Mảng 2 Chiều Trong Php

     

Mảng những chiều (multidimensional array) là 1 mảng bao gồm một hoặc các mảng khác. PHP cung cấp mảng 2, 3, 4, 5 chiều hoặc gồm số chiều nhiều hơn thế nữa. Tuy nhiên, mảng bao gồm hơn 3 chiều rất khó quản lý và truy tìm xuất dữ liệu. Trong bài bác này, chúng ta sẽ chỉ tập trung tìm hiểu mảng 2 cùng 3 chiều vào PHP.Để học xuất sắc bài này, chúng ta cần đọc lại bài cài đặt môi trường thiết kế Web PHP cùng với XAMPP để biết phương pháp chạy ứng dụng web PHP cùng với XAMPP.

1. Mảng 2d (2 dimensional array) vào PHP

Mảng 2 chiều là mảng của mảng. Mảng 2 chiều có thể lưu trữ các phần tử có ngẫu nhiên kiểu tài liệu nào. Mảng 2d được tổ chức như một bảng gồm những dòng cùng cột. Để truy nã xuất các phần tử trong mảng, bọn họ phải chỉ định rõ chỉ số dòng và chỉ số cột.


Bạn đang xem: Mảng 2 chiều trong php

*Xem thêm: Unit 1 Lớp 11: Language Focus, English Grade 6#Chapter1 Unit1

Ví dụ, họ có tài liệu về xe oto như bên dưới:
NameStockSold
NameStockSold
Volvo2218
BMW1513
Saab52
Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng mảng 2 chiều để lưu trữ dữ liệu của bảng trên như sau:$cars = array ( array("Volvo",22,18), array("BMW",15,13), array("Saab",5,2), array("Land Rover",17,15));Mảng 2d $cars lữu trữ 4 mảng tương ứng 4 loại và mỗi chiếc này tàng trữ 3 cột giá trị là name, stock, sold. Để truy vấn vào các phần tử của mảng $cars, họ phải chỉ định rõ chỉ số hàng với cột:";echo $cars<1><0>.": In stock: ".$cars<1><1>.", sold: ".$cars<1><2>.".";echo $cars<2><0>.": In stock: ".$cars<2><1>.", sold: ".$cars<2><2>.".";echo $cars<3><0>.": In stock: ".$cars<3><1>.", sold: ".$cars<3><2>.".";?>Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng 2 vòng lặp for để truy xuất các phần tử trong mảng 2 chiều:";}?>Kết quảRow number 0: Volvo 22 18Row number 1: BMW 15 13Row number 2: Saab 5 2Row number 3: Land Rover 17 15

2. Mảng 2 chiều phối kết hợp (2 dimensional associative array) vào PHP

Mảng 2 chiều kết hợp (2 dimensional associative array) cũng tương tự mảng 2 chiều bình thường. Tuy vậy các bộ phận được gán bởi một key nào đó, key rất có thể là số (number) hoặc chuỗi (string).$marks = array( "Son" => array( "Math" => 5.5, "English" => 8.5, "Physics" => 7.4, ), "Kane" => array( "Math" => 7.8, "English" => 9.8, "Physics" => 4.6, ), "John" => array( "Math" => 8.8, "English" => 4.6, "Physics" => 9.9, ),);

3. Mảng 3 chiều (3 dimensional array) vào PHP

Mảng 3 chiều là một trong những mảng của mảng của mảng. Phương pháp tạo mảng 3 chiều giống cùng với mảng 2 nhiều. Nhưng mỗi thành phần trong mảng 2 chiều bây chừ là một mảng khác.";print_r($numberarr);print "";?>Kết quảArray( <0> => Array ( <0> => Array ( <0> => 1 <1> => 2 ) <1> => Array ( <0> => 3 <1> => 4 ) ) <1> => Array ( <0> => Array ( <0> => 5 <1> => 6 ) <1> => Array ( <0> => 7 <1> => 8 ) ))Chương trình xuất các thành phần của mảng 3d trong PHP"; } echo ""; }}?>Kết quả$numarr<0><0><0>: 1$numarr<0><0><1>: 2$numarr<0><1><0>: 3$numarr<0><1><1>: 4$numarr<0><2><0>: 7$numarr<0><2><1>: 10$numarr<1><0><0>: 5$numarr<1><0><1>: 6$numarr<1><1><0>: 7$numarr<1><1><1>: 8$numarr<1><2><0>: 15$numarr<1><2><1>: 21Để truy vấn xuất một trong những phần tử vào mảng 3 chiều, bọn họ cần chỉ định và hướng dẫn rõ 3 chỉ số chiều. Ví dụ, truy xuất phần tử đầu tiên vào mảng 3 chiều $numarr thì sử dụng $numarr<0><0><0>.


Xem thêm: Cách Đặt Video Làm Hình Nền Iphone Có Nhạc Cực Cuốn, Cách Làm Hình Nền Video Cho Iphone

Bài trước và bài sau vào môn học>" data-wpel-link="internal">Các hàm thu xếp (sort) mảng trong PHP >>