MÃ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ

     

Trường Đại học tập Nội vụ đã bao gồm thức công bố phương án tuyển chọn sinh đại học năm 2022 thí sinh trên cả nước. Thông tin chi tiết mời chúng ta đọc trong bài xích viết.

Bạn đang xem: Mã trường đại học nội vụ


GIỚI THIỆU CHUNG

gmail.com

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

1. Những ngành tuyển chọn sinh

Các ngành đào tạo, mã ngành, mã tổ hợp xét tuyển chọn và tiêu chí tuyển sinh Đại học tập Nội vụ tp hà nội năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu: 180Mã xét tuyển:Thi THPT: 7340404-TXét học bạ: 7340404-HThi ĐGNL: 7340404-NXét chứng từ tiếng nước anh tế: 7340404-ITổ đúng theo xét tuyển:Thi THPT: A00, A01, C00, D01Xét học tập bạ: A00, A01, D01
Chỉ tiêu: 180Mã xét tuyển:Thi THPT: 7340406-TXét học tập bạ: 7340406-HThi ĐGNL: 7340406-NXét chứng chỉ tiếng nước anh tế: 7340406-ITổ đúng theo xét tuyển:Thi THPT: A01, C00, C20, D01Xét học bạ: A01, C00, C20, D01
Chỉ tiêu: 180Mã xét tuyển:Thi THPT: 7380101-TXét học bạ: 7380101-HThi ĐGNL: 7380101-NXét chứng từ tiếng anh quốc tế: 7380101-ITổ vừa lòng xét tuyển:Thi THPT: A00, A01, C00, D01Xét học bạ: A00, A01, D01
Chuyên ngành điều tra (thuộc ngành Luật)Chỉ tiêu:Mã xét tuyển:Thi THPT: 7380101-01-TXét học tập bạ: 7380101-01-HThi ĐGNL: 7380101-01-NXét chứng từ tiếng anh quốc tế: 7380101-01-ITổ thích hợp xét tuyển:Thi THPT: A00, A01, C00, D01Xét học tập bạ: A00, A01, D01
Chỉ tiêu: 120Mã xét tuyển:Thi THPT: 7310101-TXét học bạ: 7310101-HThi ĐGNL: 7310101-NXét chứng chỉ tiếng nước anh tế: 7310101-ITổ hòa hợp xét tuyển:Thi THPT: A00, A01, A07, D01Xét học bạ: A00, A01, A07, D01
Chỉ tiêu: 230Mã xét tuyển:Thi THPT: 7310205-TXét học tập bạ: 7310205-HThi ĐGNL: 7310205-NXét chứng chỉ tiếng nước anh tế: 7310205-ITổ phù hợp xét tuyển:Thi THPT: A01, C00, C20, D01Xét học tập bạ: A01, C00, D01, D15
Chỉ tiêu: 230Mã xét tuyển:Thi THPT: 7310201-TXét học bạ: 7310201-HThi ĐGNL: 7310201-NXét chứng chỉ tiếng nước anh tế: 7310201-ITổ đúng theo xét tuyển:Thi THPT: C00, C14, C20, D01Xét học bạ: C00, C14, C20, D01
Chuyên ngành chính sách công (thuộc ngành bao gồm trị học)Chỉ tiêu:Mã xét tuyển:Thi THPT: 7310201-01-TXét học bạ: 7310201-01-HThi ĐGNL: 7310201-01-NXét chứng chỉ tiếng anh quốc tế: 7310201-01-ITổ vừa lòng xét tuyển:Thi THPT: C00, C14, C20, D01Xét học tập bạ: C00, C14, C20, D01
Chỉ tiêu: 90Mã xét tuyển:Thi THPT: 7320303-TXét học bạ: 7320303-HThi ĐGNL: 7320303-NXét chứng chỉ tiếng anh quốc tế: 7320303-ITổ đúng theo xét tuyển:Thi THPT: C00, C19, C20, D01Xét học tập bạ: C00, C19, C20, D01
Chỉ tiêu: 150Mã xét tuyển:Thi THPT: 78101032-TXét học tập bạ: 78101032-HThi ĐGNL: 78101032-NXét chứng từ tiếng nước anh tế: 78101032-ITổ phù hợp xét tuyển:Thi THPT: C00, D01, D14, D15Xét học tập bạ: C00, D01, D14, D15
Chỉ tiêu: 70Mã xét tuyển:Thi THPT: 7229042-TXét học bạ: 7229042-HThi ĐGNL: 7229042-NXét chứng từ tiếng anh quốc tế: 7229042-ITổ hợp xét tuyển:Thi THPT: C00, D01, D14, D15Xét học bạ: C00, D01, D14, D15
Chuyên ngành thống trị di sản văn hóa và phát triển (thuộc ngành thống trị văn hóa)Mã xét tuyển:Thi THPT: 7229042-01-TXét học bạ: 7229042-01-HThi ĐGNL: 7229042-01-NXét chứng từ tiếng nước anh tế: 7229042-01-ITổ hòa hợp xét tuyển:Thi THPT: C00, D01, D14, D15Xét học tập bạ: C00, D01, D14, D15
Chuyên ngành Văn hóa du lịch (thuộc ngành văn hóa truyền thống học)Mã xét tuyển:Thi THPT: 7229040-01-TXét học tập bạ: 7229040-01-HThi ĐGNL: 7229040-01-NXét chứng từ tiếng nước anh tế: 7229040-01-ITổ thích hợp xét tuyển:Thi THPT: C00, D01, D14, D15Xét học tập bạ: C00, D01, D14, D15
Chuyên ngành Văn hóa truyền thông media (thuộc ngành văn hóa học)Chỉ tiêu:Mã xét tuyển:Thi THPT: 7229040-02-TXét học tập bạ: 7229040-02-HThi ĐGNL: 7229040-02-NXét chứng từ tiếng anh quốc tế: 7229040-02-ITổ phù hợp xét tuyển:Thi THPT: C00, D01, D14, D15Xét học tập bạ: C00, D01, D14, D15
Chỉ tiêu: 30Mã xét tuyển:Thi THPT: 7320201-TXét học bạ: 7320201-HThi ĐGNL: 7320201-NXét chứng chỉ tiếng anh quốc tế: 7320201-ITổ hòa hợp xét tuyển:Thi THPT: A01, C00, C20, D01Xét học bạ: A01, C00, C20, D01
Chuyên ngành cai quản trị thông tin (thuộc ngành tin tức – Thư viện)Chỉ tiêu:Mã xét tuyển:Thi THPT: 7320201-01-TXét học bạ: 7320201-01-HThi ĐGNL: 7320201-01-NXét chứng từ tiếng nước anh tế: 7320201-01-ITổ vừa lòng xét tuyển:Thi THPT: A01, C00, C20, D01Xét học tập bạ: A01, C00, C20, D01
Chỉ tiêu: 90Mã xét tuyển:Thi THPT: 7220201-TXét học tập bạ: 7220201-HThi ĐGNL: 7220201-NXét chứng chỉ tiếng anh quốc tế: 7220201-ITổ vừa lòng xét tuyển:Thi THPT: D01, D14, D15 (Môn chính: giờ Anh)Xét học tập bạ: D01, D14, D15 (Môn chính: tiếng Anh)
Chuyên ngành Biên thông dịch (thuộc ngành ngữ điệu Anh)Chỉ tiêu:Mã xét tuyển:Thi THPT: 7220201-01-TXét học bạ: 7220201-01-HThi ĐGNL: 7220201-01-NXét chứng chỉ tiếng anh quốc tế: 7220201-01-ITổ hợp xét tuyển:Thi THPT: D01, D14, D15 (Môn chính: giờ Anh)Xét học bạ: D01, D14, D15 (Môn chính: giờ đồng hồ Anh)
Chuyên ngành giờ đồng hồ Anh du lịch (thuộc ngành ngôn từ Anh)Chỉ tiêu:Mã xét tuyển:Thi THPT: 7220201-02-TXét học tập bạ: 7220201-02-HThi ĐGNL: 7220201-02-NXét chứng chỉ tiếng anh quốc tế: 7220201-02-ITổ phù hợp xét tuyển:Thi THPT: D01, D14, D15 (Môn chính: giờ đồng hồ Anh)Xét học bạ: D01, D14, D15 (Môn chính: tiếng Anh)
Chỉ tiêu: 90Mã xét tuyển:Thi THPT: 7310202-TXét học tập bạ: 7310202-HThi ĐGNL: 7310202-NXét chứng từ tiếng anh quốc tế: 7310202-ITổ phù hợp xét tuyển:Thi THPT: C00, C19, C20, D14Xét học tập bạ: C00, C20, D01, D14
Chỉ tiêu: 80Mã xét tuyển:Thi THPT: 7480104-TXét học bạ: 7480104-HThi ĐGNL: 7480104-NXét chứng từ tiếng anh quốc tế: 7480104-ITổ đúng theo xét tuyển:Thi THPT: A00, A01, D01, D10Xét học tập bạ: A00, A01, D01, D10

2. Tổ hợp xét tuyển chọn sử dụng

Các khối thi ngôi trường Đại học Nội Vụ thủ đô hà nội năm 2022 bao gồm:

Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)Khối A01 (Toán, Lý, Anh)Khối A07 (Toán, kế hoạch sử, Địa lí)Khối A10 (Toán, Lý, GDCD)Khối C00 (Văn, Sử, Địa)Khối C14 (Văn, Toán, GDCD)Khối C19 (Văn, Sử, GDCD)Khối C20 (Văn, Địa, GDCD)Khối D01 (Văn, Toán, Anh)Khối D14 (Văn, Sử, Anh)Khối D15 (Văn, Địa, Anh)

3. Cách tiến hành tuyển sinh

Các cách làm xét tuyển vào ngôi trường Đại học Nội Vụ hà nội thủ đô năm 2022 bao gồm:

Xét kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022Xét học bạ trung học phổ thông (lớp 12)Xét tác dụng thi review năng lực bởi vì ĐHQGHN hoặc ĐHQGHCM tổ chức triển khai năm 2022Xét chứng chỉ tiếng nước anh tếXét tuyển chọn thẳng thủ tục 1: Xét hiệu quả thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022

Điều kiện xét tuyển:

Tốt nghiệp THPTĐạt ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào theo luật pháp của trường Đại học Nội vụ Hà Nội công bố sau lúc có kết quả thi thpt năm 2022. cách làm 2: Xét học bạ THPT

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Điều khiếu nại xét tuyển:

Tốt nghiệp THPTCó tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển >= 18.0 (không gồm môn nào dưới 5.0) cách làm 3: Xét kết quả thi review năng lực của ĐHQG

Điều khiếu nại xét tuyển

Tốt nghiệp THPTCó tổng điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN trường đoản cú 70 điểm hoặc của ĐHQGHCM từ 550 điểm trở lên. cách thức 4: Xét chứng từ tiếng anh quốc tế

Điều kiện xét tuyển:

Theo quy định của bộ GD&ĐT.

4. Đăng cam kết và xét tuyển

a) hồ sơ đk xét tuyển

*Phương thức 1, 2: Đợt 1: Sử dụng hệ thống đăng ký kết xét tuyển của bộ GD&ĐT.

Xem thêm: Tâm Lý Con Trai Tuổi 17, Giúp Cột Mốc Phát Triển Của Con Hoàn Thiện

*Phương thức 3:

Phiếu đk xét tuyển chọn theo mẫu mã 01-ĐKNL (tải xuống)Bản sao công bệnh Giấy chứng nhận công dụng thi reviews năng lực của ĐHQGHN hoặc ĐHQGHCMBản sao công chứng bằng giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy hội chứng nhận tốt nghiệp tạm bợ thờiGiấy tờ ghi nhận ưu tiên (nếu có)

*Phương thức 4:

Phiếu đăng ký xét tuyển chọn theo chủng loại 02-ĐKTA (tải xuống)Bản sao công chứng bằng xuất sắc nghiệp thpt hoặc giấy triệu chứng nhận xuất sắc nghiệp tạm thời thờiBản sao công chứng chứng từ tiếng anh quốc tếGiấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có)

Thí sinh đk nộp làm hồ sơ về trường và đồng thời đăng ký nguyện vọng trên khối hệ thống của cỗ GD&ĐT trong thời hạn quy định.

b) thời hạn nộp hồ nước sơ

*Phương thức 1, 2: Đợt 1 nộp hồ sơ xét tuyển theo lịch của bộ GD&ĐT.

*Phương thức 3, 4: từ sau ngày ngừng thi thpt đến sau khi thí sinh được thông tin phúc khảo điểm thi xuất sắc nghiệp THPT

*Phương thức 5: Theo quy định của cục GD&ĐT.

Xem thêm: Quý Tộc Mới Là Gì - Thế Nào Là Tầng Lớp Quý Tộc Mới

c) vẻ ngoài nộp hồ nước sơ

Thí sinh tuyển lựa nộp hồ sơ xét tuyển chọn theo một trong các các bề ngoài sau:

Nộp trực tiếp trên các địa điểm nhận làm hồ sơ của trường (chuẩn bị không thiếu thốn hồ sơ theo chính sách và nộp kèm lệ phí)Gửi gửi phát cấp tốc qua đường bưu điện

d) Địa điểm nộp hồ sơ

Điểm thu làm hồ sơ số 1: ngôi trường Đại học Nội vụ Hà Nội, số 36 Xuân La, Tây Hồ, Hà NộiĐiểm thu làm hồ sơ số 2: Phân hiệu trường Đại học tập Nội vụ hà nội tại Quảng Nam: Số 749 con đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng nam giới hoặc số 2 Nguyễn Lộ Trạch, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, tp Đà Nẵng.Điểm thu hồ sơ số 3: Phân hiệu trường Đại học tập Nội vụ hà thành tại TPHCM, số 181 Lê Đức Thọ, phường 17, quận gò Vấp, TP HCM.

e) Lệ tầm giá xét tuyển

Thí sinh nộp lệ giá thành trực tiếp trên trường hoặc chuyển tiền theo thông tin như sau:

HỌC PHÍ

Học mức giá trường Đại học tập Nội vụ tp. Hà nội năm 2021 – 2022 dự loài kiến như sau:

Ngành khối hệ thống thông tin: 471.000 đồng/tín chỉCác ngành còn lại: 387.000 đồng/tín chỉ

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2021

Xem chi tiết điểm trúng tuyển những phương thức tại: Điểm chuẩn Đại học Nội vụ

Điểm chuẩn trường Đại học Nội vụ cơ sở chủ yếu tại hà nội các năm sớm nhất như sau:

Ngành họcKhối XTĐiểm chuẩn
201920202021
Văn hóa học (Văn hóa du lịch)D01, D1518 16.017.0
C0020 18.019.0
C2021 19.020.0
Văn hóa học (Văn hóa truyền thông)D01, D1518 16.017.0
C0021 18.019.0
C2021.0 19.020.0
Quản lý văn hóaC0019.0
C2020.0
D0117.0
D1517.0
Quản lý văn hóa truyền thống (Quản lý di sản văn hóa truyền thống và cải cách và phát triển du lịch)C00181819.0
C20191920.0
D01161617.0
D15161617.0
Chính trị họcA0114.5
A1015
C001716.517.5
C1418.5
C201817.518.5
D011514.515.5
Chính trị học tập (Chính sách công)C0017.5
C1418.5
C2018.5
D0115.5
Chính sách côngA10, D0115
C0017
C2018
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nướcA001514.516.0
C001716.518.0
C1919.0
C201817.519.0
D011514.5
Quản lý bên nướcA01161721.0
C00181923.0
C0118
C202024.0
D01161721.0
CN QLNN về gớm tếA00, A01, D0116
CN làm chủ tài chủ yếu côngA00, A01, D0116
CN QLNN về Tôn giáoA01, D0116
C0018
C2019
Thông tin – thư việnA01151515.5
C00171717.5
C20181818.5
D01151515.5
Thông tin – tủ sách (Quản trị thông tin)A0115.5
C0017.5
C2018.5
D0115.5
Lưu trữ họcD0115
C001716.517.5
C1917.518.5
C201817.518.5
D0114.515.5
D1515
Lưu trữ học tập (Văn thư – giữ trữ)C0017.5
C1918.5
C2018.5
D0115.5
Quản trị nhân lựcA0019.520.524.0
A0119.520.524.0
C0021.522.528.0
D0119.520.524.0
Quản trị văn phòngC0021.52225.75
C1922.523
C1426.75
C2022.52326.75
D0119.52023.75
Luật (CN Thanh tra)A0019.51823.5
A0119.51823.5
C0021.52025.5
D0119.51823.5
Hệ thống thông tin151515.0
Kinh tế20.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhC0019.0
C2020.0
D01, D1517.0
Ngôn ngữ Anh (Thang điểm 40)22.5
Ngôn ngữ Anh (Biên – Phiên dịch) (Thang điểm 40)22.5
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) (Thang điểm 40)22.5