I HAD NEVER BEEN TO DENMARK BEFORE, SO WHEN I SET OUT TO CATCH

     

Câu hỏi :

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 23 to 27. Fill in the appropriate word in question 23


Tiếng Anh tốt Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là 1 trong những ngôn ngữ German Tây, được nói trường đoản cú thời thời Trung cổ tại Anh, thời nay là lingua franca toàn cầu.Từ English khởi nguồn từ Angle, trong số những bộ tộc German đã di cư cho Anh (chính từ "Angle" lại khởi đầu từ bán hòn đảo Anglia (Angeln) mặt biển Balt)

Lớp 12 - Năm cuối ở cung cấp tiểu học, năm học quan trọng nhất trong đời học viên trải qua bao năm học tập, từng nào kì vọng của người thân trong gia đình xung quanh ta. Các nỗi lo về thi đh và triết lý tương lai thật là nặng. Hãy tin vào bản thân là bản thân sẽ có tác dụng được rồi tương lai mới chờ đón các em!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng thích hợp mã giảm giá