Hòa tan hết 7 74g hỗn hợp bột mg al

     

Hòa tan không còn 7,74 gam các thành phần hỗn hợp Mg, Al bởi 500ml hỗn hợp HCl 1M cùng H2SO4 loãng 0,28M thu được hỗn hợp X cùng 8,736 lít khí H2. Cô cạn X thu được khối lượng muối là

A.103,85 gam

B.25,95 gam

C.77,86 gam

D. 38,93 gam


*

Giải thích: Đáp án D

nH2 = 0,39 mol

nH+ = 0,5.1 + 0,28.2.0,5 = 0,78 = 2nH2

→ bội nghịch ứng vừa đủ

BTKL mmuối = mKL + maxit – mH2 = 7,74 + 0,5.1.36.5 + 0,28.0,5.98 – 0,39.2 =38,93


*

Hòa tan không còn 7,74 gam tất cả hổn hợp 2 kim loại Mg và Al bởi 500ml dung dịch chứa tất cả hổn hợp HCl 1M cùng H2SO4 0,28M, thu được dung dịch A với 8,736 lít khí H2. Tính tổng khối lượng muối tạo thành thành sau làm phản ứng.Bạn vẫn xem: hài hòa hết 7 74g tất cả hổn hợp bột mg al

Hòa tan không còn 7,74 gam các thành phần hỗn hợp 2 kim loại Mg cùng Al bởi 500ml hỗn hợp chứa các thành phần hỗn hợp HCl 1M với H2SO4 0,28M, thu được hỗn hợp A với 8,736 lít khí H2. Tính tổng trọng lượng muối tạo thành thành sau phản nghịch ứng.Bạn đang xem: kết hợp hết 7 74g các thành phần hỗn hợp bột mg al

Giúp bản thân nhé!

Mình yêu cầu gấp

Cảm ơn trước!

Theo bài: (PTHH bn tự viết nha....Có thể viết hoặc ko nhưng đề xuất viết nhá:))

nHCl=0,5×1=0,5 molnH2SO4=0,5×0,28=0,14 mol⇒∑nH+=0,5+0,14×2=0,78 molĐối với HCl và H2SO4 (loãng), H+ đóng vai trò oxi hóa.⇒2H+ + 2e−→H2

0,78→0,39mol

⇒ H+ hết.m muối bột = m sắt kẽm kim loại + m nơi bắt đầu axit = 7,78 + 0,5 × 35,5 + 0,14 × 96 = 38,93 (gam)

Hòa tan không còn 7,74 gam các thành phần hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M với H2SO4 0,28M thu được hỗn hợp X với 8,736 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X nhận được lượng muối khan là

A.

Bạn đang xem: Hòa tan hết 7 74g hỗn hợp bột mg al

38,93 gam

B. 103,85 gam

C. 25,95 gam

D. 77,86 gam

Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bởi 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M với H 2 S O 4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí H 2 (đktc). Cô cạn dung dịch X chiếm được lượng muối bột khan là

A. 38,93 gam

B. 103,85 gam

C. 25,95 gam

D. 77,86 gam

Hoà tan không còn 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X cùng 8,736 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X chiếm được lượng muối khan là:

A.38,93 gam.

B.103,85 gam.

C.25,95 gam.

D.77,86 gam.

Số mol của Hiđro bằng: n H 2 = 8 , 736 22 , 4 = 0 , 39 ( m o l )

Lại tất cả n H C l = 500 1000 . 1 = 0 , 5 ( m o l ) ; n H 2 S O 4 = 500 1000 . 0 , 28 = 0 , 14 ( m o l )

Khối lượng muối tạo thành bằng: 7,74 + 0,5.36,5 + 0,14.98 – 0,39.2 = 38,93 (gam).

Xem thêm: “ Sự Thật ” Cổ Chân To Nên Đi Giày Gì ? Bí Quyết Cho Cô Nàng: Bắp Chân To Nên Đi Giày Gì

Hòa tan không còn 11,61 gam các thành phần hỗn hợp bột kim loại Mg, Al, Zn, Fe bởi 500ml dung dịch hỗn hợp axit HCl 1,5M với H2SO4 0,45M (loãng) thu được dung dịch X và 13,44 lít khí H2 (đktc). đến rằng các axit bội nghịch ứng mặt khác với các kim loại. Tổng cân nặng muối chế tác thành sau phản bội ứng là

A. 38,935 gam

B. 59,835 gam

C. 38,395 gam

D. 40,935 gam

Đáp án : B

Vì bội phản ứng những axit bên cạnh đó => số mol HCl và H2SO4 phản nghịch ứng theo xác suất mol giống hệt như nồng độ mol lúc đầu của chúng

=> nHCl : nH2SO4 = 1,5 : 0,45 = 10 : 3 = 10x : 3x

=> 2nH2 = nHCl + 2nH2SO4 => 1,2 mol = 10x + 2.3x

=> x = 0,075 mol

=> trong muối tất cả : 0,225 mol SO42- với 0,75 mol Cl- ; ion kim loại

( phản nghịch ứng hết axit)

=> mmuối = 11,61 + 0,225.96 + 0,75.35,5 = 59,835g

Hoà tan không còn 7,74 gam tất cả hổn hợp bột Mg, Al bằng 500ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 1M với H2SO4 0,28M trọn vẹn thu được hỗn hợp X . Cô cạn hỗn hợp X chiếm được lượng muối khan là:

A. 38,93 gam

B.103,85 gam

C.25,95 gam

D.77,86 gam

Đáp án A.

nHCl = 0,5 (mol), nH2SO4 = 0,14 (mol)

m muối = m KL + m cội axit (Cl, SO4)

= 7,74 + 0,5.35,5 + 0,14.96 = 38,93 (g)

Hòa tan không còn 5,805 gam hỗn hợp bột kim loại: Mg, Al, Zn, sắt bằng lượng vừa đủ 250 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp axit HCl 1,5 M cùng H2SO4 0,45 M thu được dung dịch X. Tổng khối lượng muối (gam) sinh sản thành sau bội phản ứng bao gồm giá trị ngay gần nhất với

A. 29

B. 30

C. 28

D. 31

Hòa tan hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp A có Fe và kim loại M ( hóa trị ko đổi) trong dung dịch HCl dư, thu được 1,008 lít khí (đktc) cùng dung dịch chứa 4,575 gam muối.

1. Tính trọng lượng m.

Xem thêm: Ăn Gạo Rang Có Tác Dụng Gì, Tác Dụng Nước Gạo Rang Là Gì

Câu 1


*

Áp dụng định mức sử dụng bảo toàn nguyên

tố H ta có:

nHCl = 2nH2 = 2.0,045 = 0,09 mol

Áp dụng định mức sử dụng bảo toàn khối lượng

ta có: mA + mHCl = m muối hạt + mH2

=> m = m muối + mH2 – mA = 4,575 + 0,045.2 – 0,09.36,5 = 1,38 (gam)

Câu 2


*

Do cho sắt kẽm kim loại phản ứng cùng với H2SO4 đặc cùng HNO3 đặc phải khí có mặt là SO2 và NO2.

Áp dụng phương thức đường chéo ta có:

SO2: 64 4,5

50,5

NO2: 46 13,5

→nSO2=nNO2=4,513,5=13


*

Đặt số mol của Fe với M lần lượt là x cùng y (mol)

- Khi cho hỗn hợp công dụng với HCl:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

x x (mol)

M + nHCl → MCln + 0,5nH2

y 0,5ny (mol)

nH2 = 0,045 => x + 0,5ny = 0,045 (1)

- Khi mang đến hỗn hợp tính năng với HNO3 đặc với H2SO4 đặc:

Ta có những bán bội nghịch ứng thoái hóa – khử:

Fe → Fe3+ + 3e

x 3x

M → Mn+ + ne

y ny

S+6 + 2e → S+4 (SO2)

0,021 0,042

N+5 + 1e → N+4 (NO2)

0,063 0,063

Áp dụng định pháp luật bảo toàn electron ta có: 3x + ny = 0,042 + 0,063 xuất xắc 3x + ny = 0,105 (2)