HAI TẤM VẢI XANH VÀ ĐỎ DÀI TẤT CẢ 85M

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hai tấm vải xanh và đỏ dài toàn bộ 85m. Nếu như cắt sút 3/7 tấm vải đỏ và 3/7 tấm vải vóc xanh thì phần sót lại của 2 tấm vải bởi nhau. Tính chiều dài của tấm vải xanh


*

Phân số chỉ số phần sót lại của tấm vải đỏ là : 1 - (frac37) = (frac47) ( tấm vải vóc )

Phân số chỉ số phần còn lại của tấm vải vóc xanh là : 1 - (frac35) = (frac25) ( tấm vải vóc )

Vì (frac47) tấm vải đỏ bằng (frac25) ( = (frac410) ) tấm vải xanh nên (frac17) tấm vải vóc đỏ bằng (frac110) tấm vải xanh. Giả dụ coi tấm vải đỏ bằng 7 phần đều nhau thì tấm vải xanh bởi 10 phần bằng nhau 

Tổng số phần đều bằng nhau là : 7 + 10 = 17 ( phần )

Chiều dài tấm vải xanh là : 85 : 17 x 10 = 50 ( m )

Đáp số : 50 m 


thank you very much zZz Thúy Loan zZz


Đúng 0
bình luận (0)

Trả lời

=50m

Chúc bn 

Học tốt


Đúng 0
bình luận (0)

xanh 28

đỏ 40


Đúng 0
comment (0)
Các thắc mắc tương từ

Hai tấm vải xanh cùng đỏ dài toàn bộ 85m, nếu như cắt sút 3/7 tấm vải vóc đỏ ,và 3/5 tấm vải vóc xanh thì phần còn sót lại của hhai tấm vải bằng nhau. Chiều dài tấm vải vóc xanh là bao nhiêu????????


Lớp 5 Toán
1
0

Hai tấm vải xanh với đỏ dài toàn bộ 85m. Nếu giảm bớt (frac37) tấm vải đỏ và (frac35) tấm vải vóc xanh thì phần còn sót lại của nhị tấm vải bởi nhau. Tính chiều dài của tấm vải xanh.

Bạn đang xem: Hai tấm vải xanh và đỏ dài tất cả 85m


Lớp 5 Toán
3
0

Hai tấm vải vóc xanh với đỏ dài tất cả 68m. Nếu cắt bớt 3/7 tấm vải vóc xanh và 3/5 tấm vải vóc đỏ thì phần còn lại của nhì tấm vải bằng nhau. Tính chiều nhiều năm mỗi tấm vải ?


Lớp 5 Toán
31
0

Hai tấm vải xanh cùng đỏ dài tất cả 68m. Ví như cắt sút 3/7 tấm vải vóc xanh cùng 3/5 tấm vải đỏ thì phần còn lại của 2 tấm vải bởi nhau. Tính chiều lâu năm mỗi tấm?

 


Lớp 5 Toán
7
1

Hai tấm vải xanh và đỏ dài tất cả 136m nếu cắt bớt 3 7 tấm vải vóc xanh với 3 5 tấm vải đỏ thì phần còn lại cảu hai tấm vải dài đều nhau tính độ lâu năm của từng tấm vải


Lớp 5 Toán
1
0

Hai tấm vải vóc xanh cùng đỏ dài toàn bộ 136m giả dụ cắt bớt 3/7 tấm vải xanh cùng 3/5 tấm vải vóc đỏ thì phần sót lại cảu hai tấm vải vóc dài đều bằng nhau tính độ dài của mỗi tấm vải


Lớp 5 Toán
0
0

hai tấm vải xanh cùng đỏ dài toàn bộ 68 m. Nếu cắt giảm 3/7 tấm vải vóc xanh và 3/5 tấm vải đỏ thì phần sót lại của nhị tấm vải cân nhau . Tính chiều nhiều năm mỗi tấm vải .

Xem thêm: Tìm Giá Trị Nhỏ Nhất Của Biểu Thức Lớp 6 ), Tìm Giá Trị Lớn Nhất


Lớp 5 Toán
4
0

Hai tấm vải vóc xanh và đỏ lâu năm 68m. Trường hợp cắt giảm 3/7 tấm vải vóc xanh và 3/5 tấm vải vóc đỏ thì phần còn lại của nhị tấm vải vóc dài bởi nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lấy Hóa Đơn Vé Máy Bay Vietnam Airlines Tại Nhà


Lớp 5 Toán
4
0

Hai tấm vải xanh với đỏ nhiều năm 68 m. Nếu như cắt bớt 3/7 tấm vải vóc xanh cùng 3/5 tấm vải vóc đỏ thì phần còn sót lại của nhì tấm vải dài bởi nhau. Tính chiều nhiều năm của từng tấm vải.


Lớp 5 Toán
2
0

Lớp học tập trực tuyến đường

Toán 5 - Cô hiền hậu giờ đồng hồ Việt 5- Cô Tú Anh tiếng Anh 5- Cô Uyên

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực đường

Toán 5 - Cô hiền lành giờ đồng hồ Việt 5- Cô Tú Anh giờ đồng hồ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học trên OLM (olm.vn)