Part Vi: Read The Following Passage And Mark The Letter A, B, C, Or D On Your Answer Sheet To Indicate The Correct Answer To Each Of The Questions

     

*

*

*

Part VI: Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to each of the questions

It’s often said that we learn things at the wrong time. University students frequently bởi vì the minimum of work because they’re crazy about a good social life instead. Children often scream before their piano practice because it’s so boring. They have to lớn be given gold stars & medals lớn be persuaded to swim, or have khổng lồ be bribed to lớn take exams. But the story is different when you’re older.Over the years, I’ve done my giới thiệu of adult learning. At 30, I went lớn a college and did courses in History và English. It was an amazing experience. For starters, I was paying, so there was no reason lớn be late – I was the one frowning và drumming my fingers if the tutor was late, not the other way round. Indeed, if I could persuade him lớn linger for an extra five minutes, it was a bonus, not a nuisance. I wasn’t frightened lớn ask questions, and homework was a pleasure not a pain. When I passed an exam, I had passed it for me và me alone, not for my parents or my teachers. The satisfaction I got was entirely personal.Some people fear going back khổng lồ school because they worry that their brains have got rusty. But the joy is that, although some parts have rusted up, your brain has learnt all kinds of other things since you were young. It has learnt lớn think independently & flexibly and is much better at relating one thing khổng lồ another. What you đại bại in the rust department, you gain in the maturity department.In some ways, age is a positive plus. For instance, when you’re older, you get less frustrated. Experience has told you that, if you’re calm và simply do something carefully again và again, eventually you’ll get the hang of it. The confidence you have in other areas – from being able lớn drive a car, perhaps – means that if you can’t, say, build a chair instantly, you don’t, lượt thích a child, want khổng lồ destroy your first pathetic attempts. Maturity tells you that you will, with application, eventually get there.I hated piano lessons at school, but I was good at music. & coming back khổng lồ it, with a teacher who could explain why certain exercises were useful and with musical concepts that, at the age of ten, I could never grasp, was magical. Initially, I did feel a bit strange, thumping out a piece that I’d played for my school exams, with just as little comprehension of what the composer intended as I’d had all those years before. But soon, complex emotions that I never knew poured out from my fingers, & suddenly I could understand why practice makes perfect.

Bạn đang xem: Part vi: read the following passage and mark the letter a, b, c, or d on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions


*

A. parents should encourage young learners to study more

B. young learners are usually lazy in their class

C. young learners often lack a good motivation for learning

D. teachers should give young learners less homework


Đáp án C

Thông tin ở phần 1 : It’s often said that we learn things at the wrong time. University students frequently vì the minimum of work because they’re crazy about a good social life instead. Children often scream before their piano practice because it’s so boring. They have to lớn be given gold stars & medals to lớn be persuaded khổng lồ swim, or have to lớn be bribed khổng lồ take exams. Fan ta thường xuyên nói bọn họ học tập vào thời điểm không ham mê hợp. Sinh viên đại học thường học hết sức ít, thay bởi học tập họ mê mải 1 cuộc sống xã hội thú vị. Trẻ con thường rên rẩm trước buổi tập đàn piano vị buổi học tập quá nhàm chán. Bắt buộc trao huy chương rubi hoặc bội bạc mới thuyết phục được chúng đi bơi, hoặc ân hận lộ cho việc đó thì chúng bắt đầu đi thi. Cha lựa chọn còn lại không tồn tại thông tin hỗ trợ. A : bố mẹ nên khích lệ con cháu học nhiều hơn thế nữa nữa. B : học sinh trẻ tuổi thường lười biếng trong lớp. D :giáo viên nên giảm sút bài tập về nhà mang lại giáo viên nhở tuổi.

Xem thêm: Tra Cứu Điểm Thi Vào 10 Tỉnh Quảng Ngãi Năm 2021 Cập Nhật Nhanh Nhất


A. they have a more positive attitude towards learning

B. they cannot learn as well as younger learners

C. they tend lớn learn less as they are discouraged

D.

Xem thêm: Cách Làm Thịt Trâu Nhúng Mẻ Lá Lốt Ngon Đỉnh Ai Cũng Khen, Cách Nấu Thịt Trâu Nhúng Mẻ Lá Lốt

they get more impatient with their teachers


Đáp án A

Nội dung ở phần 2 cho biết thêm thái độ học tập tập tích cực khi đã trưởng thành : Over the years, I’ve done my nội dung of adult learning. At 30, I went to a college & did courses in History và English. It was an amazing experience. For starters, I was paying, so there was no reason to lớn be late – I was the one frowning & drumming my fingers if the tutor was late, not the other way round. Indeed, if I could persuade him to lớn linger for an extra five minutes, it was a bonus, not a nuisance. I wasn’t frightened lớn ask questions, & homework was a pleasure not a pain. When I passed an exam, I had passed it for me & me alone, not for my parents or my teachers. The satisfaction I got was entirely personal. Nhiều năm qua,tôi đã thực hiện dứt nghĩa vụ học tập của quá trình trưởng thành. Ở tuổi 30, tôi đi học đại học và theo học những khóa giảng về lịch sử dân tộc và tiếng Anh. Đó là một trong những kinh nghiệm tuyệt vời. Để bắt đầu, tôi được trả tiền, bởi vậy không tồn tại lý vày đến muộn - tôi là fan cau mày và tiếng trống ngón tay của tôi, nếu thầy giáo trễ, không hẳn là ngược lại. Thiệt vậy, giả dụ tôi hoàn toàn có thể thuyết phục ông nấn ná lại thêm năm phút nữa, đó là 1 tiền thưởng, không phải là một mối phiền toái. Tôi không lo âu để đặt thắc mắc và bài xích tập về bên là một niềm vui không phải là 1 nỗi đau. Lúc tôi thừa qua kỳ thi, tôi đã vượt qua nó mang lại tôi và tôi một mình, ko cho bố mẹ hoặc cô giáo của tôi. Sự chấp nhận tôi nhận được trọn vẹn cá nhân.