Hỗn Hợp X Gồm Axit Panmitic Axit Stearic

     

Cho tất cả hổn hợp X tất cả 8,4 gam Fe và 6,4 gam Cu vào hỗn hợp HNO3. Sau khoản thời gian phản ứng trọn vẹn thu được 3,36 lít khí NO (là thành phầm khử duy nhất, đo sống đktc). Trọng lượng muối thu được sau bội phản ứng là
Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm axit panmitic axit stearic

Một este solo chức X tất cả phân tử khối là 88. Cho 17,6 gam X công dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản bội ứng nhận được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là


Cho 16,4 gam tất cả hổn hợp glyxin với alanin phản bội ứng với hỗn hợp HCl dư, sau khoản thời gian các phản bội ứng dứt thu được 23,7 gam muối. Phần trăm theo trọng lượng của glyxin trong láo hợp ban đầu là


Dung dịch A chứa các ion: CO32-;SO32-; SO42-; 0,1 mol HCO3- và 0,3 mol Na+. Thêm V lít hỗn hợp Ba(OH)2 1M vào A thì nhận được lượng kết tủa to nhất. Giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất của V đã dùng là


Hoà tan hoàn toàn m gam Fe bởi dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp X với 1,12 lít NO(đktc). Thêm dung dịch chứa 0,1 mol HCl vào hỗn hợp X thì thấy khí NO tiếp tục thoát ra và thu được hỗn hợp Y. (Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của NO). Để bội nghịch ứng không còn với các chất trong dung dịch Y phải 115 ml dung dịch NaOH 2M. Quý hiếm của m là


Đốt trọn vẹn 0,2 mol hỗn hợp X gồm etyl axetat với metyl acrylat thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O là 0,08 mol. Ví như đun 0,2 mol tất cả hổn hợp X bên trên với 400 ml dung dịch KOH 0,75M rồi cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng thì số gam chất rắn khan chiếm được là
Xem thêm: Bản Cam Kết Tu Dưỡng Rèn Luyện Phấn Đấu 2019, Bản Cam Kết Tu Dưỡng Rèn Luyện Phấn Đấu Mới Nhất

Hòa tan không còn 14,88 gam lếu hợp có Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,58 mol HCl, sau khoản thời gian các bội phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp X đựng 30,05 gam hóa học tan với thấy thoát ra 1,344 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả H2, NO, NO2 có tỷ khối so với H2 bằng 14. đến dung dịch AgNO3 (dư) vào hỗn hợp X, sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Z; 84,31 gam kết tủa với thấy bay ra 0,224 lít (đktc) khí NO là sản phẩm khử duy nhất của NO. Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp ban đầu gần độc nhất vô nhị với?


Cho m gam glucozơ (C6H12O6) tác dụng hết cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, nhận được 3,24 gam Ag. Giá trị của m là


Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylenterephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), những polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là:


Một este có công thức phân tử là C3H6O2 gồm phản ứng tráng gương với hỗn hợp AgNO3 vào NH3. Công thức cấu tạo của este kia là


Cho X, Y, Z là tía peptit mạch hở (phân tử bao gồm số nguyên tử cacbon tương ứng là 8, 9, 11; Z có không ít hơn Y một links peptit); T là este no, solo chức, mạch hở. Phân chia 249,56 gam tất cả hổn hợp E bao gồm X, Y, Z, T thành nhị phần bởi nhau. Đốt cháy trọn vẹn phần một, chiếm được a mol CO2 với (a -0,11) mol H2O. Thủy phân trọn vẹn phần hai bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được ancol etylic với 133,18 gam các thành phần hỗn hợp G (gồm tư muối Gly, Ala, Val cùng axit cacboxylic). Đốt cháy hoàn toàn G,cần vừa đủ 3,385 mol O2 . Phần trăm cân nặng Y trong E là
Xem thêm: Xe Máy Cũ Cần Mua Xe Máy Cũ Dưới 10 Triệu Tại Hà Nội Tháng 4/2022

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam