Khảo sát sự hội tụ của dãy số

     
Boundaries Updated và Expanded Edition: When lớn Say Yes, How to Say No lớn Take Control of Your Life Henry Cloud

Bạn vẫn xem: điều tra khảo sát sự hội tụ của dãy số
Bạn đang xem: Khảo sát sự hội tụ của dãy số

*

*

*Xem thêm: Lập Trình Android Eclipse: Khái Niệm Và Hướng Dẫn Cài Eclipse Android

Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant lớn Be Rachel Hollis
*

*Xem thêm: Unit 1 Lớp 9: A Closer Look 1 Unit 1 Lớp 9 Mới, A Closer Look 1 Unit 1: Local Environment

Quiet Your Inner Critic: Overcoming Imposter Syndrome to lớn Get Gutsy and Play Bigger Becky Mollenkamp ACC

dãy số và số lượng giới hạn

1. Mục lục1 dãy số và các bài toán về hàng số 41.1 reviews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.2 Định nghĩa và những định lý cơ phiên bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.3 Một số phương thức giải câu hỏi về hàng số . . . . . . . . . . . . . 81.3.1 dãy số thực: một vài dạng hàng số đặc biệt quan trọng . . . . . . . . . . 81.3.2 dãy số nguyên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.3.3 hàng số cùng phương trình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.3.4 Một vài ba thủ thuật không giống . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.4 Một số phương pháp xây dựng hệ thống bài tập . . . . . . . . . . . 231.4.1 kiến thiết dãy hội tụ bằng phương trình . . . . . . . . . . . 231.4.2 xây dừng dãy tróc nã hồi tự cặp nghiệm của phương trình bậc 2 241.4.3 Xây dựng những dãy số nguyên từ giải thuật các phương trìnhnghiệm nguyên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251.4.4 xây đắp dãy số là nghiệm của một chúng ta phương trình phụthuộc vươn lên là n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261.5 kim chỉ nan dãy số dưới con mắt toán thời thượng . . . . . . . . . . . . . 271.5.1 Rời rốc hóa những khái niệm với định lý của lý thuyết hàmbiến số thực . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271.5.2 cách thức hàm sinh và bài toán tìm số hạng tổng quát . 291.5.3 Đại số con đường tính với phương trình sai phân . . . . . . . . . 301.5.4 Sử dụng dao động trong dự đoán kết quả . . . . . . . . . . . . 311.6 bài xích tập . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Phương trình không đúng phân 412.1 sai phân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412.1.1 Định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412.1.2 đặc điểm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412.2 Phương trình không đúng phân con đường tính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432.2.1 một vài khái niệm thông thường về phương trình không nên phân . . . . . 432.3 Phương trình không đúng phân tuyến tính bậc nhất . . . . . . . . . . . . . 441