Language focus

     

Bài học tập Language Focus Unit 6 Lớp 10- An excursion hướng dẫn các em ôn tập và biệt lập thì hiện nay tại tiếp nối và "be going to"


Tóm tắt bài bác giảng

1.Pronunciation Language Focus Unit 6 Lớp 10

2. Grammar Language Focus Unit 6 Lớp 10

3. Exercise Language Focus Unit 6 Lớp 10

3.1. Unit 6 Lớp 10 Language Focus Exercise 1

3.2.Unit 6 Lớp 10 Language Focus Exercise 2

3.3.Unit 6 Lớp 10 Language Focus Exercise 3

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Language Focus Unit 6 Lớp 10


The present progressive (with a future meaning) và be going lớn (Thì hiện nay tại tiếp nối mang ý nghĩa sâu sắc tương lai cùng "be going to")

Be + going khổng lồ + V (nguyên mẫu): Chỉ một hành động đã có ý định làm hoặc một dự đoán.Oh, your language is ready now. What time are you going lớn leave?Look at those dark clouds! - Yes, it is going lớn rain soon.Be + V-ing: Chỉ hành vi đã chuẩn bị kế hoạch sẵn, thông thường sẽ có thời gian ví dụ hoặc một chiến lược lớn, quan trọng đặc biệt đã ra quyết định làm thường có thời hạn xác địnhWe are having a party next sunday. Would you like to come?

--> Giải thích: vẫn mời người ta thì chuyện đó đề xuất đã được sẵn sàng hết rồi.

Bạn đang xem: Language focus

Be + V-ing vs. Be going lớn + VBe + V-ing: cứng cáp hơn, tín hiệu có thời gian cụ thể, gồm lời mời (would you like...), chuyện đặc trưng ( đám cưới, xây nhà, tải xe ...)I am having my house built next week. (tuần cho tới tôi sẽ xây nhà)

Chú ý: WILL còn được sử dụng để chỉ sự dự kiến trong mệnh đề đi sau những động trường đoản cú : think, know, be sure hoặc một dự kiến mà tự tín đồ nói nghĩ ra chứ trong bài xích không nhắc ra vết hiệu. Đây đó là chỗ khó khăn khi chúng ta phân biệt dự kiến nào là sử dụng WILL, dự đoán nào cần sử dụng BE GOING TO.

Ví dụDon" worry about that. I am sure you will find it. (có am sure => sử dụng will)Why don"t you try on this dress? It will be nice on you. (đoán thôi mà không tồn tại nói gì về dấu hiệu ), đối chiếu với câu ví dụ:Look at those dark clouds! (nhìn mây đen kìa! )Yes, it is going lớn rain soon (ừ, trời sắp tới mưa rồi)

Choose the correct option in brackets. (Chọn tùy lựa chọn đúng trong ngoặc.)

1. Tell me your plan, Lan. What (are you doing/will you do) this Saturday evening?

2. Mary (will get married/is getting married) next week.

3. There"s a good play on TV tonight. (Will you/ Are you going to) watch it?

4. I feel terrible. I think I (will be/am going to lớn be) sick.

5. There are a lot of đen clouds in the sky. It (will/ is going to) rain.

Guide to answer

1. Are you doing

2. Is getting married

3. Are you going

4. Am going to lớn be

5. Is going to


Put the verbs in brackets in the present progressive orbe going to. (Chia hễ từ vào ngoặc ở thì hiện nay tại tiếp diễn hoặcbe going to.)

1. The Browns (go) khổng lồ the cinema this evening.

2. We (have) an English - speaking club meeting next week. Would you lượt thích to come?

3. The cat is just behind the rat. It (catch) the latter.

4. Where you (put) this new bookcase?

5. Smoking is very bad for his health, but he (not give) it up.

Guide to lớn answer

1. Are going

2. Are having

3. Is going to lớn catch

4. Are you putting

5. Is not going to lớn give


Complete the exchanges, using the present progressive orbe going to. (Hoàn thành đa số lời trao đổi, áp dụng thì hiện tại tại tiếp tục hoặcbe going to.)

1.There"s a football match on TV this afternoon.Are you going khổng lồ see it?

- No, I"m busy._________.

2.Can you come next weekend?

- Sorry, we"d love to, but___________

3.I hear Tim has won a lot of money. Whatis he going to bởi with the money?

- He says___________

4.Should I leave the umbrella at home?

- It"s cloudy và windy.________. Take it along.

5.Do you think the windows are so dirty?

- Oh, yes._________ later.

Guide to answer

Bài này còn có thể có không ít đáp án, chúng ta dựa vào ngữ cảnh để kết thúc các lời trao đổi:

1.There"s a football match on TV this afternoon.Are you going lớn see it?

- No, I"m busy.I"m going to bởi my homework.

2.Can you come next weekend?

- Sorry, we"d love to, butwe are attending Hoa"s birthday party.

Xem thêm: Đại Hỷ Xuân 2017 Vingroup - Đại Nhạc Hội “Đại Hỷ Xuân 2017”

3.I hear Tim has won a lot of money. Whatis he going to vị with the money?

- He sayshe"s going to lớn buy a new bicycle.

4.Should I leave the umbrella at home?

- It"s cloudy và windy.It"s going to lớn rain. Take it along.

5.Do you think the windows are so dirty?

- Oh, yes.I"m going to lớn clean themlater.


A: Look. (1) It"s raining/ it"s going khổng lồ rain soon.

B: I"m not too sure about that. But the sun (2) will disappear/ has disappeared behind those đen clouds.

A: và (3) it become/ it"s becoming quite windy, too.

B: Yes, but I don"t think the weather (4) is changing/will change too much.

A: (5) Have you heard/ vì chưng you hear the weather forecast?

B: They say (6) It"s going to lớn be/ it has been fine for the next few. Days.

Oh, there are usually wrong. (7) I not think/ I don"t think we can go sightseeing now.

B: Oh, let"s go. It (8) isn"t raining/ hasn"t rained so far this week.

A: All right, but (9) I"m taking/ I"m going lớn take my raincoat và umbrella with me. .

I think (10) you"re worrying/ you worried about nothing.

Key

1. It is going khổng lồ rain

2. Has disappeared

3. It"s becoming

4. Will change

5. Have you heard

6. It"s going to be

7. I don"t think

8. It hasn"t rained

9. I"m going to take

10. You worried


Như vậy các em vừa được học bài bác Ngữ pháp Language Focus Unit 6 Lớp 10, để củng nuốm nội dung bài học ngữ pháp mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 6 lớp 10 Language Focus


Câu 1:Choose the one word or phrase – a, b, c or d - that best completes the sentence.

I"ll return Bob"s pen lớn him the next time I.............him.

Xem thêm: Mua Online Bột Bánh Rán Pha Sẵn Giá Bao Nhiêu, Bột Bánh Rán Pha Sẵn Ajinomoto Vị Sôcôla 200G


Câu 2:

The firework display, part of the city"s centenary celebration,.......... Place on the 21st August in Cannon Park.


A.are goingB.wereC.have beenD.will go

Câu 4-10:Mời các em đăng nhập xem tiếp ngôn từ và thi thử Online để củng cố kỹ năng về bài học này nhé!


Trong quá trình học tập nếu như có vướng mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy bình luận ở mụcHỏi đáp, xã hội Tiếng Anhthietkewebshop.vnsẽ cung cấp cho những em một bí quyết nhanh chóng!