Giáo án tiếng anh 7 thí điểm

     

Spinning Đang cài đặt tài liệu...
mua file Word
download file PDF
Tài liệu này miễn phí sở hữu xuống

Xem hướng dẫn


4 các bạn hãy đăng nhập để review cho tài liệu này
278 trang Giáo án ANH 7 thử nghiệm ANH 7 theo chương trình new
*

278 trang Giáo án ANH 7 thử nghiệm ANH 7 theo chương trình mới. Trong bài viết này xin giới thiệu 278 trang Giáo án ANH 7 thử nghiệm ANH 7 theo công tác mới. 278 trang Giáo án ANH 7 thử nghiệm ANH 7 theo chương trình bắt đầu là tài liệu giỏi giúp những thầy cô xem thêm trong quá trình dạy ANH 7. Hãy tải ngay 278 trang Giáo án ANH 7 thử nghiệm ANH 7 theo công tác mới. thietkewebshop.vn khu vực luôn update các kỹ năng mới nhất. Chúc chúng ta thành công!!


4 4 1

5 - Rất hữu dụng 0


4 - xuất sắc 1


3 - vừa phải 0


2 - Tạm chấp nhận 0


1 - Không có ích 0


Mô tả


Period 1

REVIEW

I.OBJECTIVES

:

After the lesson, ss will be to:

-

Know about the basic content of English 7.

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh 7 thí điểm

-

Know about the feature of subject lớn have best effect.

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Phí Đại Học Phương Đông Mới Nhất

1. Knowledge: Introduce how to learn

2. Skills: 4 skills

3. Attitude: pay attention, study in a serious và strict manner

II. PREPARATION:

1. Teacher: Textbook, chalk

2. Students: Textbook, notebook, pen…

III. PROCEDURES :

1. Checkup attendance.

Xem thêm: Truyện 15+: Những Nỗi Truân Chuyên Của Nữ Phó Giám Đốc, Những Nỗi Truân Chuyên Của Nữ Phó Giám Đốc

2. Checkup the old lesson

3. New lesson

Activity 1 : Warm-up (5’)

Teacher’s and Ss’activities

Content

- Greetings T- Ss

- good morning, good afternoon

- hi, hello,

- How are you today? I’m fine

Activity 2 : Presentation (20’)

Teacher’s & Ss’activities

Content

- T introduces the components of the

textbook

- Ss listen và take note

- T introduces the components of

each unit

- Ss listen & take note

1.The component of the textbook

The student’s book

+ The book map

- 12 topic-based Units, each covering 8

sections

- 4 Reviews

- Glossary

2. The components of each unit

The Student’s book contais 12 units,

each covering 8 sections :

-

Section 1 : Getting Started

-

Section 2 : A Closer look 1

-

Section 3 : A Closer look 2

-

Section 4 : Culture và

Communication

-

Section 5 : Skill 1

-

Section 6 : Skill 2

-

Section 7 : Looking back & Project

3.Program distribution

- khổng lồ include: 105 periods /37 weeks.

1

chuyên đề tiếng anh 9


chăm đề giờ đồng hồ anh 8


siêng đề giờ anh 7


siêng đề giờ đồng hồ anh 5


siêng đề tiếng anh 4


chăm đề giờ anh 6


chăm đề tiếng anh 3


siêng đề giờ anh 25


siêng đề giờ anh 23


chuyên đề tiếng anh 24


chuyên đề tiếng anh 22


chăm đề giờ đồng hồ anh 21


siêng đề giờ anh trăng tròn


chuyên đề tiếng anh 2


siêng đề tiếng anh 19


chuyên đề giờ đồng hồ anh 18


siêng đề giờ đồng hồ anh 17


siêng đề tiếng anh 16


siêng đề giờ đồng hồ anh 15