Hiển Thị Dữ Liệu Trong Database Lên Màn Hình Php

     

Trong cơ sở tài liệu Database sẽ chứa đựng nhiều dữ liệu không giống nhau. Nó sẽ tạo thành các bảng (Table), vào bảng lại có những cột. Lấy ví dụ như như bạn sẽ tạo một bảng là “user” với những cột (row) bao gồm id (Bắt buộc), tên, năm sinh… Hoặc dễ dàng khi xây dựng website bạn sẽ cần lấy và hiển thị tài liệu từ Database bởi Php cùng Mysql show các nội dung bài viết ra ngoài. Bài viết này sẽ khuyên bảo tường tận cách thức hiển thị tài liệu trong database lên màn hình bằng code PHP.

Bạn đang xem: Hiển thị dữ liệu trong database lên màn hình php

Làm ráng nào để đưa dữ liệu tự Database trong PHP?

Trong bài viết Hướng dẫn sinh sản Database trong Phpmyadmin chúng ta đã biết cách tạo nên một Database. Tuy nhiên vẫn chưa tồn tại một tin tức gì cả. Bởi vậy chúng ta phải chèn một tin tức nào kia vào.

Trước tiên bạn truy cập vào http://localhost/phpmyadmin nhấp vào cơ sở dữ liệu là “data”

Bước 2: sản xuất bảng là “users”

CREATE TABLE users (id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,firstname VARCHAR(30) NOT NULL,lastname VARCHAR(30) NOT NULL,email VARCHAR(50),reg_date TIMESTAMP default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP)

*

Tiếp theo nhấp vào “users“, vào bảng đang hiển thị các cột gồ “id, firstname, lastname, email, reg_date”

*

Bầy giờ thường xuyên nhấp vào tab SQL để thêm mã MySQL vào

INSERT INTO users (id, firstname, lastname, email)VALUES ("1", "Le", "Nghia", "");

*

Cuối cùng ấn nút chế tác (Go) để hoàn tất.

Xem thêm: Uống Thuốc Huyết Áp Cao Nên Uống Lúc Nào Và Uống Như Thế Nào Mới Đúng? ?

Lưu ý: chiếc id bạn cũng có thể dùng hoặc loại bỏ cũng được. Mỗi một thành viên phải là một trong id khác nhau

Đối với những thành viên khác cũng làm tương tự

Bước 3: Lấy tài liệu từ Database MySQL trong PHP

Bạn sẽ thực hiện đoạn code sau:

*

Vậy còn với bài viết thì làm thế nào nhỉ?

Bài viết thì bọn họ cũng vẫn làm tựa như như trên.

Sẽ tạo ra một bảng khắc tên là posts bao hàm các cột là “id, title, content, date” bằng đoạn mã MySQL

CREATE TABLE posts (id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,title VARCHAR(100) NOT NULL,content VARCHAR(1000) NOT NULL,date TIMESTAMP default CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP)

*

Tiếp theo ấn vào posts sinh hoạt cột menu phía bên trái => Nhấp vào tab MySQL

INSERT INTO posts (title, content, date)VALUES ("Đây là đoạn văn tiêu đề", "Đây là đoạn văn nội dung", "");Tiếp theo load câu chữ ra lên screen trình duyệt bằng lênh PHP

connect_error) die("Connection failed: " . $conn->connect_error);$sql = "SELECT id, title, content, date FROM posts";$result = $conn->query($sql);if ($result->num_rows > 0) // Load tài liệu lên websitewhile($row = $result->fetch_assoc()) echo "Tiêu đề: ". $row<"title">."";echo "Ngày: ". $row<"date">."";echo "Nội dung: ". $row<"content">.""; else echo "0 results";$conn->close();?>Oke bởi vậy là hoàn thành rồi!.

Xem thêm: Xem Online Và Tải Phim Mái Ấm Lạ Kỳ Của Cô Peregrine Full Hd

Để load tài liệu từ Database lên website chúng ta sẽ cần sử dụng tới lệnh SELECT… FROM… và dùng vòng lặp while.

Hi vọng với bài viết này bạn sẽ hiểu hơn về kiểu cách thức buổi giao lưu của PHP và MySQL