HIỆN TẠI PHÂN TỪ VÀ QUÁ KHỨ PHÂN TỪ LỚP 8

     

Quá khứ phân từ bỏ và hiện tại phân từ là hai điểm ngữ pháp thường chạm mặt trong tiếng Anh. Mặc dù không phải ai ai cũng nắm vững bí quyết sử dụng bởi vì nó thường khiến nhầm lẫn. Nội dung bài viết dưới đây của 4Life English Center (thietkewebshop.vn) vẫn tổng hợp không thiếu kiến thức về hai dạng từ này, giúp bạn tự tin và có tác dụng bài giỏi hơn.

Bạn đang xem: Hiện tại phân từ và quá khứ phân từ lớp 8

*
Quá khứ phân trường đoản cú và hiện tại phân từ

1. Khái niệm hiện tại phân từ với quá khứ phân từ

Hiện tại phân từ (Present Participle) là hễ từ thêm đuôi “V-ing”. Hiện trên phân từ còn được gọi là danh hễ từ, được thành lập bằng phương pháp thêm ”-ing” vào sau động từ.

Ex: The film was disappointing. I expected it lớn be better.

Quá khứ phân từ (Past Participle) là là rượu cồn từ thêm đuôi ”-ed” (đối với các động từ có quy tắc và những động từ nằm ở vị trí cột thiết bị 3 vào bảng liệt kê những động trường đoản cú bất quy tắc).

Ex: Everyone was surprised that he passed the examination.

2. Bí quyết sử dụng bây giờ phân từ và quá khứ phân từ

2.1. Bây giờ phân từ

Hiện trên phân từ dùng trong những thì tiếp diễn diễn tả hành rượu cồn đang xẩy ra tại 1 thời điểm nhất thiết như thì hiện tại tiếp diễn, vượt khứ tiếp diễn, sau này tiếp diễn, hiện tại ngừng tiếp diễn, vượt khứ hoàn thành tiếp diễn và tương lai ngừng tiếp diễn.

Ex: He has been working in this hospital for 3 years. (Cô ấy đã thao tác trong khám đa khoa này được 3 năm.)

Dùng làm cho tân ngữ của động từ.

Ex: I hate being asked a lot of questions about my private life. (Tôi không đam mê bị hỏi quá nhiều câu hỏi về cuộc sống riêng bốn của tôi.)

Dùng làm chủ ngữ trong câu. (vai trò giống hệt như một danh từ.)

Ex: Studying English is not difficult (Học giờ đồng hồ Anh không khó)

Dùng có tác dụng tân ngữ của cụm giới từ.

Ex: Jane is so excited about going fishing tomorrow (Jane rất hào hứng về buổi câu cá ngày mai).

Dùng như xẻ ngữ của chủ ngữ.

Ex: My job is teaching Math in a primary school. (Công vấn đề của tôi là dạy dỗ toán sinh sống trường tiểu học).

Dùng như tính từ trong câu.

Ex: The walking man is my father. (Người đàn ông đang đi bộ là bố tôi).

Dùng vào mệnh đề tình dục rút gọn.

Ex: The man helping me isn’t my friend. (Người bầy ông góp tôi không phải bạn tôi).

2.2. Vượt khứ phân từ

Quá khứ phân từ dùng trong những thì ngừng như bây giờ hoàn thành, vượt khứ trả thành, tương lại hoàn thành.

Ex: I haven’t visited không đúng Gon đô thị for 10 years. (Tôi dường như không đến tp sài gòn trong 10 năm).

Dùng như tính từ trong câu.

Ex: She was surprised with her score (Cô ấy đã rất kinh ngạc với số điểm của cô ý ấy).

Xem thêm: Giờ Đây Chúng Ta Là Hai Người Dưng Khác Lạ Buồn Biết Mấy Nhưng Lại Chẳng Thể Nói Ra

Dùng vào mệnh đề dục tình rút gọn.

Ex: I have read the magazine edited by my mother. (Tôi đọc quyển tạp chí được soạn bởi người mẹ tôi).

Dùng trong câu bị động.

Ex: She was taught by a professor. (Cô ấy được giảng dạy bởi một giáo sư).

3. đông đảo cặp tính trường đoản cú đuôi –ing và –ed thường xuyên gặp

Leased/pleasingDisappointed/disappointingShocked/shockingMused/amusingExcited/excitingAmazed/amazingBored/boringInterested/interestingExhausted/exhaustingSurprised/surprisingTired/tiringFrightened/frighteningAnnoyed/annoyingFrustrated/frustrating

4. Bài tập thực hành

*
Bài tập thực hành thực tế quá khứ phân từ bỏ và hiện tại phân từDạng 1. Chọn đáp án đúngI like the film very much. It’s really (amazed/ amazing ).It’s really ( terrifying / terrified) experience. I will never forget it.I have read a (fascinated/ fascinating ) book. It made me (surprised/ surprising) at the immigrants.Some newcomers are easily (embarrassed/ embarrassing) when they can’t express themselves well in English.During the first few years, many immigrants feel (hindering/ hindered) by their slow economic advancement.Stephan felt (disappointed/ disappointing) very when his visa to lớn the United States was denied.They used khổng lồ go (fishing/ fished) together when they were young.Many baseball players from the Dominican Republic are (excited/ exciting) when they are selected to play for a U.S. Team.(Got / Getting) stuck in the traffic, Sarah knew she was going to lớn be late for work.(Made / Making) in Japan, the car was on sale at a very competitive price.Dạng 2. chấm dứt câu bằng phương pháp nối 2 mệnh đề áp dụng V-ing hoặc V-ed.

1. A man was sitting next to me on the plane. I didn’t talk much to lớn him

=> I didn’t talk much to lớn the _________________________

2. A xe taxi was taking us to lớn the airport. It broke down

=> The _________________________

3. There’s a path at the over of this street. The path leeds khổng lồ the river.

At the end of the street there’s a _________________________

4. A factory has just opened on the town. It employs 500 people.

A _________________________has just opened in the town.

5. The company sent me a brochure. It contained the information I needed.

The company sent me _________________________

6. A gate was damaged in the storm. It has now been repaired.

The gate _________________________ has now been repaired.

7. A number of suggestions were made at the meeting. Most of them were not very practical.

Most of the _________________________were not very practical.

8. Some painting was stolen from the museum. Most of them haven’t been found yet.

The _________________________ haven’t been found yet.

9. A man was arrested by the police. What was his name?

What was the name of _________________________ ?

10. A boy was injured in the accident. He was taken khổng lồ the hospital.

Xem thêm: Công Thức It Was Not Until, Cấu Trúc It Was Not Until: Cách Dùng Chi Tiết

The boy _________________________

ĐÁP ÁN

Dạng 1:

amazingterrifyingfascinatingembarrassedhindereddisappointedfishingexcitedgettingmade

Dạng 2:

I didn’t talk much to lớn the man sitting next khổng lồ me on the plane.The taxe taking us khổng lồ the airport.At the end of the street there’s a path leading lớn the river.A factory employing 500 people has just opened in the town.cáiThe company sent me a brochue containing the information I needed.The gate damaged in the room has now been repaired.Most of the suggestions made museum were not very practical.The paintings stolen from the museum haven’t been found yet.What was the name of the man arrested by the police?The boy injured in the accident was taken to lớn hospital.

Trên đấy là những điểm ngữ pháp nên nắm chắn chắn về lúc này phân từ cùng quá khứ phân từ. 4Life English Center (thietkewebshop.vn) hy vọng bài viết này đã mang đến cho chính mình những kỹ năng hữu ích. Chúc bàn sinh hoạt tốt!