UNIT 1 LỚP 11: LANGUAGE FOCUS

     

Phần trung tâm kiến thức về phong thái phát âm của "j" và "ch" trong giờ Anh, cũng nhu ôn tập về những dạng rượu cồn từ nguyên thể. Bài viết cung cấp các từ vựng và cấu tạo cần chú ý cũng như hướng dẫn giải bài bác tập vào sách giáo khoa.


*

I. Tự vựng

calm (a) điềm tĩnhconstancy (n) <"kɔnstənsi>sự kiên địnhgossip (v) <"gɔsip>ngồi lê song máchpersonality (n) <,pə:sə"næləti>tích cách, phẩm chất

II. Kết cấu cần lưu lại ý

be based on (exp)dựa vàoget out of (v) ra khỏi (xe)sense of humour (n) óc hài hướcÂm /dʒ/ trong giờ Anh là 1 trong phụ âm, vạc âm của chữ cái “j”Âm /tʃ/ trong giờ đồng hồ Anh là 1 trong những phụ âm, phân phát âm của vần âm “ch”

III. Lý giải giải bài bác tập

1. Pronunciation:

Listen & repeat:

Jam: mứtJoke: đùaJanuary:tháng MộtDangerous:nguy hPassengerVillage: làngChildren: đứa trẻChangeable: có thể biến đổi đượcCheese: Phô maiMutual: chungChurch: đơn vị thờWhich: chiếc nào

Practice reading aloud these sentences

1. Just outside the village, there’s a bridge (Ở ngay ngoại trừ ngôi làng, có một cây cầu)2. Jane always enjoys George’s joke (Jane luôn luôn thích số đông câu đùa của George)3. Two jeeps went over over the edge of the bridge (hai chiếc xe jeep đi qua rìa cây cầu)4. Which picture vày you think the child wants khổng lồ chance? (bạn suy nghĩ đứa trẻ mê thích đổi tranh ảnh nào?)5. Phối the mushrooms, chilli & cheese. (Trộn nấm, ớt cùng phô mai)6. Bởi you lượt thích French salad & fish và chips? (Bạn gồm thích sa lát với cá cùng khoai rán không?)

2. Grammar:

Exercise 1.Put the words in the correct order khổng lồ make sentences, writing the main verb in the present simple and making the other an infinitive with to.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 11: language focus

1. Who something eat want?

—>Who wants something lớn eat?

2. Letters I write some have.

—> I have some letters khổng lồ write.

3. Delighted hear I be the news.

—> I am/ was deliehted to hear the news.

4. My shopping some mother bởi have.

—>My mother has some shopping to do.

5. Always much talk have you too about.

—> You always have too much to lớn talk about.

6. Lovely see it again you be.

—> It"s lovely khổng lồ see you again.

Xem thêm: Bà Bầu Có Ăn Được Khoai Sọ Không ? Lợi Ích Và Lưu Ý Mẹ Cần Biết

7. Out cold it go too be.

—> It is/ was too cold to go out.

8. Passed exams know happy I be that you have the.

—>I am happy to know that you have passed the exams.

Exercise 2:Rewrite the sentences, using the words given in brackets.

1. They Slot out of the car. (The police watched)

—> The police watched them phối out of the car.

2. They allowed him lớn write a letter lớn his wife. (They let)

—> They let him write a letter to his wife.

3. They talked in the next room. (I heard)

—> I heard them talk in the next room.

4. The customs officer told him to xuất hiện the briefcase. (The customs officer made)

—> The customs officer made him open the briefcase.

5. The cat jumped through the window. (The boy saw)

—> The boy saw the cát jump through the window.

Xem thêm: 5 Bài Văn Mẫu Phân Tích Đoạn 3 Trong Bài Thơ Việt Bắc Siêu Hay

6. Maybe the company will ask him to lớn pay some extra money. (Do yon think the company will make)

—> do you think the company will make him pay some extra money?

7. The animal moved towards me. I felt it. (I felt)

—> I felt the animal move towards me.

8. She wants lớn go for a picnic. (Do you think her parents will let)

—> vày you think that her parents will let her go for a picnic?