Mã Số Bài Hát Thành Phố Sau Lưng

     
Khi ngoài hành tinh lên đèn tp ngả nghiêng men rượu say mèm.

Bạn vẫn xem: Mã số karaoke thành phố sau lưng

Tuổi thơ đi hoang nghìn đêm trốn ngủ. Phần ba tuổi đời hoang phế sau lưng. Nay góp khía cạnh góp lời làm bộ đội mà thôi đối diện đây rồi.Từng đêm quê nhà đạn cất cánh súng nổ, hỏa châu phân biệt những khuôn mặt người yêu phố thị.Ngày nào kia tôi còn thèm ánh sáng kinh đô, thèm ly bia qua tiếng nhạc mơ hồ, thuộc ngàn nụ cười ánh nhìn giai nhân.Nay trả lại cho những người thành phố sau lưng môi ngọt rượu nồng, giầy xô (sault) tôi đi hằn bên trên lá cỏ, Đồn xa tôi làm việc trấn quân thù hôm mai tỏ mặt.

Bạn đang xem: tp sau sống lưng karaoke mã số

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Bạn đang xem: Mã số bài hát thành phố sau lưng


Xem thêm: Cử Chỉ Ngón Tay Và Ý Nghĩa Ngón Tay Cái Chỉ Xuống, “ ” Nghĩa Là Gì: Ngón Trỏ Trái Chỉ Xuống EmojiXem thêm: Tiểu Sử Anh Hùng Nguyễn Văn Trỗi, Anh Hùng Liệt Sỹ Nguyễn Văn Trỗi

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.