Giáo án điện tử ngữ văn 9

     

Thư viện bài giảng điện tử Ngữ Văn 9 new nhất, bài giảng E-Learning Ngữ Văn 9, bài giảng PowerPoint Ngữ Văn 9, bài bác giảng trực tuyến Ngữ Văn 9
Bạn đang xem: Giáo án điện tử ngữ văn 9

# tài liệu Views Downloads
1 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power point Tiết. 154. Tong ket ve lẩn thẩn phap.ppt 419 33 tải về
2 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng nguồn point Tiết. 153. On tap ve truyen.ppt 142 9 download
3 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng nguồn point Tiết. 146. Ro-Bin-Xon ngoai dao hoang.ppt 80 8 download
4 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng nguồn point Tiết. 159. Tong ket van hoc nuoc ngoai.ppt 61 9 download
5 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power nguồn point Tiết.136. Ben que.ppt 87 5 tải về
6 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power nguồn point Tiết.152. Bo cua Xi-Mong.ppt 138 20 tải về
7 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng nguồn point Tiết. 150. Luyen Tap Viet Van Ban.ppt 46 2 download
8 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power nguồn point Tiết. 151. Hop dong.ppt 35 2 tải về
9 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng nguồn point Tiết. 145. Bien Ban.ppt 37 2 tải về
10 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power point Tiết. 137. Ben que.ppt 44 4 tải về
11 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power nguồn point Tiết. 141. Nhung ngoi sao xa xoi.ppt 244 22 tải về
12 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power point Tiết. 138. On tap phan Tieng Viet.ppt 110 12 download
13 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power point Tiết. 128. Nghia tuong minh va đắm say y.ppt 61 4 tải về
14 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng nguồn point Tiết. 133. Chuong trinh dia phuong (phan Tieng Viet).ppt 36 1 tải về
15 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng nguồn point Tiết. 127. On tap ve tho.ppt 69 8 tải về
16 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng nguồn point Tiết. 125. Cach lam bai van nghi luan.ppt 73 5 download
17 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power point Tiết. 126. May va song.ppt 62 6 download
18 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power point Tiết. 121. Lịch sự thu.ppt 382 56 download
19 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power nguồn point Tiết. 119. Nghi luan ve tac pham truyen hoac doan trich.ppt 62 5 tải về
20 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power nguồn point Tiết. 110. Lien ket cau va lien ket doan van.ppt 50 3 tải về
21 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power point Tiết. 111. Con co.ppt 43 2 download
22 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power point Tiết. 109. Lien ket cau va lien ket doan van.ppt 126 4 download
23 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power nguồn point Tiết. 108. Nghi luan ve mot van de tu tuong dao ly.ppt 63 9 tải về
24 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power nguồn point Tiết. 106. Mang lại soi va cuu trong tho dại dột ngon.ppt 27 3 tải về
25 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power nguồn point Tiết. 103. Cac thanh phan biet lap.ppt 57 6 download
26 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power point Tiết. 102. Chuan bi khô cứng trang vao the ky moi.ppt 33 5 download
27 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power nguồn point Tiết. 100. Cach lam bai nghi luan ve sv ht doi song.ppt 45 5 download
28 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng nguồn point Tiết. 96. Tieng noi cua van nghe.ppt 29 6 tải về
29 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power point Tiết. 95. Luyen tap phep phan tich tong hop.ppt 53 4 download
30 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng nguồn point Tiết. 94. Phep phan tich va tong hop.ppt 70 8 download
31 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng nguồn point Tiết. 79. On tap Tap lam van.ppt 68 3 tải về
32 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power point Tiết. 93. Khoi ngu.ppt 50 8 download
33 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power nguồn point Tiết. 77. Teo huong.ppt 47 4 download
34 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power point Tiết. 73. On tap Tieng Viet.ppt 377 19 download
35 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power point Tiết. 72. Chiec luoc nga.ppt 157 7 download
36 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power nguồn point Tiết.

Xem thêm: Sau Sinh Ăn Cải Ngọt Được Không ? Lợi Ích Bất Ngờ Của Họ CảiXem thêm: Chữ Ký Các Nguyên Thủ Quốc Gia, Chữ Ký Của Các Lãnh Đạo, Nguyên Thủ Trên Thế Giới

61. Lang.ppt
272 8 download
37 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng nguồn point Tiết. 63. Doi thoai doc thoai va doc thoai noi tam vào van ban tu su.ppt 127 2 tải về
38 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power nguồn point Tiết. 56. Bep lua.ppt 532 19 download
39 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng nguồn point Tiết. 58. Anh trang.ppt 97 3 download
40 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power nguồn point Tiết. 54. Tap lam tho tam chu.ppt 21 1 tải về
41 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power nguồn point Tiết. 51. Doan thuyen danh ca.ppt 219 8 download
42 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power nguồn point Tiết. 53. Tong ket tu vung.ppt 109 4 tải về
43 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng nguồn point Tiết. 50. Nghi luan vào bai van tu su.ppt 133 4 tải về
44 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power point Tiết. 47. Bai tho ve tieu doi xe cộ khong kinh.ppt 85 4 download
45 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng nguồn point Tiết. 46. Dong chi.ppt 103 4 download
46 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power nguồn point Tiết. 39. Luc Van Tien cuu Kieu Nguyet Nga.ppt 283 6 tải về
47 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power point Tiết. 37. Kieu o lau Ngung Bich.ppt 101 7 tải về
48 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power point Tiết. 32. Mieu ta vào van ban tu su.ppt 85 2 tải về
49 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power nguồn point Tiết. 33. Trau doi von tu.ppt 27 1 download
50 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng nguồn point Tiết. 43. Tong ket tu vung.ppt 125 6 tải về
51 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power point Tiết. 29. Thuat ngu.ppt 33 3 download
52 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power point Tiết. 28. Canh ngay xuan.ppt 83 2 download
53 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power nguồn point Tiết. 26. Truyen Kieu cua Nguyen Du.ppt 196 7 download
54 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power point Tiết. 27. Chi em Thuy Kieu.ppt 114 3 tải về
55 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power point Tiết. 25. Su phat trien cua tu vung (tt).ppt 39 5 tải về
56 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power nguồn point Tiết. 24. Hoang Le nhat thong chi.ppt 92 2 tải về
57 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power nguồn point Tiết. 21. Su phat trien cua tu vung.ppt 52 2 download
58 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power nguồn point Tiết. 19. Cach dan truc tiep cach dan gian tiep.ppt 163 6 download
59 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power point Tiết. 18. Xung ho trong hoi thoai.ppt 39 2 download
60 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng nguồn point Tiết. 174. Thu dien.ppt 15 1 tải về
61 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power point Tiết. 167. Tong ket van hoc.ppt 41 7 tải về
62 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng nguồn point Tiết. 161. Bac Son.ppt 37 2 download
63 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng power nguồn point Tiết. 16. Chuyen nguoi bé gai nam giới Xuong.ppt 231 13 download
64 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power nguồn point Tiết. 09. Su dung yeu lớn mieu ta vào van ban thuyet minh.ppt 272 5 download
65 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power point Tiết. 12. Tuyen bo the gioi ve sầu su tuy vậy con quyen duoc bve va ptrien cua tre em.ppt 75 3 download
66 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power point Tiết. 04. Su dung mot so bphap nghe thuat vào vban thminh.ppt 47 3 download
67 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power point Tiết. 03. Cac phuong cham hoi thoai.ppt 66 4 tải về
68 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài xích giảng power nguồn point Tiết. 01. Phong cach Ho chi Minh.ppt 381 18 download
69 Giáo án năng lượng điện tử ngữ văn lớp 9, bài bác giảng power point Tiết. 07. Dau tranh đến mot the gioi hoa binh.ppt 82 4 download
70 Giáo án điện tử ngữ văn lớp 9, bài giảng nguồn point Tiết. 08. Cac phuong cham hoi thoai tiep.ppt 195 7 tải về