Luyện Tập Chung Trang 100

     

Giải bài tập trang 100, 101 bài rèn luyện chung SGK Toán 5. Câu 1: Một sợi dây thép được uốn nắn như hình bên. Tính độ nhiều năm của sợi dây...

Bạn đang xem: Luyện tập chung trang 100


Bài 1 trang 100 SGK toán 5 luyện tập chung

Một sợi dây thép được uốn như hình bên. Tính độ dài của tua dây.

*

Bài giải:

Độ nhiều năm của hại dây thép đó là tổng chu vi các hình trụ có nửa đường kính 7cm cùng 10cm.

Độ lâu năm dây thép là: 7 x 2 x 3,14 + 10 x 2 x 3,14 = 106,76 (cm)

Đáp số: 106,76 (cm)

Bài 2 trang 100 SGK toán 5 luyện tập chung

Hai hình tròn trụ có cùng vai trung phong O như hình bên. Chu vi hình tròn lớn dài thêm hơn nữa chu vi hình tròn bé bao nhiêu xăng-ti-mét ?

*

Bài giải:

Bán kính của hình tròn trụ là: 60 + 15 = 75 (cm)

Chu vi của hình tròn trụ lớn là: 75 x 2 x 3,14 = 471 (cm)

Chu vi của hình tròn bé xíu là: 60 x 2 x 3,14 = 376,8 (cm)

Chu vi hình tròn trụ lớn dài hơn nữa chu vi hình tròn bé là:

471 - 376,8 = 94,2 (cm)

Đáp số: 94,2cm

Bài 3 trang 101 SGK toán 5 luyện tập chung

Hình mặt tạo vì hình chữ nhật cùng hai nửa mặt đường tròn (xem hình vẽ).

Xem thêm: Tất Cả Các Tiền Tố Hậu Tố Trong Tiếng Anh : Những Điều Cần Biết

Tính diện tích hình đó.

*

Bài giải:

Diện tích hình sẽ hco là tổng diện tích hình chữ nhật và hai nửa đường tròn.

Chiều dài hình chữ nhật là: 7 x 2 = 14 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 14 x 10 = 140 (cm2)

Diện tích của nhị nửa hình tròn trụ là: 7 x 7 x 3,14 = 153,86 (cm2)

Diện tích hình đã mang lại là: 140 + 153,86 = 293, 86 (cm2)

Đáp số: 293, 86cm2 

Bài 4 trang 101 sgk toán 5 luyện tập chung

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Diện tích phần vẫn tô màu của hình vuông ABCD là:

*

A 13,76cm2

B. 114,24 cm2

C. 50,24cm2

D. 136, 96cm2

Bài giải:

Khoanh vào chữ A.

Xem thêm: Tuyển Tập Những Bài Thơ Viết Về Tình Bạn Hay Và Vô Cùng Ý Nghĩa

(Giải thích: diện tích s phần tô màu là hiệu của diện tích hình vuông ABCD trừ đi diện tích của hình trụ với 2 lần bán kính là 8cm).