Dung dịch x có chứa 0 07 mol na+

     

Câu 397285: Dung dịch X gồm chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO42- và x mol OH-. Hỗn hợp Y tất cả chứa ClO4-, NO3- cùng y mol H+; tổng thể mol ion âm trong Y là 0,04. Trộn X cùng Y được 100 ml dung dịch Z. Dung dịch Z gồm pH (bỏ qua sự năng lượng điện li của H2O) là 

A.

Bạn đang xem: Dung dịch x có chứa 0 07 mol na+

13.

B. 2.

C.

Xem thêm: Văn Bản Làng Sgk 9 Tập 1 - Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 9 Tập 1

1.

D. 12.

Xem thêm: Vị Trí Địa Lý Châu Đại Dương ? Châu Đại Dương


Dùng định giải pháp bảo toàn điện tích để tìm x cùng y.

Trộn X với Y thì xẩy ra phản ứng H+ + OH- → H2O

Từ số mol H+ và số mol OH- xác định chất hết, chất dư. Từ kia tính pH = -log


Giải đưa ra tiết:

Bảo toàn năng lượng điện trong hỗn hợp X suy ra x = 0,07 - 2.0,02 = 0,03 (mol)

Bảo toàn năng lượng điện trong hỗn hợp Y ta suy ra y = (n_H^ + = n_ClO_4^ - + n_NO_3^ - = 0,04(mol))

H+ + OH- → H2O

Vì nH+ > nOH- đề nghị dung dịch Z đựng H+ dư. Ta có: nH+ dư = 0,04 - 0,03 = 0,01 mol

Do kia = 0,01 : 0,1 = 0,1 (M) → pH = -log = -log0,1 = 1


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát