UNIT 2 LỚP 8: LISTEN

     

Unit 2: Making Arrangements – giờ đồng hồ Anh Lớp 8

Listen & Read

Listen và Read Unit 2 Trang 19 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 8

Bài Nghe Listen and Read Unit 2 Trang 19 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 8 MP3

https://thietkewebshop.vn/wp-content/uploads/2021/09/listen-and-read-unit-2-trang-19-sgk-tieng-anh-lop-8.mp3

Hoa: 3 847 329

Nga: Can I speak lớn Hoa, please? This is Nga.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 8: listen

Hoa: Hello, Nga.

Nga: I’m going lớn see the movie Dream city at 6.45 this evening. Would you lượt thích to come?

Hoa: Of course, but wait a minute. I have to lớn ask my aunt and she’s downstairs. Hold on… OK, Nga. Aunt Thanh says I can go. Oh, where’s it on?

Nga: At Sao Mai Movie Theater. It’s a bit far from your house, I’m afraid.

Hoa: Well, I know where it is, but I’m using my cousin’s xe đạp tonight.

Nga: OK, Hoa. Let’s meet outside the theater.

Hoa: Is 6.30 all right?

Nga: That’s fine. See you at 6.30.

Hoa: Bye Bye, Nga.

1. Practice the dialogue with a partner. (Hãy luyện tập hội thoại với bạn em.)

Hướng dẫn giải

Hoa: 3 847 329 (3 847 329)

Nga: Can I speak to Hoa, please? This is Nga. (Làm ơn mang đến mình nói chuyện với Hoa. Mình là Nga đây.)

Hoa: Hello, Nga. (Chào Nga.)

Nga: I’m going lớn see the movie Dream đô thị at 6.45 this evening. Would you lượt thích to come? (Mình định đi coi phim tp ước mơ vào tầm khoảng 6.45 tối nay. Chúng ta đi coi với bản thân nhé?)

Hoa: Of course, but wait a minute. I have khổng lồ ask my aunt & she’s downstairs. Hold on… OK, Nga. Aunt Thanh says I can go. Oh, where’s it on? (Dĩ nhiên rồi, nhưng ngóng mình một lúc nhé. Mình đề xuất xin phép dì, dì đang tại tầng dưới. Giữ thiết bị nhé … Được rồi Nga à. Dì Thanh nói mình có thể đi. Nhưng phim chiếu ở đâu thế?)

Nga: At Sao Mai Movie Theater. It’s a bit far from your house, I’m afraid. (Ở nhà hát Sao Mai. Mình e là tương đối xa nhà bạn ở đấy.)

Hoa: Well, I know where it is, but I’m using my cousin’s bike tonight. (Mình biết công ty hát ở chỗ nào rồi, nhưng về tối nay mình đã đi bằng xe đạp điện của em bọn họ mình.)

Nga: OK, Hoa. Let’s meet outside the theater. (Vậy nhé Hoa. Bọn mình gặp nhau bên cạnh nhà hát nhé.)

Hoa: Is 6.30 all right? (6.30 được chứ?)

Nga: That’s fine. See you at 6.30. (Được rồi. Hẹn chạm chán bạn thời gian 6.30 nhé. Chào Hoa.)

Hoa: Bye Bye, Nga. (Chào Nga.)

2. Read the dialogue again. Decide who did and said each of the following things. Then ask a partner these questions to kiểm tra your answers. (Em hãy xem thêm lại đối thoại trên, quyết định xem ai nói các câu sau rồi hỏi các bạn em để kiểm soát lại câu trả lời.)

Who:

a. made the call?

b.

Xem thêm: Chế Độ Ăn Kiêng Cho Người Thừa Sắt Ăn Gì Và Kiêng Gì ? Thừa Sắt Trong Máu Nên Ăn Gì

introduced herself?

c. invited the other to the movies?

d. arranged a meeting place?

e. arranged the time?

f. agreed to lớn the time?

Hướng dẫn giải

a. made the call? ⇒ Nga made the call. (Ai triển khai cuộc gọi? ⇒ Nga tiến hành cuộc gọi.)

b. introduced herself? ⇒ Nga introduced herself. (Ai tự ra mắt mình? ⇒ Nga tự trình làng mình.)

c. invited the other to lớn the movies? ⇒ Nga invited Hoa to the movies. (Ai mời fan khác coi phim? ⇒ Nga rủ Hoa đi coi phim.)

d. arranged a meeting place? ⇒ Nga arranged the meeting place. (Ai sắp đến xếp vị trí hẹn? ⇒ Nga sắp tới xếp vị trí hẹn.)

e. arranged the time? ⇒ Hoa arranged the time. (Ai sắp xếp thời gian? ⇒ Hoa thu xếp thời gian.)

f. agreed lớn the time? ⇒ Nga agreed to lớn the time. (Ai gật đầu với thời gian được sắp xếp? ⇒ Nga đồng ý với thời gian được chuẩn bị xếp.)

Các các bạn Vừa xem Qua câu chữ Listen and Read Unit 2 Trang 19 SGK giờ đồng hồ Anh Lớp 8. Bài Học bao gồm Phần 1, 2, Sau bài học kinh nghiệm Này Các bạn sẽ Đến Speak – Unit 2: Making Arrangements, Chúc các bạn Học xuất sắc Tiếng Anh Lớp 8.

Xem thêm: Lịch Chiếu Phim Thuận Thiên Quảng Ngãi, Lịch Chiếu Rạp Galaxy Nguyễn Văn Quá


Các bạn đang xem Listen và Read Unit 2 Trang 19 SGK tiếng Anh Lớp 8 nằm trong Unit 2: Making Arrangements trên Tiếng Anh Lớp 8 môn tiếng Anh Lớp 8 của thietkewebshop.vn. Hãy nhận Đăng ký kết Nhận Tin Của website Để cập nhật Những thông tin Về học Tập mới nhất Nhé.