

3. Làm phản ứng phân biệt bậc của amin

4. Làm phản ứng nâng bậc amin

5. Bội phản ứng riêng biệt của anilin


I. ĐỊNH NGHĨA

- các định nghĩa về amin:

+ Amin là sản phẩm thu được khi thay thế nguyên tử H vào phân tử NH3 bằng các gốc hiđrocacbon. (chỉ đúng cùng với amin solo chức):

*

Amoniac


+ Amin là thành phầm thu được khi thay thế nguyên tử H trong hidrocacbon bởi nhóm -NH2 (chỉ đúng với amin bậc 1).

+ Amin là hợp chất hữu cơ vào phân tử chỉ cất 3 nguyên tố: C, H cùng N.

- Bậc của amin là số gốc hiđrocacbon links với nguyên tử N.

*

- Công thức tổng quát của amin:

CxHyNz (x, y, z trực thuộc N*; y ≤ 2x + 2 + z; y chẵn nếu như z chẵn; y lẻ nếu như z lẻ).

hoặc

CnH2n+2-2k+tNt (n nằm trong N*; k ở trong N; t thuộc N*).

Số liên kết pi + số vòng vào phân tử amin = (2x + 2 + t - y)/2.

Xem thêm: Nghị Luận Về Tự Lập Hay Nhất (24 Mẫu), Bài Nghị Luận Xã Hội 200 Chữ Về Tính Tự Lập

Nếu là amin bậc I thì công thức tổng quát có thể đặt là: CnH2n+2-­2k-t(NH2)t.

II. DANH PHÁP

1. Tên gắng thế

Tên amin = tên của hiđrocacbon khớp ứng + Số đồ vật tự của C đựng nhóm NH2 + amin

2. Tên nơi bắt đầu chức

Tên amin = nơi bắt đầu hiđrocacbon + amin

3. Thương hiệu thường

Anilin…

*

III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Metylamin, đimetylamin, trimetylamin cùng etylamin là gần như chất khí, mùi khai khó chịu, tan các trong nước.

- những amin tất cả phân tử khối cao hơn nữa là hầu như chất lỏng hoặc rắn, ánh nắng mặt trời sôi tăng dần đều và độ rã trong nước giảm dần theo hướng tăng của phân tử khối.

- các amin thơm là chất lỏng hoặc chất rắn cùng dễ bị oxi hóa.

- những amin hầu như độc.

IV. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Tính bazơ

a. Lý giải tính bazơ của những amin

vì nguyên tử N vào phân tử amin còn cặp e không sử dụng có công dụng nhận proton.

b. đối chiếu tính bazơ của các amin

- nếu nguyên tử N vào phân tử amin được gắn thêm với gốc đẩy e (gốc no: ankyl) thì tính bazơ của amin bạo gan hơn so với tính bazơ của NH3. đều amin này tạo cho quỳ tím gửi thành màu sắc xanh.- nếu như nguyên tử N vào phân tử amin đính thêm với các gốc hút e (gốc ko no, cội thơm) thì tính bazơ của amin yếu hơn so cùng với tính bazơ của NH3. Phần đông amin này không làm xanh quỳ tím.- Amin gồm càng các gốc đẩy e thì tính bazơ càng mạnh, amin bao gồm càng những gốc hút e thì tính bazơ càng yếu.

Xem thêm: Where Are You Dịch Sang Tiếng Việt Cực Hay Bằng Camera Điện Thoại

2. Các phản ứng miêu tả tính bazơ

a. Phản ứng với hỗn hợp axit

CH3NH2 + H2SO4 → CH3NH3HSO42CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4CH3NH2 + CH3COOH → CH3NH3OOCCH3

b. Phản nghịch ứng với hỗn hợp muối chế tác bazơ không tan

2CH3NH2 + MgCl2 + 2H2O → Mg(OH)2 + 2CH3NH3Cl

3. Bội phản ứng phân biệt bậc của amin

- nếu như là amin bậc I lúc phản ứng với HNO2 tạo khí bay ra:

RNH2 + HNO2 → ROH + N2 + H2O

Anilin làm phản ứng sinh sản muối điazoni làm việc 0 → 50C:

C6H5NH2 + HNO2 → C6H5N2+Cl- + 2H2O

- nếu là amin bậc II thì tạo ra hợp chất nitrozo màu quà nổi xung quanh nước:

RNHR’ + HNO2 → RN(NO)R’ + H2O

- Amin bậc III không tồn tại phản ứng này.

4. Bội nghịch ứng nâng bậc amin

RNH2 + R’I → RNHR’ + HIRNHR’ + R’’I → RNR’R’’ + HI

5. Làm phản ứng riêng biệt của anilin

- Anilin là amin thơm đề xuất không làm chuyển màu sắc quỳ tím thành xanh.- Anilin sản xuất kết tủa trắng với hỗn hợp nước Brom: