Mảng đa chiều trong php

     

Sau khi tài liệu được tổ chức triển khai dạng mảng, những các bước xử lý cho các phần tử của mảng yêu cầu bọn họ cần bao gồm kỹ thuật gạnh thăm các thành phần của mảng. Các các bước đó có thể là đo lường và tính toán hoặc đơn giản dễ dàng là hiển thị dữ liệu trong mảng nhúng vào tư liệu HTML trả về phía người dùng.

DUYỆT MẢNG LÀ GÌ?

Là phương thức ghé thăm các bộ phận của mảngPhép để mắt tới giúp họ tác cồn và xử lý những yêu cầu liên quan trực tiếp các thành phần của mảng(Xuất dữ liệu, tính toán…)

CẤU TRÚC DUYỆT MẢNG

Foreach là cấu trúc dùng để chăm bẵm mảngTrong mỗi bước duyệt bọn họ ghé thăm mỗi phần tử của mảngKey và Value là thông tin của mỗi bộ phận mảng được cung ứng trong vòng lặp

foreach($myArray as $key=>$value) //$key: key của thành phần đang được chăm sóc //$value: quý giá của bộ phận đang được duyệt// Xử lý ảnh hưởng tác động vào các bộ phận của mảngChú ý: còn nếu không cần áp dụng đến key thì không cần phải có key trong kết cấu vòng lặp foreach

DUYỆT MẢNG MỘT CHIỀU PHP

Ví dụ 1: Xuất tin tức các bộ phận của mảng $colorArray

$value) echo $a;?>Ví dụ 2: Xuất tin tức các bộ phận của mảng $student

*

Duyệt mảng hai phía PHP

"Phan Văn Cương", "08t1013" => "Nguyễn Văn Hoàng", "08t1015" => "Bùi Việt Đức",);foreach($student as $key=>$value) echo $key."=>".$value;?>Chú ý: Cặp thông tin $key$value mang ý nghĩa tượng trưng cho tác dụng của cấu trúc, tên biến bọn họ hoàn toàn rất có thể thay đổi.

DUYỆT MẢNG ĐA CHIỀU

Là phép lưu ý để thăm và xử lý các bộ phận của mảng nhiều chiềuSử dụng các cấu tạo foreach lồng nhau để duyệt mảng tất cả chiều to hơn 2

Ví dụ 1: coi sóc mảng hai chiều $course để hiện thị thông tin những khóa học tập tại thietkewebshop.vn

array( "title" => "Khóa học lập trình Frontend Online", "fee" => 1200000 ), "PHP-MYSQL" => array( "title" => "Khóa học lập trình website PHP-MYSQL", "fee" => 1680000 ));foreach($course as $k => $v) echo "$k"; echo "--$v<"title">"; echo "--$v<"fee">";?>Ví dụ 2: chuyên chú mảng nhiều chiều $schools hiển thị list Giáo viên cùng Sinh viên.

(Nội dung mảng theo dõi ở chỗ thực hành)

*

Duyệt mảng đa chiều vào PHP

Cấu trúc mảng $schools


BÀI TẬP

1.Xây dựng bối cảnh và chăm chút mảng thống trị tin tức hiển thị thông tin về phía bạn dùng

2.Xây dựng đồ họa và để mắt tới mảng quản lý sản phẩm hiển thị tin tức về phía fan dùng