Giá trị biểu thức: là

     

Toán lớp 3 tính quý giá của biểu thức là vấn đề gây nhiều trở ngại cho nhỏ khi học. Bài học này thietkewebshop.vn cung cấp một số dạng toán và quy tắc tính.Toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức là bài toán gây nhiều trở ngại cho nhỏ khi học. Bài học này thietkewebshop.vn cung cấp một số trong những dạng toán cùng quy tắc tính.

Bạn đang xem: Giá trị biểu thức: là

1. Ra mắt về bài học tính quý hiếm của biểu thức

1.1Biểu thức là gì?

Biểu thức gồm những số được nối cùng nhau bởi các phép tính.

VD:

1 + 2 + 3

5 x 4 : 2

1.2Giá trị biểu thức là gì?

Giá trị biểu thức là tác dụng sau khi tiến hành các phép tính trong biểu thức. Quý giá biểu thức là tác dụng của các phép tính.

VD:

Biểu thức: 13 + trăng tròn + 10 = 43

Trong đó:

13 + 20 + 10 là biểu thức

43 là quý hiếm của biểu thức

2. Tính quý hiếm của biểu thức

2.1Thứ từ bỏ ưu tiên phép tính cộng trừ hoặc nhân chia

*

VD: Tính quý giá của biểu thức

20 + 50 - 22

= 70 - 22

= 48

2.2Thứ từ ưu tiên phép tính chứa cộng trừ nhân chia

*

VD: Tính quý hiếm của biểu thức

40 + 30 : 6

= 40 + 5

= 45

2.3Thứ trường đoản cú ưu tiên với biểu thức cất dấu ngoặc

*

Nếu biểu thức chứa những loại vệt ngoặc như: ngoặc tròn (), ngoặc vuông <>, ngoặc nhọn thì tiến hành các phép tính trong ngoặc trước. Tiếp đến thực hiện những phép tính quanh đó ngoặc.

VD: Tính giá trị biểu thức

10 + đôi mươi + (50 - 10)

= 10 + trăng tròn + 40

= 70

Thực hiện những phép tính trong số ngoặc (), <>, thì triển khai theo đồ vật tự như sau: ngoặc tròn () mang đến ngoặc vuông <> và sau cùng là ngoặc nhọn .

Xem thêm: Bài Văn Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Bánh Trôi Nước, Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Bánh Trôi Nước

VD: Tính giá trị của biểu thức

36 + 4 x <30 + (20 - 4)>

= 36 + 4 x <30 + 16>

= 36 + 4 x 46

= 36 + 184

= 220

Những quy tắc toán lớp 3 tính quý hiếm của biểu thức trên đây những con rất cần phải học thuộc bằng cách rèn luyện có tác dụng nhiều bài bác tập.

3. Bài tập vận dụng toán lớp 3 tính quý hiếm của biểu thức

Các con hoặc phụ huynh phía dẫn con họctoán lớp 3dạng toán tính quý giá của biểu thức nên bắt đầu từ các dạng toán cơ bản, dần lên nâng cao. Bao gồm như vậy, những con mới có thể nắm vững các quy tắc tính quý giá biểu thức. Nên bắt đầu dạy con những dạng toán trường đoản cú 2 mang đến 3 phép tính.

Dưới đấy là các bài xích tập toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức từ cơ bạn dạng đến nâng cao, các con cùng phụ huynh tham khảo:

3.1Các dạng việc tính cực hiếm biểu thức lớp 3 cơ bản

Bài 1:

Tính những giá trị biểu thức sau:

a) đôi mươi – 5 + 10

b) 60 + đôi mươi – 5

c) 25 + 30 – 7

d) 49 : 7 x 5

e) 56 : 7 x 4

Bài 2:

Tính quý hiếm của biểu thức sau:

a) 25 – (20 - 10)

b) 80 – (30 + 25)

c) 125 + (13 + 7)

d) 416 – (25 – 11)

e) (65 + 15) x 2

f) 48 : (6 : 3)

g) (74 – 14) : 2

h) 81 : (3 x 3)

Đáp án

Bài 1:

a)25

b) 75

c) 48

d) 35

e) 32

Bài 2:

a)25 – (20 – 10)

= 25 – 10

= 15

b)80 – (30 + 25)

= 80 – 55

= 25

c) 125 + (13 + 7)

= 125 + 20

= 145

d)416 – (25 – 11)

= 416 – 14

= 402

e) (65 + 15) x 2

= 80 x 2

= 160

f)48 : (6 : 3)

= 48 : 2

= 24

g) (74 – 14) : 2

= 60 : 2

= 30

h)81 : (3 x 3)

= 81 : 9

= 9

3.2Các dạng bài toán tính quý hiếm biểu thức lớp 3 nâng cao

Con nên nắm chắc các kiến thức cơ bản và phương thức tính cực hiếm biểu thức lớp 3 để triển khai các dạng bài nâng cấp dưới đây.

Xem thêm: Top 22 Đoạn Văn Tả Loài Hoa Hoặc Một Thứ Quả Mà Em Yêu Thích

Bài 1:

Tính nhanh giá trị của biểu thức

a)24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

b)213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

c) 52 + 37 + 48 + 63

Bài 2:

Tính tổng mức vốn của hàng số

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (có 111 số 7)

b)1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 2015

Bài 3:

Có 108 dòng tất, được xếp đông đảo vào vào 3 chống tủ. Hỏi mỗi chống tủ gồm bao nhiêu tất?

Bài 4: Tính quý hiếm biểu thức sau:

*

Đáp án

Bài 1:

a) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

b)213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

= 213 x (37 + 39 + 23 + 1)

= 213 x 100

= 21300

c) 52 + 37 + 48 + 63

= (52 + 48) + (37 + 63)

= 100 + 100

= 200

Bài 2:

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (có 111 số 7)

= 7 x 111 – 777

= 777 – 777

= 0

b)Dãy số gồm số các số hạng là:

(2015 – 1) : 1 + 1 = năm ngoái (số hạng)

Giá trị của hàng số trên là:

(2015 + 1) x 2015 : 2 = 2031120

Đáp số: 2031120

Bài 3:

Bài giải:

Mỗi ngăn tủ tất cả số cái tất là:

108 : 3 = 36 (chiếc)

Mỗi ngăn tủ có số đôi tất là:

36 : 2 = 18 (đôi)

Đáp số: 18 đôi tất.

Toán lớp 3 tính quý hiếm của biểu thức không khó khăn nếu nhỏ nắm có thể quy tắc và rèn luyện thường xuyên xuyên. Những bậc bố mẹ cùng bé tham gia các khóa học trên thietkewebshop.vn để học toán không còn là chuyện cạnh tranh nhằn!