Hướng dẫn f1 cách ly tại nhà

     

Bộ Y tế phát hành hướng dẫn F0 và F1 nguy cơ cao được chỉ định biện pháp ly tại nhà. Việc cách ly tận nhà cần đảm bảo: