Read the following passage and mark the letter a,b,c or d on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 20 to 27

     

*

*

*

Read the following passage & mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the correct answer lớn each of the questions from trăng tròn to 27

It is commonly believed that school is where people go to get an education. Nevertheless, it has been said that today children interrupt their education lớn go lớn school. The difference between schooling and education implied by this remark is important.Education is much more open-ended & all-inclusive than schooling. Education knows no limits. It can take place anywhere, whether in the shower or on the job, whether in the kitchen or on a tractor. It includes both the formal learning that takes place in school & the whole universe of informal learning. The agent (doer) of education can vary from respected grandparents to lớn the people arguing about politics on the radio, from a child to a famous scientist. Whereas schooling has a certain predictability, education quite often produces surprises. A chance conversation with a stranger may lead a person to discover how little is known of other religions. People receive education from infancy on. Education, then, is a very broad, inclusive term. It is a lifelong process, a process that starts long before the start of school, và one that should be an integral part of one"s entire life.Schooling, on the other hand, is a specific, formalized process, whose general pattern varies little from one setting to lớn the next. Throughout a country, children arrive at school at approximately the same time, take assigned seats, are taught by an adult, use similar textbooks, bởi homework, take exams, và so on. The slices of reality that are to lớn be learned, whether they are the alphabet or an understanding of the workings of government, have usually been limited by the boundaries of the subject being taught. For example, high school students know that they are not likely lớn find out in their classes the truth about political problems in their communities or what the newest filmmakers are experimenting with. There are definite conditions surrounding the formalized process of schooling.

Bạn đang xem: Read the following passage and mark the letter a,b,c or d on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 20 to 27


*

Câu 20. In the passage, the expression "children interrupt their education khổng lồ go to lớn school" mostly implies that

A. schooling prevents people discovering things

B. schooling takes place everywhere

C. all of life is an education

D. education is totally ruined by schooling


Đáp án C

Trong bài bác đọc, cụm từ “ trẻ em làm gián đoạn giáo dục của chúng nhằm đi học” chủ yếu ý niệm rằng….A. Việc học ở trường phòng chặn mọi người khám phá nhiều điềuB. Việc học ở trường diễn ra khắp mọi nơiC. Cả cuộc sống là một quá trình giáo dục.D. Giáo dục và đào tạo là trọn vẹn bị tàn phá bởi việc học ở trường


A. Educators often produce surprises.

B. Informal learning often brings about unexpected result

C. Success of informal learning is predictable.

D. It"s surprising that we know little about other religions


Đáp án B

Tác giả ý niệm gì khi nói rằng “ giáo dục và đào tạo thường tạo nên nhiều điều ngạc nhiên”?A. Các nhà giáo thường tạo những điều bất ngờB. Việc học kế bên nhà ngôi trường thường mang lại nhiều công dụng ngoài ao ước đợiC. Thành công của việc học ngoài nhà trường là có thể dự đoán đượcD. Thật quá bất ngờ khi chúng ta biết vô cùng ít về các tôn giáo khác.


A. Without formal education, people won"t be able khổng lồ read and write.

B. Going lớn school is only part of how people become educated.

C. Schooling is of no use because students vị similar things every day.

D. Our education system needs to lớn be changed as soon as possible.


Đáp án B

Câu nào dưới đây mà người sáng tác ủng hộ?A. Không tồn tại giáo dục bao gồm thức, mọi bạn sẽ không có chức năng đọc cùng viết.B. Đi học chỉ là 1 phần của quy trình người ta được giáo dục.C. Việc học ở trường ko có tác dụng gì vì học sinh làm những điều tương tự mỗi ngàyD. Hệ thống giáo dục của bọn họ cần buộc phải được biến hóa càng mau chóng càng tốt.Thông tin ở câu: It includes both the formal learning that takes place in school và the wholeuniverse of informal learning.( Nó (giáo dục) bao gồm cả câu hỏi học tập chủ yếu thức diễn ra trong trường học và toàn thể vũ trụ học tập không thiết yếu thức)


A. only respected grandparents

B.

Xem thêm: Mua Đầu Đốt Hồng Ngoại Ở Đâu, Phân Loại Các Loại Đầu Đốt Của Bếp Gas

mostly famous scientists

C. mainly politicians

D. almost all people


Đáp án D

Theo bài xích đọc những người thực hiện giáo dục đào tạo là……….A.chỉ những ông bà được tôn trọngB. Hầu hết các nhà khoa học nổi tiếngC. Chủ yếu là các chính trị giaD. Hầu như tất cả mọi ngườiDẫn chứng: The agent (doer) of education can vary from respected grandparents to lớn the peoplearguing about politics on the radio, from a child lớn a famous scientist.(Người thực hiện giáo dục và đào tạo có thể thay đổi từ những các cụ được tôn trọng cho tất cả những người tranh bào chữa về bao gồm trị trên những đài phân phát thanh, xuất phát từ 1 đứa trẻ mang đến một nhà công nghệ nổi tiếng.)


A. Education & schooling are quite different experience.

B. The more years students go khổng lồ school, the better their education is.

C. Students benefit from schools, which require long hours and homework.

D. The best schools teach a variety of subjects.


Đáp án A

Theo bài bác đọc câu làm sao sau đấy là đúng?A.Giáo dục và đi học thì hơi là không giống nhau.B. Học sinh càng đi học nhiều năm, giáo dục của họ càng tốtC. Học sinh hưởng lợi từ nhà trường, điều này đòi hỏi nhiều giờ và bài tậpD. Các trường tốt nhất có thể dạy nhiều môn học đa dạngGiải thíchthông tin ở câu: The difference between schooling và education implied by this remark is important.(Sự biệt lập giữa trường học và giáo dục đào tạo ngụ ý vì chưng lời bình luận này là khôn xiết quan trọng.)


Đáp án D

Từ “ they” ở phần văn cuối ám chỉ……….A.hoạt động của chính phủB. Nhà làm phim bắt đầu nhấtC. Những vấn đề bao gồm trịD. Học sinh trung họcGiải thích:Trong câu: For example, high school students know that they are not likely to find out in their classes the truth about political problems in their communities or what the newest filmmakers are experimenting with. (Ví dụ, học sinh trung học biết rằng họ ko có khả năng tìm ra vào lớp học của mình sự thật về các vấn đề chính trị trong cộng đồng hoặc những gì các nhà làm phim mới nhất đang thử nghiệm), từ “they” cụ thế đến chính danh từ “high school students” đứng trước đó


A. including everything or everyone

B. going in many directions

C. involving many school subjects

D. allowing no exceptions


Đáp án A

Từ all- inclusive trong bài bác đọc gần như có nghĩa là…………….A. Bao gồm mọi fan hoặc đông đảo vật.B. Going in many directionsC. Bao gồm nhiều môn họcD. Quán triệt phép có ngoại lệall-inclusive: bao gồm tất cả

Dịch câu: Education is much more open-ended và all-inclusive than schooling.( Giáo dục ko có giới hạn và bao gồm tất cả nhiều hơn việc đi học)
Câu 27. This passage isThis passage is mainly aimed at ________________________.A. Telling the difference between the meanings of two related words "schooling" and "education" mainly aimed at ________________________.

A. telling the difference between the meanings of two related words "schooling" and "education"

B. telling a story about excellent teachers

C.

Xem thêm: Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm Cho Kỹ Sư Ô Tô Mới Ra Trường, Tuyển Dụng Việc Làm Kỹ Sư Ô Tô Mới Nhất

listing & discussing several educational problems

D. giving examples of different schools


Đáp án A

Bài đọc nhằm mục tiêu mục đích………….A.nói về sự không giống nhau về chân thành và ý nghĩa của nhị từ có tương quan với nhau “đi học” và “giáo dục”B. Kể một câu chuyện về những gia sư xuất sắcC. Liệt kê và bàn bạc những vụ việc giáo dụcD. Ví dụ về các trường học tập khác nhauGiải thích: Ở đoạn 1, tác giả nói: The difference between schooling và education implied by this remark is important.(Sự khác biệt giữa trường học tập và giáo dục và đào tạo ngụ ý bởi vì lời phản hồi này là khôn cùng quan trọng.)Đoạn 2 và đoạn 3, tác giả tiếp tục giải thích: “Education is…”; “Schooling is…….”=> Nội dung chính của bài nói về sự khác biệt về ý nghĩa của nhị từ có tương quan với nhau “đi học” với “giáo dục”


*


Liên hệ

thietkewebshop.vn