LANGUAGE FOCUS UNIT 8 LỚP 12

     

E. Language focus (trang 90-92 SGK tiếng Anh 12)

Choose the appropriate prepositions. (Chọn giới từ yêu thích hợp.)

+ Pronunciation : Contracted forms of auxiliaries (continued)(dạng rút gọn của trợ từ)

+ Grammar: Prepositions và articles (giới từ với mạo từ)

I. PRONUNCIATION : Contracted forms of auxiliaries (continued) (Ngữ âm: Dạng rút gọn gàng của trợ từ)

Read the following phrases. Pay attention khổng lồ how the full & contracted forms of the auxiliaries are pronounced.

Bạn đang xem: Language focus unit 8 lớp 12

(Đọc những cụm từ bỏ sau. Chú ý đến vấn đề các bề ngoài đầy đủ cùng viết tắt của các trợ hễ từ được phạt âm như thế nào.)

*

Listen và repeat (Nghe cùng nhắc lại)

Click tại phía trên để nghe:

 

*

Practise reading these sentences. (Luyện tập đọc hồ hết câu sau)

Click tại phía trên để nghe:

 

I"ve got something for you.

You"ve got something for me?

We"ve failed và they"ve passed.

I haven"t always lived in this cottage, you know.

Haven’t you? You’ve not been here long, of course.

I haven"t. But I’ve grown to lớn love it already.

He’s left, and she’s gone khổng lồ work, too.

Hasn"t the doctor come yet?

 

II. GRAMMAR (Ngữ pháp)

Exercise 1: Choose the appropriate prepositions. (Chọn giới từ mê say hợp.)

1. Luckily, you are in/on time for the meeting. 

=> Luckily, you are on time for the meeting.(May mắn thay, các bạn đến kịp cuộc họp.)

Giải thích: on time: vừa kịp lúc

in time: đúng giờ và mang đến trước hơn 1 chút

2. Many people are dying of/by various types of cancer.

=> Many people are dying of various types of cancer.(Nhiều người đang bị tiêu diệt dần vì những loại ung thư không giống nhau.)

Giải thích: die of (chết vì...)

3. I will not be here next week. I am going khổng lồ be on/inbusiness in Mexico.

=> I will not be here next week. I am going to lớn be on business in Mexico. (Tôi đang không có mặt ở đây vào tuần tới. Tôi đã đi công tác làm việc ở Mexico.)

Giải thích: on business (đi công tác)

4. At/Inthe over of the book, they get married & live happily ever after.

=> At the over of the book, they get married & live happily ever after. (Cuối truyện, họ đem nhau và sống hạnh phúc mãi mãi.)

Giải thích: at the end: tại thời khắc mà nó kết thúc

in the end: kết trái của ...

5. Thank you for everything you’ve done. You are a true friend of/to me.

=> Thank you for everything you’ve done. You are a true friend to me. ( Cảm ơn vì tất cả những gì bạn đã làm. Chúng ta thực sự là 1 trong người bạn tốt so với mình.)

Giải thích: a true friend to sb: 1 người chúng ta tốt so với ai đó.

6. I can’t believe in/to you. You always let me down.

Xem thêm: Cách Làm Tàu Hủ Chiên Nước Mắm Ăn Cơm Ngon Đậm Đà, Cách Làm Đậu Hủ Chiên Nước Mắm Ăn Cơm Ngon Đậm Đà

=> I can’t believe to you. You always let me down. (Tôi quan yếu tin chúng ta được nữa, bạn luôn luôn làm tôi thất vọng.)

Giải thích: believe in sb: tin cẩn vào kĩ năng của ai

believe lớn sb: tin ai...

7. I have warned you on/about the difficulties you have to lớn face when applying for the job.

=> I have warned you about the difficulties you have khổng lồ face when applying for the job. (Tôi đã chú ý bạn về những khó khăn bạn phải đương đầu khi xin việc.)

Giải thích: warn sb about: lưu ý cho ai về ...

8. Britney Spears is famous by/for her beautiful face and sweet voice.

=> Britney Spears is famous for her beautiful face and sweet voice. (Britney Spears khét tiếng vì khuôn mặt xinh đẹp và giọng hát ngọt ngào.)

Giải thích: famous for sth/V-ing: nổi tiêng vì cái gì

9. The bookshop is among/betweenthe chemist’s và the butcher"s and across/opposite the library.

=> The bookshop is between the chemist’s and the butcher"s and opposite the library. (Hiệu sách nằm ở vị trí giữa tiệm hóa dược phẩm và tiệm thịt, đối lập với thư viện.)

Giải thích: between: ở giữa (2 cái)

among: nằm trong số nhiều cái

opposite đối diện

across: băng qua

10. Next year, I am going lớn set married to/with John và we are going to move to lớn Bristol.

=> Next year, I am going to get married with John và we are going lớn move to lớn Bristol. (Năm cho tới tôi đã kết hôn John và công ty chúng tôi sẽ chuyển cho Bristol.)

Giải thích: cụm từ get married with sb: kết hôn

Exercise 2: Put a / an / the or ∅ in each space to lớn complete the following sentences. (Điền a/an /the hoặc ko từ làm sao vào mỗi vị trí trống để chấm dứt những câu sau.)

1. We went by……………….train lớn the west of England.

=> We went by train khổng lồ the west of England. (Chúng tôi đi bởi tàu tới nhắm đến phía tây nước Anh.)

Go by train: đi bằng tàu

2. …………..people who live in ………….Scotland are called………..Scots.

=> People who live in Scotland are called Scots. (Người sống ở Scotland được điện thoại tư vấn là Scots.

Không đề nghị dùng mạo trường đoản cú trước họ tên.

3. ………….Columbus was one of………….first people to lớn cross……….Atlantic.

=> Columbus was one of the first people to cross Atlantic.( Columbus là trong những người trước tiên phải vượt qua Đại tây dương.)

The first ... Cùng the the Atlantics

4. Davis learned khổng lồ play………….. Violin when he was at……..university.

=> Davis learned lớn play the violin when he was at university. (Davis học nghịch violin khi anh ấy học đại học.)

Cụm từ play the piano: chơi bầy piano

at university: ngơi nghỉ trường đại học

5. Did you read………….. Book I lent you…………..last week?

=> Did you read the book I lent you last week? (Bạn vẫn đọc cuốn sách tôi đã cho mình mượn tuần trước đó chưa?)

The book vì quyển sách đã khẳng định rồi

6. Is that ………… present Bill gave you for……….Christmas?

=> Is that the present Bill gave you for Christmas? (Có phải đấy là món quà cơ mà Bill sẽ đưa cho bạn trong ngày noel không?)

The present vì chưng món xoàn đã khẳng định rồi (cả 2 đầy đủ biết)

7. …….. Computer has already changed………….our lives dramatically.

=>The computer has already changed our lives dramatically. (Máy vi tính đã biến hóa cuộc sinh sống của công ty chúng tôi rất nhiều.)

The computer đã làm được xác định

8. There was……….. Accident yesterday at ………corner of……….street.

=> there was an accident yesterday at the corner of the street. (Có vụ tai nạn ngày ngày qua tại cuối con đường)

accident không được xác định nên bắt buộc dùng an

corner với street vẫn được xác minh rồi

9. I need ………….time lớn think about ……..offer you gave me.

Xem thêm: Thời Hạn Đăng Kiểm Xe Ô Tô Bán Tải, Niên Hạn Xe Bán Tải

=> I need time to lớn think about the offer you gave me. (Tôi cần thời hạn để lưu ý đến về lời ý kiến đề nghị của bạn)

The offer đã xác minh rồi

10. …………..little knowledge is……….dangerous thing.

=> A little knowledge is a dangerous thing. (Thiếu đọc biết là vấn đề nguy hiểm. )