GỬI CHO ANH PART 3

     

Với vận dụng Ảnh

*
bên trên thietkewebshop.vn Watch, chúng ta cũng có thể xem hình ảnh từ album iPhone mà các bạn chọn, ảnh nổi bật và lưu niệm ảnh.

Bạn đang xem: Gửi cho anh part 3


*

Khi bạn thực hiện thietkewebshop.vn Watch thứ nhất tiên, đồng hồ đeo tay được thiết lập cấu hình để hiển thị hình ảnh từ Mục ưa thích của công ty – ảnh mà bạn đã gắn thêm thẻ là mục yêu dấu – nhưng bạn có thể thay đổi album mà đồng hồ đeo tay sử dụng.

Mở vận dụng thietkewebshop.vn Watch trên iPhone của bạn.

Chạm vào Đồng hồ nước của tôi, tiếp cận Ảnh > bộ ảnh được chọn, tiếp đến chọn album.

Để xóa hình ảnh khỏi thietkewebshop.vn Watch, hãy mở ứng dụng Ảnh trên iPhone của bạn, sau đó xóa hình hình ảnh khỏi album mà bạn đã đồng nhất hóa.

Để tạo album mới cho các hình ảnh trên thietkewebshop.vn Watch, hãy thực hiện ứng dụng Ảnh trên iPhone của bạn.


Hiển thị ảnh nổi bật và kỷ niệm hình ảnh trên thietkewebshop.vn Watch


thietkewebshop.vn Watch của bạn có thể auto đồng cỗ hóa ảnh nổi nhảy và kỷ niệm hình ảnh từ thư viện hình ảnh trên iPhone của bạn.

Mở áp dụng thietkewebshop.vn Watch trên iPhone của bạn.

Chạm vào Đồng hồ nước của tôi, chạm vào Ảnh, kế tiếp bật Đồng bộ hóa kỷ niệm cùng Đồng bộ hóa ảnh nổi bật.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đánh Vần Tiếng Việt Lớp 1, Cách Đánh Vần Tiếng Việt 2021


Dừng đồng điệu hóa ảnh


Nếu bạn không muốn iPhone của chính bản thân mình đồng bộ hóa kỷ niệm, ảnh nổi bật hoặc ảnh từ album mà các bạn đã chọn, hãy làm cho theo công việc sau:

Mở áp dụng thietkewebshop.vn Watch bên trên iPhone của bạn.

Chạm vào Đồng hồ nước của tôi, chạm vào Ảnh, kế tiếp tắt Đồng bộ hóa ảnh.


Giới hạn dung lượng ảnh trên thietkewebshop.vn Watch


Số lượng hình ảnh được tàng trữ trên thietkewebshop.vn Watch của khách hàng phụ thuộc vào dung lượng khả dụng. Để ngày tiết kiệm dung lượng cho những bài hát hoặc văn bản khác, bạn có thể giới hạn số lượng ảnh được lưu trữ trên thiết bị.

Mở áp dụng thietkewebshop.vn Watch trên iPhone của bạn.

Chạm vào Đồng hồ nước của tôi, tiếp nối đi cho tới Ảnh > giới hạn ảnh.

Để xem có bao nhiêu hình ảnh trên thietkewebshop.vn Watch của bạn, hãy tiến hành một trong các tác vụ sau:

Mở ứng dụng thiết đặt trên thietkewebshop.vn Watch của bạn, kế tiếp đi tới thiết lập chung > Giới thiệu.

Mở áp dụng thietkewebshop.vn Watch bên trên iPhone của bạn, chạm vào Đồng hồ của tôi, sau đó đi tới cài đặt chung > Giới thiệu.

Để xem mức dung tích được thực hiện cho ảnh, hãy mở ứng dụng thiết đặt trên thietkewebshop.vn Watch, tiếp đến đi tới cài đặt chung > Dung lượng. Để tiến hành việc này bên trên iPhone của bạn, hãy mở ứng dụng thietkewebshop.vn Watch, đụng vào Đồng hồ của tôi, tiếp nối đi tới thiết đặt chung > Dung lượng.

Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Bình Sơn, Công Ty Cp Kỹ Thuật Bình Sơn Tuyển Dụng


Chụp hình ảnh màn hình của thietkewebshop.vn Watch


Mở ứng dụng setup bên trên thietkewebshop.vn Watch của bạn, đi tới thiết lập chung > Ảnh màn hình, tiếp nối bật tùy chọn Bật ảnh màn hình.