Looking Back Trang 56 Unit 5 Tiếng Anh 7 Mới

     

Omellete, pancake, beef noddle soup, chicken noodle soup, rice, noodles, pork, sandwich, meat, tofu, bread, spring rolls...

Bạn đang xem: Looking back trang 56 unit 5 tiếng anh 7 mới

Shrimp,salt, cooking oil, flour, pork, turmeric, pepper, noodle, vegetable, egg, meat, tofu...

A slice, a can, a bottle, a kilo, a bar, a glass, a bag, a teaspoon, a tablespoon


2. Fill each gap with a verb from the box

(Điền vào chỗ trông cùng với một hễ từ trong khung.)

*

Hướng dẫn giải:

1. fold the omellete in half 

2. pour the sauce over the cake 

3. Beat the milk together with flour, sugar & cheese 

4. Heat the food for 5 minutes 

5. Serve it on a plate 

Tạm dịch:

1. gấp trứng lại thành một nửa

2. đổ nước nóng lên bánh

3. đánh số đông sữa cùng với bột, con đường và phô mai

4. đun cho nóng thức nạp năng lượng trong 5 phút

5. để trên đĩa.

3. Choose a/an or some for the following words

(Chọn a/ an hoặc some cho đa số từ sau.)

*

Hướng dẫn giải:


*

4. Complete the sentences with some or any.

(Hoàn thành những câu với some hoặc any.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Any

2. Some

3. Any

4. Some, any

5. Any, some

Tạm dịch:

1. Không có quả trứng như thế nào trong tủ lạnh lẽo cả.

2. Chúng ta có muôn uống chút cafe không?

3. Bao gồm chút nước cam núm nào trong tủ rét không?

4. Cô ấy có vài quả trứng nhưng cô ấy không có chút sữa làm sao cả.

Xem thêm: Thời Gian Biểu Ôn Thi Đại Học Khối A Hiệu Quả Đậu 100%, Thời Gian Biểu Ôn Thi Như Thế Nào Là Hợp Lý

5. Tôi đã đi được câu cá tuy nhiên tôi ko bắt được bé cá nào, vì vậy chúng tôi ăn tối với ít bánh mì.

5. Make questions with How many/How mixt for the underlined words in the following sentences.

(Làm thành thắc mắc với How many /How much cho rất nhiều từ được gạch men dưới trong các câu sau.)

*

Hướng dẫn giải:

1. How many oranges has Ann got?

2. How much milk is there in the bottle?

3. How much cans of lemonade do you need?

4. How many apples has Peter got in his bag?

5. How much rice is there left in the electric cooker?

Tạm dịch:

1. Ann gồm 3 trái cam.

Ann bao gồm bao nhiêu quả cam?

2. Có một ít sữa trong chai.

Có từng nào sữa trong chai?

3. Tôi yêu cầu 3 lon nước chanh.

Bạn buộc phải bao những lon nước chanh?

4. Peter bao gồm 3 trái táo bị cắn dở trong túi anh ấy.

Peter tất cả bao nhiêu táo bị cắn dở trong túi của anh ý ấy?

5. Bao gồm một ít cơm sót lại trong nồi cơm trắng điện.

Xem thêm: Cách Làm Đậu Hũ Từ Đậu Nành, 5 Cách Làm Đậu Phụ Tại Nhà Thơm Ngon Cực Đơn Giản

Có bao nhiêu cơm trong nồi cơm điện?

6. Choose sentences (A-D) to lớn complete the following conversation. Practise tKe conversation with a partner.

(Chọn phần lớn câu (A-D) để xong xuôi bài đàm thoại sau. Thực hành thực tế bài đàm thoại cùng với một chúng ta học.)