Hand to hand là gì

     
Bài viết thuộc phần 5 trong serie 27 bài viết về phân minh từ-cặp từ dễ dàng nhầm lẫn trong giờ Anh

IN HAND, AT HAND, BY HAND là những cụm từ thường dùng với “hand” thường xuyên được sử dụng trong những bài kiểm tra, và tiếp xúc hàng ngày. Tuy nhiên, không ít người vẫn nhầm lẫn trong quá trình sử dụng các cụm từ này. Để giúp các bạn phân biệt nghĩa cũng như cách cần sử dụng 3 cụm từ trên, Thích giờ Anh xin giới thiệu bài viết phân biệt (difference) IN HAND, AT HAND, BY HAND đầy đủ chi tiết và dễ nắm bắt nhất.

Bạn đang xem: Hand to hand là gì

I/ PHÂN BIỆT VÀ CÁCH DÙNG

Trong khi IN HAND thiên về sự việc sở hữu thì AT HAND lại phiếm chỉ sự thuận tiện, còn BY HAND tức là thủ công.

IN HAND = availableAT HAND = convenientBY HAND = manually

1. IN HAND

IN HAND = available

IN HAND gồm 2 nét nghĩa chính,

thứ nhất là cần sử dụng chỉ một thứ có sẵn, được dự trữ, luôn sẵn sàng để rất có thể sử dụng bất cứ lúc làm sao (ready for use if required; in reserve).

Các các thường chạm chán là “money/ $10/ books…. In hand”.

thứ hai là để chỉ một vụ việc đang rất cần được đem ra xem xét, chúng ta luận, giải quyết và xử lý (receiving or requiring immediate attention).

Ta thường nhìn thấy “work/ task/ job/ matter in hand”.

Ví dụ:

The story in hand is about the journey to sài gòn city last month.I don’t know why my motorbike can’t work, but I have a bicycle in hand.We have a whole month in hand. Don’t worry!

CẤU TRÚC

Have something in hand: luôn tất cả sẵn vào tay, rất có thể sử dụng bất kể lúc nào

Ví dụ:

Don’t worry about the travel arrangements-everything is in hand.

Hand in hand: tay trong tay

Ví dụ:

They walked hand in hand in silence up the path.

2. AT HAND

AT HAND = convenient

Thay bởi mang nghĩa sở hữu, bao gồm sẵn vào tay như IN HAND, AT HAND lại diễn đạt sự thuận tiện, sẵn sàng, ngay sát ngay, rất có thể với cho tới được, hoàn toàn có thể sử dụng ngay.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Tp Hcm, Trường Cao Đẳng Kinh Tế

Ví dụ :

Everything we need is at hand. Let’s enjoy the vacation.

CẤU TRÚC

Have something at hand: bao gồm một thứ nào đó trong tay, ẩn ý thuận tiện.

Ví dụ:

We want lớn ensure that help is at hand for all children suffering abuse.

3. BY HAND

BY HAND = handmade, manually

BY HAND đơn thuần được phát âm theo nghĩa thủ công, bằng tay, không có sự can thiệp của dòng sản phẩm móc hay những phương tiện cung cấp khác.

Ví dụ:

I delivered her invitation by hand (= not using the postal service).

CẤU TRÚC

Take sb by the hand: chũm tay ai

Ví dụ:

He took me by the hand và led me into the dark wood.

II/ BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Could you just concentrate on the job (IN/ AT/ BY) hand?2. I lượt thích to have my books near (IN/ AT/ BY) hand when I’m working.3. In those days books had to be set (IN/ AT/ BY) hand.4. Having the right equipment (IN/ AT/ BY) hand will be enormously helpful.5. You can pump up the tyres (IN/ AT/ BY) hand or with this special machine.6. As you start your married life together hand (IN/ AT/ BY) hand, may all the things you’re hoping for turn out the way you’ve planned.7. A writer must develop an intimacy with the subject (IN/ AT/ BY) hand.8. Instead of writing her shorthand (IN/ AT/ BY) hand, she could use a machine.9. Let’s get on with the matter (IN/ AT/ BY) hand .10. Recent economic performance suggests that a major crisis is (IN/ AT/ BY) hand.11. Rice farmers here still plant and harvest their crops (IN/ AT/ BY) hand.12. Let us address ourselves lớn the matter (IN/ AT/ BY) hand.13. I’m delivering my work (IN/ AT/ BY) hand – I’m not taking any chances.14. The task (IN/ AT/ BY) hand was lớn devise an immediate gathering of the vestry & to make it as splendid as humanly possible.15. We have still an hour (IN/ AT/ BY) hand before the train leaves.16. Each individual table is finished (IN/ AT/ BY) hand.17. The monks copied their manuscripts out (IN/ AT/ BY) hand.18. He had one hundred dollars (IN/ AT/ BY) hand.19. Peter turned his attention to the task (IN/ AT/ BY) hand.20. The frozen ground will have to be picked up (IN/ AT/ BY) hand before machine digging can begin.

ĐÁP ÁN

1. In11. By
2. At12. In
3. By13. By
4. At14. At
5. By15. In
6. In16. By
7. At17. By
8. By18. In
9. In19. At
10. At20. By

Trên đấy là những chú ý phân biệt IN HAND, AT HAND và BY HAND.

Xem thêm: Cho M Gam Hỗn Hợp X Gồm Al Cu Vào Dung Dịch Hcl (Dư), Sau Khi Kết Thức

 Hi vọng bài viết phần nào hữu dụng giúp các bạn phân biệt né nhầm lẫn lúc sử dụng các từ này.

Vui lòng phản hồi xuống bên dưới nếu có thắc mắc hoặc bổ sung. Ý con kiến của bạn sẽ giúp Thích giờ đồng hồ Anh gửi tới chúng ta những nội dung hoàn thành xong và quality nhất.