Hai Con Lắc Đơn Có Chiều Dài Lần Lượt Là 81 Cm Và 64 Cm

     
nhiều người đang xem: Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 81 centimet và 64 centimet

Hai bé lắc đối chọi có chiều lâu năm lần lượt là 81cm và 64cm được treo ở trần 1 căn phòng. Khi các vật nhỏ của hai con lắc đang tại phần cân bằng, đôi khi truyền cho việc đó các vận tốc cùng hướng làm thế nào để cho hai bé lắc giao động điều hòa với cùng biên độ góc, trong hai mặt phẳng tuy nhiên song với nhau. Call Dt là khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc truyền vận tốc đến cơ hội hai dây treo tuy vậy song nhau. Giá trị Dt gần quý giá nào duy nhất sau đây?
Bạn đang xem: Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 81 cm và 64 cm

*

nhóm học tập facebook miễn giá tiền cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/


*Xem thêm: Cách Ôn Thi Lại Đại Học Hiệu Quả, Ôn Thi Lại Đại Học Nên Bắt Đầu Từ Đâu

Đồng giá 250k 1 khóa học bất kỳ tại thietkewebshop.vn. Đăng ký kết ngay!


*

Thi online trên app thietkewebshop.vn. Mua ngay!

Chọn D

Hai con lắc dao động điều hòa với thuộc biên độ góc, lựa chọn gốc thời gian là thời điểm truyền vận tốc cho 2 vật, đưa sử lúc đầu 2 vật chuyển động theo chiều dương.

+ Viết phương trình dao độngα1,α2:
Xem thêm: Cách Đồng Bộ Ảnh Vào Facebook ? Đồng Bộ Ảnh Tự Động Từ Smartphone Lên Facebook

*

+ hai dây song song nhau khi α1 =α2.

Giải phương trình thì có: tmin = 0,423s.

100 CÂU TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THẦN THÁNH (Tiếp) - Livestream TIẾNG ANH cô MAI ANH

Một vật xê dịch điều hoà bên trên quỹ đạo dài 10cm cùng với tần số f = 2Hz. Ở thời điểm lúc đầu t = 0, vật hoạt động ngược chiều dương. Ở thời khắc t = 2s, thiết bị có gia tốc a = 4√3m/s2. Mang π2≈10. Phương trình xấp xỉ của trang bị là:

Một vật xê dịch điều hòa x = 10cos(10πt)(cm). Thời khắc vật trải qua vị trí N tất cả li độ xN = 5cm lần sản phẩm công nghệ 2008 là:

Hai vật giao động điều hòa dọc theo những trục tuy nhiên song cùng với nhau. Phương trình dao động của những vật theo lần lượt là x1 = A1coswt (cm) và x2 = A2sinwt (cm). Biết 64x12+36x22=482cm2. Tại thời điểm t, vật thứ nhất đi qua vị trí gồm li độ x1 = 3cm với vận tốc v1 = -18cm/s. Khi đó vật thứ hai có vận tốc bằng:

Con lắc lò xo có vật nặng trĩu m = 100g và lò xo nhẹ tất cả độ cứng k = 100N/m. Chức năng một nước ngoài lực cưỡng bức trở nên thiên cân bằng biên độ F0 cùng tần số f1= 6Hz thì biên độ giao động A1. Nếu giữ nguyên biên độ F0 nhưng tăng tần số ngoại lực mang lại f2= 7Hz thì biên độ xấp xỉ ổn định là A2. Lấy π2 = 10. So sánh A1 với A2:

Hai xấp xỉ điều hoà thuộc phương, thuộc tần số tất cả phương trình x1=A1cos(ωt-π6)và x2 = A2cos(ωt -π)cm. Xê dịch tổng hợp có phương trình x = 9cos(ωt+j) cm. Để biên độ A2 có giá trị cực to thì A1 có mức giá trị:

Một vật xê dịch có hệ thức giữa vận tốc và li độ làv2640+x216=1(x:cm; v:cm/s). Biết rằng lúc t = 0 vật đi qua vị trí x = A/2 theo chiều nhắm đến vị trí cân bằng. Lấy π2 = 10. Phương trình dao động của vật là: