Mẫu biên bản họp chi bộ hàng tháng

     

Mẫu biên phiên bản họp chi bộ là biểu mẫu được lập ra nhằm mục tiêu ghi lại toàn bộ nội dung cũng giống như những tin tức chính trong buổi họp như địa điểm diễn ra cuộc họp với những hoạt động vui chơi của các cơ quan cũng như chi bộ đưa ra vào cuộc họp chi bộ.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản họp chi bộ hàng tháng

Nội dung vào biên phiên bản cần được trình bày đầy đủ, cụ thể và trình bày đẹp mắt. Sau đó là nội dung cụ thể 4 mẫu mã biên bạn dạng họp đưa ra bộ và cách viết mời các bạn cùng tham khảo và thiết lập mẫu trên đây.


ĐẢNG ỦY................CHI BỘ.....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN HỌP bỏ ra BỘ

Tháng………/20……

Thời gian:.....................................................

Địa điểm:.....................................................

Thành phần: ...............................................

....................................................................

Chủ tọa:........................................................

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Phần mở đầu

- tiến hành cho đảng viên đóng góp đảng tổn phí tháng ....../20/........

- bỏ ra bộ cử thư ký kết cuộc họp:.............................

- thông tin tình hình đảng viên của bỏ ra bộ dự họp: (ghi cụ thể đảng viên chính thức, dự bị; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên xuất hiện dự họp; số đảng viên vắng phương diện và nguyên nhân vắng, ghi cụ thể lý vày vắng phương diện từng đồng chí vào biên bản).

- Đồng chí túng thư thông qua chương trình của cuộc họp:......

.......................................................

2. Phần nội dung:

2.1. Tin tức thời sự (ghi ví dụ đề mục, tuyệt văn phiên bản thông tin….)

2.2. Đánh giá tình hình tiến hành Nghị quyết tháng trước (ghi ví dụ các nội dung. Phần này đồng minh ghi biên bản nên nói túng bấn thư chuyển trước 01 phiên bản dự thảo nghị quyết nhằm ghi cho cố thể)

...........................................................

..........................................................

.......................................................

- Phần thực hiện học tập và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp HCM: (Bí thư chi bộ Đánh giá việc học tập bốn tưởng và tuân theo tấm gương đạo đức hcm của tập thể, đảng viên, quần chúng tháng trước; biểu dương đảng viên, quần bọn chúng tiên phong, gương chủng loại có câu hỏi làm rứa thể, thực tế về học tập tập bốn tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; mặt khác giáo dục, giúp đỡ những đảng viên tất cả sai phạm (nếu có). Sinh hoạt chủ đề học tập và tuân theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí minh vào tháng sinh hoạt)

.............................................................

................................................................

- túng bấn thư thông tin ý con kiến của đảng viên, quần chúng về việc lãnh đạo của chi bộ với vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên (nếu có) để đưa ra bộ bao gồm biển pháp đẩy mạnh ưu điểm, khắc phục và hạn chế khuyết điểm, kịp thời chống chặn, chiến đấu với phần lớn biểu hiên quan lại liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

.......................................................

........................................................

- Đề ra một trong những nhiệm vụ vắt thể, thiết thực, găng tay trước mắt để thực hiên vào tháng tới gồm nội dung chủ thể học tập và tuân theo tấm gương đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh tháng tiếp theo. Đồng thời phân công nhiệm vụ rõ ràng cho đảng viên thực hiện.

...................................................

...................................................

- bỏ ra bộ thảo luận, tham gia đóng góp góp chủ kiến về những nội dung trên (ghi chi tiết các chủ kiến đóng góp)

.....................................................

.....................................................

3. Phần kết thúc

- Ghi nắm tắt ý kiến tóm lại của túng thư.

- đưa ra bộ biểu quyết thông qua tóm lại (Nghị quyết) của đưa ra bộ. Ghi rõ số đảng viên đồng ý, không gật đầu đồng ý và số có chủ kiến khác.

...........................................................

.........................................................

Cuộc họp chấm dứt lúc giờ, ngày.....tháng.....năm 20….... Biên phiên bản được thông qua trước đưa ra bộ.

CHỦ TỌA(Ký với ghi rõ bọn họ tên) THƯ KÍ(Ký và ghi rõ chúng ta tên)

ĐẢNG ỦY................CHI BỘ.....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN HỌP bỏ ra BỘ THÁNG…./20…

- Ngày…tháng…năm 200….; Lúc:…giờ…., tại:….

- nhà tọa:……………………….. ( chúng ta tên chức vụ)

- Thư ký:………………………... ( họ với tên)

I. TÌNH HÌNH ĐẢNG VIÊN:

- toàn bô đảng viên:…….. (chính thức:……; dự bị:…..); số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác:…..(nếu có).

- Đảng viên có mặt dự họp:……./…….; (chính thức:……; dự bị:…..);

- Đảng viên vắng tanh mặt:……..(vắng bao gồm lý do:…….., tên tín đồ vắng; vắng không có lý do:…….)

- nhà tọa phiên họp trải qua chương trình, câu chữ phiên họp; đóng đảng phí; đề cử thư ký kết phiên họp.

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP :

1/ Thông tin, thông dụng văn bạn dạng của Đảng cấp trên được phép thông dụng đến đảng viên (hoặc) cầm tắc thông tin thời sự (thông tin nội cỗ và sổ tay xây dừng Đảng, do Ban tư tưởng, văn hóa Thành ủy kiến tạo trong tháng) :

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

2/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (nghị quyết) của bỏ ra bộ mon vừa qua, tình trạng chính trị bốn tưởng đảng viên và quần chúng (nêu rõ mặt được và chưa được, nguyên nhân,…) thực hiện Dự thảo chương trình, nhiệm vụ công tác mon tới (kèm report và chương trình công tác làm việc tháng của chi bộ):

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

3/ công tác tạo nguồn cùng bồi dưỡng cảm tình đảng (đảng viên được phân công góp đỡ cảm tình đảng báo cáo):

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

4/ Đánh giá dấn xét cuộc vận chuyển “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 06 của cục Chính trị) nay là thông tư 03:

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

5/ luận bàn (ý kiến phát biểu của đảng viên) bỏ ra bộ:

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

6/ kết luận của công ty trì họp báo hội nghị (bí thư):

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

Biểu quyết của đưa ra bộ thông qua nghị quyết hoặc thông qua biên phiên bản hội nghị (ghi số chủ ý thống nhất cùng không thống duy nhất của đảng viên (ví dụ: là 15/17 đảng viên, tỷ lệ 88,23%, biểu quyết chỉ tính đảng viên chủ yếu thức):

CHỦ TỌA(Ký với ghi rõ họ tên) THƯ KÍ(Ký cùng ghi rõ bọn họ tên)

ĐẢNG ỦY................CHI BỘ.....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢNHỌP bỏ ra BỘ THÁNG……..NĂM………..- - - -

- Địa điểm:…………………………………………………………………….

Xem thêm: Cách Tải Album Ảnh Trên Facebook Về Máy Tính Cực Đơn Giản, Cách Tải Toàn Bộ Ảnh Trên Facebook Mới Nhất 2018

- Thời gian:……………………………………………………………………

- toàn bô đảng viên của bỏ ra bộ………..đồng chí. Vào đó, đảng viên chính thức…….đồng chí, đảng viên dự bị………..đồng chí, đảng viên ở tạm……….đồng chí.

+ Số đảng viên được miễn sinh hoạt………..đảng viên.

+ Số đảng viên giới thiệu sinh hoạt tạm thời đi nơi khác:………đảng viên.

- Số đảng viên dự sinh hoạt…………đồng chí. Vào đó, đảng viên bao gồm thức………đồng chí, đảng viên dự bị………….đồng chí, đảng viên SHT:…… đ/c.

- Số đảng viên vắng ngắt mặt………..đồng chí.

+ bao gồm lý do: (ghi rõ bọn họ tên từng bạn hữu và lý do vắng mặt).

+ không tồn tại lý do: (ghi rõ họ tên từng đồng chí vắng mặt không có lý do).

* nhà tọa: Đồng chí……………………………..

* Thư ký: Đồng chí………………………………

I. NỘI DUNG SINH HOẠT bỏ ra BỘ

1. Túng thiếu thư đưa ra bộ triển khai nội dung sinh hoạt chi bộ.

- thông báo tình hình thời sự, thiết yếu sách, nghị quyết chỉ thị của cung cấp trên tương quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chủ yếu trị ở cơ sở (ghi rõ tên những văn bản đồng chí bí thư đưa ra bộ triển khai).

- Đánh giá thực trạng các mặt công tác làm việc tháng trước về tiến hành nhiệm vụ chủ yếu trị và những nội dung về công tác xây dựng Đảng, những bài toán làm được, không làm được; thực trạng tư tưởng của cán bộ, đảng viên với quần chúng cơ quan, đối chọi vị… (ghi cụ thể sự reviews tình hình của đưa ra ủy mà bằng hữu bí thư trình bày).

- Dự loài kiến chương trình công tác làm việc tháng cho tới (trong tháng), về thực hiện nhiệm vụ thiết yếu trị và những nội dung về công tác làm việc xây dựng Đảng.

2. Chi bộ thảo luận

a. Về nhận xét tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng trước; thực trạng tư tưởng của cán bộ, đảng viên với quần bọn chúng trong cơ quan, đơn vị…

b. Tham gia ý kiến bổ sung cập nhật nội dung chương trình công tác tháng tới, các biên pháp tổ chức thực hiện. Các kiến nghị, đề xuất với cấp cho trên.

Ý con kiến đồng chí…………………………………………………………

Ý kiến đồng chí…………………………………………………………

3. Kết luận của công ty tọa

a. Về tấn công giá tác dụng thực hiện những mặt công tác làm việc tháng trước, những câu hỏi làm được, những bài toán chưa có tác dụng được, nguyên nhân, trách nhiệm của đưa ra ủy, đảng viên; đều vấn đề cần được quan trung ương giải quyết.

b. Kết luận nội dung chương trình công tác làm việc tháng tới của đưa ra bộ, biện pháp tổ chức thực hiện; phân công đưa ra ủy viên, đảng viên phụ trách từng các bước cụ thể nhằm tổ chức triển khai (ghi rõ họ tên đảng viên, chức vụ, nhiệm vụ được phân công).

c. Kết luận những loài kiến nghị khuyến nghị với cung cấp trên (nếu có).

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC KẾT LUẬN (HOẶC) NGHỊ QUYẾT CỦA bỏ ra BỘ:

1. Chủ tọa kết luận xong xuôi nếu có ý kiến bổ sung cho kết luận thư ký nên ghi ý kiến bổ sung. Khi hết ý kiến, công ty tọa nắm tắt ý kiến bổ sung sau đó đem biểu quyết của chi bộ, thông qua.

2. Nghị quyết:

Đối với các nội dung sinh hoạt chi bộ cần được ra quyết nghị thì người chủ trì hội nghị thông báo nội dung nghị quyết kế tiếp lấy ý kiến của đảng viên. Lúc hết ý kiến thì chủ tọa nêu bắt tắt phần té sung, sau đó lấy biểu quyết của bỏ ra bộ.

+ tổng số đảng viên đồng ý:……………….., tỷ lệ……….%.

+ tổng cộng đảng viên không đồng ý:…………, tỷ lệ……….%.

+ Ý con kiến khác:………………………………………………………………..

Chú ý:

- Thư cam kết ghi cố kỉnh thể, đúng mực diễn thay đổi của cuộc họp, thiết bị tự và họ thương hiệu đảng viên phát biểu ý kiến, văn bản phát biểu của từng đồng chí; những vấn đề nhất trí, không duy nhất trí với kiến nghị, ý kiến kết luận của nhà tọa.

- hoàn thành sinh hoạt chi bộ, thư ký buộc phải đọc toàn văn biên bạn dạng để đảng viên liên tục tham gia chủ ý bổ sung, ghi chép không thiếu thốn phản ánh đúng tinh thần, ngôn từ đã đặt ra trong buổi sinh hoạt bỏ ra bộ.

- chủ tọa soát sổ lại lần cuối biên bạn dạng ghi chép câu chữ sinh hoạt chi bộ còn vụ việc gì không đúng sót về kỹ thuật yêu mong thư ký chỉnh sửa, tiếp đến chủ tọa, thư ký new ký vào biên bản sinh hoạt bỏ ra bộ.

- Cuộc họp dứt vào lúc……giờ, ngày……tháng ……năm……

CHỦ TỌA(Ký và ghi rõ bọn họ tên) THƯ KÍ(Ký với ghi rõ họ tên)

ĐẢNG ỦY................CHI BỘ.....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢNHỌP đưa ra BỘ THÁNG .. NĂM 20...

Chi cỗ họp ngày .... Tháng.... Năm 20......

Tại địa điểm: ngôi trường ...........................................................

Tổng số đảng viên của đưa ra bộ: .... đ/c, bao gồm thức: ....đ/c; dự bị: ... đ/c.

Số đảng viên có mặt: bao gồm thức: .... đ/c, dự bị: ........đ/c.

Số vắng ngắt mặt: ........... đ/c.

Số đảng viên được miễn nghỉ ngơi đảng: ......... đ/c.

Số đảng viên gồm giấy ra mắt tạm thời đi địa điểm khác: ............. đ/c.

Số đảng viên đi làm việc ăn xa: ................. đ/c.

Chủ tọa: ......................, chức vụ: túng thư chi bộ

Thư ký: ..........................................................

I. NỘI DUNG SINH HOẠT đưa ra BỘ:

1. Túng bấn thư chi bộ triển khai nội dung sinh hoạt chi bộ:

1.1. Làm việc về câu chữ học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp HCM:

- Đ/c BTCB thực hiện kế hoạch hạn chế khuyết điểm, mãi mãi của chi bộ sau kiểm điểm. Chỉ huy từng cá nhân đảng viên xuất bản kế hoạch tương khắc phục.

1.2. Tin tức thời sự và phổ biến các văn bản cấp trên:

- Đ/c BTCB thông tin tình hình địa phương, tình hình hoạt động vui chơi của ngành, trong phòng trường.

1.3. Đánh giá hoạt động tháng 01/20......:

* bài toán lãnh đạo công tác làm việc chính trị tứ tưởng:

- đưa ra bộ lãnh đạo triển khai công tác tuyên truyền đầy đủ, kịp thời. Đảng viên tham dự lớp học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) với Hội nghị tiến hành chuyên đề năm 20...... đầy đủ, nghiêm túc.

- Lãnh chỉ đạo cơ quan xây dựng nội dung, kế hoạch tiến hành công tác chuẩn bị cho tết Nguyên đán Mậu Tuất bảo đảm an toàn quy định.

- Đã tăng cường hơn công tác nắm bắt dư luận thôn hội để định hướng công tác giáo dục và đào tạo chính trị, tứ tưởng được cán bộ, đảng viên, công nhân viên cấp dưới trong đưa ra bộ và phòng ban trường học.

* Lãnh đạo công tác làm việc chuyên môn:

- thực hiện lãnh, chỉ đạo các đơn vị trường học tiến hành công tác chuyên môn bảo đảm theo yêu thương cầu, trách nhiệm công tác. Tập trung việc bình chọn định kỳ cuối HKI, vào lịch trình HKII và xây dựng những giải pháp nâng cấp chất lượng giảng dạy, giáo dục trong từng đối chọi vị.

- tiếp tục lãnh, chỉ huy các ngôi trường học tiến hành xây dựng lịch trình ngoại khóa nhằm tuyên truyền, giáo dục trong dịp Tết 20.......

- Lãnh, lãnh đạo các ngôi trường tham gia rất đầy đủ các hội thi của ngành, của địa phương tổ chức.

* Lãnh đạo công tác làm việc xây dựng Đảng, xây dựng những đoàn thể:

- Đảng viên chủ động, lành mạnh và tích cực trong gia nhập học tập nghị quyết và hội nghị quán triệt chăm đề năm 20.......

- Tập thể bỏ ra bộ đã tiến hành kế hoạch tự khắc phục gần như khuyết điểm, mãi sau sau kiểm điểm năm 20......

- bỏ ra bộ liên tục lãnh đạo những đoàn thể phân phát huy trách nhiệm trong công tác. Sứ mệnh của Công đoàn được thể hiện rõ ràng trong câu hỏi xây dựng khối liên minh và quy tụ sức mạnh tập thể.

- tổ chức triển khai Đoàn, Đội thân thương trong các phong trào ngoại khóa.

* Lãnh đạo các công tác khác:

- triển khai đầy lãnh đạo những đơn vị tham gia thân thương công tác giáo dục và đào tạo và công tác phối kết hợp dở địa phương.

1.4. Dự con kiến chương trình công tác tháng 02/20......:

- Điều chỉnh kế hoạch học tập và tuân theo gương bác chuyên đề năm 20....... Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục đào tạo nhân kỉ niệm ngày thành lập và hoạt động Đảng CSVN 3/2 với mừng đầu năm Mậu Tuất.

- Lãnh, chỉ huy tập thể đưa ra bộ và từng cá nhân đảng viên liên tiếp thực hiện nhanh chóng việc xung khắc phục gần như khuyết điểm, vĩnh cửu được đã cho thấy sau kiểm điểm năm 20......

- Lãnh đạo các trường vạc huy hiệu quả trong công tác chuyên môn, tích cực thay đổi PPDH để nâng cao chất lượng giáo dục trọn vẹn HS.

- tiếp tục việc khuyên bảo kê khai lí lịch đối tượng người dùng Đảng. Tiến hành thu, nộp Đảng giá tiền kịp thời, đúng quy định. Tích cực và lành mạnh trong đóng góp góp ý kiến xây dựng tổ chức triển khai cơ sở Đảng các cấp.

- Đảng viên tăng tốc việc sống ở nơi cư trú.

2. đưa ra bộ thảo luận:

2.1. Về đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ mon trước:

- những đ/c trong chi bộ trọn vẹn thống tuyệt nhất theo văn bản đã tiến công giá.

2.2. Về nội dung công tác làm việc tháng tới:

- những đ/c trong đưa ra bộ cơ phiên bản thống độc nhất vô nhị theo câu chữ dự thảo.

- Đ/c Hoa vấp ngã sung: chi bộ, bên trường tăng cường công tác chỉ huy trực bảo vệ trong dịp Tết Mậu Tuất để bảo đảm an toàn ANTT cho những trường học.

3. Kết luận của chủ tọa:

Đ/c bí thư chi bộ ghi thừa nhận và bổ sung cập nhật ý kiến của đ/c Hoa vào chương trình công tác làm việc tháng 02/20.......

Xem thêm: Lò Vi Sóng Sharp R G302Vn S 23 Lít, Lò Vi Sóng Sharp R

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC KẾT LUẬN:

Đ/c BTCB chốt lại những nội dung hầu hết cần thực hiện trong thời điểm tháng .../20...... Với lấy biểu quyết thống tốt nhất trong toàn thể chi bộ. 100% đảng viên trong bỏ ra bộ đã biểu quyết gật đầu đồng ý các câu chữ trong kết luận.