Mẫu Hợp Đồng Tư Vấn Thiết Kế Theo Thông Tư 08

     
Thông tứ 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về đúng theo đồng support xây dựng quy định câu hỏi tư vấn khảo sát xây dựng, tư vấn lập báo cáo nghiên cứu vãn khả thi chi tiêu xây dựng, tứ vấn xây dựng xây dựng công trình, tư vấn đo lường và thống kê thi công xây dựng công trình thuộc những dự án chi tiêu xây dựng.Bạn vẫn xem: mẫu mã hợp đồng support theo thông bốn 08/2016

 

1. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng

Thông tứ 08 quy định các thỏa thuận của các bên về thời hạn và tiến độ tiến hành hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng tiến hành theo Khoản 1, 2 cùng 3 Điều 14 Nghị định 37/2015/NĐ-CP và các quy định sau:

- Tiến độ triển khai hợp đồng hỗ trợ tư vấn XD buộc phải thể hiện trình tự triển khai công việc, thời gian thực hiện các công việc chính và tổng thể thời gian tiến hành hợp đồng bốn vấn, mốc thời hạn nghiệm thu, thời hạn bàn giao sản phẩm của vừa lòng đồng hỗ trợ tư vấn XD.

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế theo thông tư 08

- các bên phải bao gồm kế hoạch bảo vệ tiến độ tiến hành hợp đồng theo thỏa thuận hợp tác đã cam kết kết.

- Tiến độ thực hiện hợp đồng được Điều chỉnh theo Khoản 2 Điều 12 Thông tứ 08/2016 bộ Xây dựng.

2. Giá phù hợp đồng support xây dựng

Theo Thông tứ số 08/2016/BXD, giá hòa hợp đồng support xây dựng với Điều kiện áp dụng tiến hành theo Điều 15 Nghị định 37/2015/NĐ-CP và những quy định sau:

- câu chữ của giá hợp đồng bốn vấn điều tra khảo sát xây dựng có thể bao gồm: túi tiền vật liệu, giá thành nhân công, giá thành máy thi công, chi phí chung, ngân sách chi tiêu lán trại, giá thành lập giải pháp và report kết trái khảo sát, ngân sách di gửi lực lượng khảo sát, thu nhập chịu thuế tính trước với thuế GTGT.

- Thông bốn 08 năm năm 2016 quy định câu chữ của giá phù hợp đồng support lập report nghiên cứu vãn khả thi chi tiêu xây dựng, tứ vấn xây dựng xây dựng công trình xây dựng và tứ vấn giám sát và đo lường thi công chế tạo công trình rất có thể bao gồm:

+ túi tiền chuyên gia, giá thành vật bốn vật liệu, thiết bị móc, ngân sách quản lý, chi tiêu bảo hiểm nhiệm vụ nghề nghiệp, các khoản thu nhập chịu thuế tính trước cùng thuế GTGT.

+ bỏ ra phí quan trọng cho việc hoàn chỉnh sản phẩm tư vấn xây dựng sau những cuộc họp, báo cáo, hiệu quả thẩm định, phê duyệt.

+ giá cả đi thực địa.

+ giá cả đi lại khi gia nhập vào quy trình nghiệm thu theo yêu mong của mặt giao thầu.

+ chi phí giám gần kề tác giả đối với tư vấn xây cất xây dựng công trình.

+ chi phí khác liên quan.

- Giá vừa lòng đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng không theo Thông tư số 08/2016/TT-BXD, bao gồm:

+ chi tiêu cho các cuộc họp của mặt giao thầu.

+ chi phí thẩm tra, phê duyệt thành phầm của thích hợp đồng tư vấn XD.

+ ngân sách khác mà những bên thỏa thuận không bao hàm trong giá thích hợp đồng support xây dựng.

 

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 08/2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày 10 mon 03 năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HỢP ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ tài chính xây dựng;

Bộ trưởng bộ Xây dựng giải đáp mộtsố ngôn từ về đúng theo đồngtư vấn chế tạo như sau:

Điều 1. Phạm vi Điềuchỉnh và đối tượng người tiêu dùng áp dụng

1. Thông tứ này hướng dẫn một số trong những nộidung của các hợp đồng support xây dựng gồm: tứ vấn điều tra xây dựng, support lậpBáo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi chi tiêu xây dựng, tứ vấn kiến thiết xây dựng côngtrình, tứ vấn giám sát và đo lường thi công xây dựng dự án công trình (sauđây gọi thông thường là support xây dựng) thuộc các dự án đầu tưxây dựng (bao bao gồm cả vừa lòng đồng xây đắp giữa nhà chi tiêu thực hiện dự án đối táccông tứ PPP với nhà thầu triển khai các gói thầu của dự án) sau:

a) Dự án đầu tư chi tiêu xây dựng của cơ quannhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị - buôn bản hội, tổ chức chính trị thôn hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, đơn vị thuộc lựclượng trang bị nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Dự án đầu tư xây dựng của doanhnghiệp bên nước, doanh nghiệp tất cả vốn bên nước tự 30% trở lên.

c) Dự án đầu tư chi tiêu xây dựng không thuộcquy định trên Điểm a, b Khoản này có sử dụng vốn bên nước, vốn của doanh nghiệpnhà nước từ 30% trở lên trên hoặc dưới 30% cơ mà trên 500 tỷ đồng trong tổng mức vốn đầutư của dự án.

2. Thông bốn này áp dụng so với các tổchức, cá thể liên quan đến sự việc xác lập và cai quản thực hiện phù hợp đồng tư vấnxây dựng thuộc các dự án đầu tư chi tiêu xây dựng được vẻ ngoài tại Khoản 1 Điều nàytrên lãnh thổ Việt Nam. Khuyến khích những tổ chức, cá thể liên quan mang lại hợp đồngtư vấn gây ra sử dụng những nguồn vốn khác áp dụng quy định trên Thông tứ này.

3. Đối với phù hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng thuộc những dự án thực hiện vốn cung cấp phát triển chính thức(ODA), nếu như Điều ước quốc tế mà vn là thành viên gồm có quy định khác vớiquy định của Thông tư này thì thực hiện theo những quy định của Điều mong quốc tếđó.

Điều 2. Hồ nước sơ hòa hợp đồng tư vấn xây dựng cùng thứ từ bỏ ưu tiên

1. Hồ nước sơ đúng theo đồng tư vấn xây dựng baogồm hòa hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng gồm nội dung cách thức tại Điều141 cách thức Xây dựng số 50/2014/QH13 và các tài liệu kèm theo hợp đồng support xâydựng.

2. Các tài liệu hẳn nhiên hợp đồng tưvấn thiết kế là một thành phần không bóc rời của vừa lòng đồng, bao gồm:

a) Văn phiên bản thông báo trúng thầu hoặcchỉ định thầu.

b) Điều kiện cụ thể của hợp đồng bốn vấnhoặc Điều Khoản tham chiếu.

c) Điều kiện phổ biến của vừa lòng đồng tứ vấn.

d) làm hồ sơ mời thầu hoặc làm hồ sơ yêu cầucủa mặt giao thầu.

đ) hồ sơ dự thầu hoặc hồ nước sơ đề xuất củabên thừa nhận thầu.

e) report nghiên cứu vớt khả thi (đối vớitư vấn xây dựng xây dựng công trình) được duyệt.

g) Biên bạn dạng đàm phán thích hợp đồng tư vấn,các văn phiên bản sửa đổi, bổ sung cập nhật hợp đồng.

h) những phụ lục của vừa lòng đồng tứ vấn.

i) những tài liệu khác có liên quan.

3. Sản phẩm tự ưu tiên áp dụng các tài liệukèm theo vừa lòng đồng tư vấn do các bên thỏa thuận.Trường hợp các bên không thỏa thuận hợp tác thì vận dụng theo trang bị tự cơ chế tại Khoản2 Điều này.

Điều 3. Quản lýthực hiện thích hợp đồng

Quản lý thực hiện hợp đồng support xâydựng triển khai theo Điều 7 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP với cácquy định sau:

1. Nội dung chủ yếu của những kiến nghị,đề xuất, yêu mong và những ý con kiến phản hồi của những bên gồm những: tên hợp đồng, thời gian kiến nghị (ngày, tháng,năm), thời hạn yêu cầu vấn đáp (ngày, tháng, năm), tên đơn vị chức năng yêu cầu, tên đơnvị trả lời, câu chữ yêu cầu, hạng mục tài liệu đương nhiên yêu mong (nếu có), chiphí chuyển đổi kèm theo (nếu có) và những nội dung khác, cam kết tên (đóng vết nếu cần).

2. Thống trị tiến độ thực hiện hợp đồng:Thực hiện theo cách thức tại Điều 14 Nghị địnhsố 37/2015/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 12 của Thông tứ này. Khi ký kết hợp đồng tư vấn xây dựng những bên thống nhất tiếnđộ triển khai hợp đồng, thời Điểm báo cáo, bàn giao quá trình (các giai đoạnphân chia phải phù hợp với tiến trình trong làm hồ sơ dự thầu).

3. Quản lý chất lượng: triển khai theoquy định trên Điều 13 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Những công việcbàn giao phải đảm bảo an toàn chất lượng theo điều khoản về làm chủ chất lượng công trìnhxây dựng. Mặt nhận thầu phải có biện pháp quản lý chất lượng vì mình thực hiệnvà hóa học lượng quá trình do đơn vị thầu phụ tiến hành (nếu có).

4. Quản lý khối lượng cùng giá thích hợp đồng:Thực hiện nay theo nguyên tắc tại Điều 12, Điều 15 Nghị định số37/2015/NĐ-CP với Khoản 1, Khoản 3 Điều 12 của Thông tưnày. Những bên có trách nhiệm quản lý khối lượng các bước thực hiện cùng giá phù hợp đồngtheo đúng phù hợp đồng và các tài liệu hẳn nhiên hợp đồng đã ký kết kết.

5. Thống trị an toàn, bảo đảm môi trường,phòng chống cháy nổ tiến hành theo luật pháp tại Điều 48 Nghị địnhsố 37/2015/NĐ-CP.

Đối với tứ vấn điều tra xây dựng, bênnhận thầu cần có các biện pháp bảo đảm bình an cho người lao đụng và môi trườngxung quanh.

6. Thống trị Điều chỉnh hợp đồng và cácnội dung không giống của phù hợp đồng triển khai quy định tại Điều 12 Thông bốn này.

Điều 4. Nội dung, khối lượngcông câu hỏi và sản phẩm của vừa lòng đồng bốn vấn điều tra xây dựng

1. Những thỏa thuận của các bên về nộidung, khối lượng các bước và thành phầm của vừa lòng đồng tứ vấn điều tra khảo sát xây dựng phảiphù hợp với giai đoạn chi tiêu xây dựngcông trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh khảo gần kề xây dựng tương xứng với từng loại, cấp công trình xây dựng, nhiệm vụ khảo sát, giải pháp kỹ thuậtkhảo gần kề xây dựng, yêu mong của hồ sơ mời thầu hoặc làm hồ sơ yêu cầu, làm hồ sơ dự thầuhoặc hồ sơ đề xuất, những biên phiên bản đàm phán hòa hợp đồng.

2. Gói thầu điều tra khảo sát xây dựng gồm thểbao gồm một vài hoặc tổng thể các các bước khảo giáp sau: địa hình, địa hóa học côngtrình, địa hóa học thủy văn, khí tượng thủy văn, hiện trạng công trình và các côngviệc điều tra xây dựng khác.

Nội dung công việc khảo sát xây dựngcó thể bao gồm:

a) Lập giải pháp kỹ thuật khảo sátxây dựng theo chính sách tại Điều 13 của Nghị định số46/2015/NĐ-CP.

b) thu thập và phân tích số liệu, tàiliệu đang có.

c) điều tra hiện trường.

d) phát hành lưới khống chế, đo vẽ chiTiết phiên bản đồ địa hình.

đ) Đo vẽ hệ thống công trình kỹ thuậtngầm.

e) Lập lưới chế ước trắc địa cáccông trình dạng tuyến.

g) Đo vẽ thủy văn, địa hóa học công trình, địa hóa học thủy văn.

h) nghiên cứu địa thứ lý.

i) Khoan, mang mẫu, thí nghiệm, xác địnhtính chất cơ lý, chất hóa học của đất, đá, nước.

k) quan liêu trắc khí tượng, thủy văn, địachất, địa hóa học thủy văn.

l) thực hiện đo vẽ hiện trạng côngtrình.

m) xử trí số liệu với lập báo cáo kếtquả điều tra khảo sát xây dựng.

n) Các quá trình khảo gần cạnh xây dựngkhác.

3. Trọng lượng công tác điều tra xây dựngđược xác định căn cứ vào nhiệm vụ điều tra khảo sát xây dựng, giai đoạn đầu tư chi tiêu xây dựngcông trình, quy chuẩn chỉnh và tiêu chuẩn khảo gần kề xây dựng, yêu cầu và Điều khiếu nại cụthể của từng gói thầu khảo sát xây dựng.

4. Thành phầm của vừa lòng đồng bốn vấn điều tra khảo sát xây dựng hoàn toàn có thể bao gồm:

a) report kết quả khảo sát xây dựng theo qui định tại Điều15 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

b) Các phiên bản đồ địa hình, bạn dạng đồ địa chấtcông trình, bản đồ địa hóa học thủy văn, bản vẽ hiện trạng công trình xây dựng,các mặt cắt địa hình, mặt phẳng cắt địa chất.

c) các phụ lục.

Điều 5. Nội dung,khối lượng các bước và sản phẩm của đúng theo đồng tư vấn lập report nghiên cứu vãn khả thi đầu tư chi tiêu xây dựng

1. Các thỏa thuận của các bên về nộidung, khối lượng công việc và sản phẩm củahợp đồng support lập report nghiên cứu giúp khả thi đầu tư xây dựng phải tương xứng vớicác lao lý của quy định về đầu tư xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh liên quanđến dự án, nhà trương chi tiêu hoặc báo cáo nghiên cứu vớt tiền khả thi đầu tư xây dựng(nếu có), làm hồ sơ mời thầu hoặc làm hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu hoặc làm hồ sơ đề xuất,các biên bản đàm phán đúng theo đồng.

2. Nội dung các bước chủ yếu đuối của hợpđồng tư vấn lập report nghiên cứu khả thi chi tiêu xây dựng hoàn toàn có thể bao gồm:

a) nghiên cứu nhiệm vụ lập báo cáonghiên cứu vãn khả thi.

b) nghiên cứu hồ sơ tài liệu vẫn cóliên quan mang lại lập báo cáo nghiên cứu vớt khả thi của thích hợp đồng.

c) điều tra địa Điểm dự án, Điều tra,nghiên cứu thị trường, tích lũy số liệu về tự nhiên, xóm hội, khiếp tế, môi trườngphục vụ lập report nghiên cứu vớt khả thi.

d) Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầutư kiến thiết theo vẻ ngoài tại Điều 54 của cơ chế Xây dựng năm 2014.

đ) Sửa đổi, hoàn thiện report nghiêncứu khả thi đầu tư chi tiêu xây dựng sau thời điểm có ý kiến của cơ quan thẩm định dự án, thẩmđịnh xây dựng cơ sở (nếu có).

3. Trọng lượng của thích hợp đồng support lậpbáo cáo nghiên cứu khả thi chi tiêu xây dựng được xác định căn cứ vào nhà trươngđầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu vãn tiền khả thi chi tiêu xây dựng (nếu có), nhiệm vụlập báo cáo nghiên cứu vớt khả thi, quy chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế xây dựng, yêucầu cùng Điều kiện rõ ràng của từng gói thầu lập report nghiên cứu vãn khả thi.

4. Thành phầm của hòa hợp đồng tư vấn lậpbáo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là hồ sơ báo cáo nghiên cứu vớt khả thibao gồm:

a) thiết kế cơ sở.

b) các nội dung không giống của báo cáonghiên cứu giúp khả thi đầu tư xây dựng vào đó bao hàm tổng mức chi tiêu xây dựngcông trình.

Điều 6. Nội dung,khối lượng quá trình và sản phẩm của đúng theo đồngtư vấn xây đắp xây dựng công trình

1. Những thỏa thuận của những bên về nộidung, khối lượng quá trình và thành phầm của đúng theo đồng bốn vấn xây cất xây dựngcông trình phải địa thế căn cứ vào báo cáo nghiên cứu vãn khả thi đầutư xây dựng, nhiệm vụ kiến tạo được duyệt, phù hợpvới bước thiết kế, loại, cấp công trình xây dựng, các quy định của điều khoản vềđầu tư xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng mang đến công trình, hồ sơ mời thầuhoặc làm hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu hoặc làm hồ sơ đề xuất, những biên bản đàm phán thích hợp đồng.

2. Nội dung các bước chủ yếu đuối của hợpđồng tứ vấn kiến thiết xây dựng công trình hoàn toàn có thể bao gồm:

a) Nghiên cứu report nghiên cứu khảthi chi tiêu xây dựng, report kết quả khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế đượcduyệt.

b) điều tra khảo sát thực địa để lập thiết kế.

c) xây dựng xây dựng công trình theoquy định tại các Điều 78, 79 với 80 của phương pháp Xây dựng năm 2014.

d) Sửa đổi bổ sung cập nhật hoàn thiện theoyêu mong của cơ quan đánh giá (nếu có).

đ) đo lường và tính toán tác đưa theo cách thức tạiĐiều 28 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

3. Trọng lượng của thích hợp đồng hỗ trợ tư vấn thiếtkế xây dựng dự án công trình được khẳng định căn cứ vào nhiệm vụ thiết kế, quy chuẩn chỉnh vàtiêu chuẩn chỉnh thiết kế xây dựng, nhiều loại và cung cấp công trình cần thiết kế, yêu cầu và Điềukiện rõ ràng của từng gói thầu xây đắp xây dựng công trình.

4. Thành phầm của phù hợp đồng support thiếtkế xây dựng dự án công trình được lập mang lại từng công trình bao gồm:

a) bản vẽ, thuyết minh xây đắp xây dựngcông trình, các bạn dạng tính kèm theo.

b) hướng dẫn kỹ thuật.

c) dự toán xây dựng công trình.

d) Quy trình gia hạn công trình xây dựng.

Điều 7. Nội dungvà khối lượng các bước tư vấn thống kê giám sát thi công kiến tạo công trình

1. Các thỏa thuận của những bên về nộidung, khối lượng các bước và sản phẩm của hợp đồng tứ vấn đo lường và tính toán thi công xâydựng công trình phải căn cứ vào trách nhiệm giám sát, cân xứng với loại, cấp cho côngtrình xây dựng, các quy định của lao lý về quản lý chất lượng công trình xâydựng, xây đắp được duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụngcho công trình, làm hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dựthầu hoặc hồ sơ đề xuất, các biên bản đàm phán hợpđồng.

2. Nội dung công việc của thích hợp đồng tưvấn giám sát và đo lường thi công xây dựng công trình xây dựng có thể bao hàm giám cạnh bên về chất lượng,khối lượng, tiến độ, bình an lao đụng và đảm bảo an toàn môi trường trong quá trình thicông. Nội dung quá trình cụ thể của tính toán thi công xây dựng công trình thựchiện theo Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

3. Khối lượng của hợp đồng tứ vấngiám sát kiến tạo xây dựng công trình xây dựng được xác định căn cứ vào trách nhiệm giámsát, quy chuẩn chỉnh và tiêu chuẩn chỉnh thiết kế xâydựng, loại, cấp dự án công trình xây dựng, xây đắp được duyệt, làm hồ sơ mời thầu hoặc hồsơ yêu thương cầu, làm hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất, những biên bảnđàm phán thích hợp đồng, yêu mong và Điều kiện cụ thể của từng gói thầu tính toán thicông xây cất công trình.

4. Sản phẩm của phù hợp đồng support giámsát kiến tạo xây dựng công trình bao gồm:

a) báo cáo định kỳ: cung cấp cho bêngiao thầu, đơn vị thầu xây cất các báo cáo định kỳ sản phẩm tuần về các quá trình dobộ phận thi công đã cùng đang thực hiện tại công trường, trong đó có báo cáo cáccông vấn đề đã xong xuôi và được nghiệm thu sát hoạch trong kỳ báo cáo, dìm xét, tiến công giácủa bộ phận giám sát thiết kế về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an ninh lao độngvà vệ sinh môi trường.

b) báo cáo nghiệm thu từng hạng Mục:Sau mỗi công đoạn thi công phải thực hiện công tác sát hoạch bộ phận, hạng Mụccông trình đã ngừng để review về phương diện kỹ thuật và chất lượng cũng như khốilượng các bước đã hoàn thành, dấn xét và chỉ dẫn phương hướng tiến hành cáccông đoạn tiếp theo.

c) report đột xuất theo yêu cầu củabên giao thầu.

Điều 8. Yêu mong vềchất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của phù hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng

Các thỏa thuận của những bên về chất lượngsản phẩm và nghiệm thu, bàn giao thành phầm của hợpđồng hỗ trợ tư vấn xây dựng triển khai theo phương tiện tại Điều 13Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các quy định sau:

1. Chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựngphải tương xứng với ngôn từ hợp đồng tứ vấnxây dựng đã ký kết giữa những bên; bảo đảm an toàn thực hiện đúng những quy định của phápluật về quản lý dự án đầu tư chi tiêu xây dựng và thống trị chất lượng công trình xây dựng xây dựng,quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh áp dụng mang đến hợp đồng tư vấn xây dựng. Hầu hết sai sót trongsản phẩm của thích hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng yêu cầu được bên nhận thầu hoàn hảo theođúng những Điều Khoản thỏa thuận hợp tác trong hợpđồng hỗ trợ tư vấn xây dựng.

2. địa thế căn cứ nghiệm thu thành phầm của hợpđồng tư vấn xây dựng:

a) phù hợp đồng tư vấn xây dựng đã ký kết kếtgiữa các bên.

b) nhiệm vụ và phương pháp kỹ thuật khảosát chế tạo được duyệt đối với tư vấn điều tra xây dựng; Nhiệm vụ hỗ trợ tư vấn lậpBáo cáo phân tích khả thi được duyệt đối với tư vấn lập báo cáo nghiên cứu vãn khảthi; Nhiệm vụ xây dựng được duyệt, thiết kế các bước trước đó đã được phê duyệtđối với tư vấn thiết kế công trình xây dựng; trách nhiệm và quy trình giám sát và đo lường thicông xuất bản được duyệt đối với tư vấngiám sát thi công xây dựng.

c) hồ nước sơ report kết quả khảo sát điều tra xâydựng so với tư vấn khảo sát xây dựng; Hồsơ report nghiên cứu giúp khả thi đối với tưvấn lập báo cáo nghiên cứu vãn khả thi; hồ sơ kiến thiết xây dựng công trình đối vớitư vấn thi công công trình xây dựng; hồ sơ giám sát và đo lường thi công kiến thiết được duyệtđối với bốn vấn tính toán thi công xây dựng.

d) hình thức của pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩnxây dựng được vận dụng cho vừa lòng đồng support xây dựng.

3. Biên bản nghiệm thu thành phầm của hợpđồng tư vấn xây dựng đề nghị ghi rõ những thành phầm đã đủ Điều kiện nghiệm thu vànhững nội dung rất cần phải hoàn thiện (nếu có).

Điều 9. Thời gian và tiến độ triển khai hợp đồng tư vấn xây dựng

Các thỏa thuận của những bên về thờigian và tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng triển khai theo vẻ ngoài tại Khoản 1, 2 cùng 3 Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các quyđịnh sau:

1. Tiến độ tiến hành hợp đồng nên thểhiện trình tự tiến hành công việc, thời gian thực hiện tại cáccông vấn đề chính và toàn cục thời gian thực hiện hợp đồng, mốc thời gian nghiệmthu (bao gồm cả sát hoạch theo quy trình tiến độ và nghiệm thu thành phầm cuối cùng), thờigian bàn giao sản phẩm của vừa lòng đồng.

2. Những bên phải có kế hoạch bảo đảmtiến độ tiến hành hợp đồng theo thỏa thuậnđã ký kết.

3. Tiến độ thực hiện hợp đồng được Điều chỉnh theo Khoản 2 Điều 12 Thông tứ này.

Điều 10. Giá phù hợp đồng tư vấn xây dựng

Giá thích hợp đồng tư vấn xây dựng với Điềukiện áp dụng thực hiện theo cơ chế tại Điều 15 Nghị định số37/2015/NĐ-CP và những quy định sau:

1. Nội dung của giá phù hợp đồng tư vấnkhảo giáp xây dựng có thể bao gồm: ngân sách vật liệu, ngân sách chi tiêu nhân công, chi phímáy thi công, túi tiền chung, túi tiền lán trại, giá thành lập giải pháp và báo cáokết trái khảo sát, chi tiêu di chuyển lực lượng khảo sát, thu nhập cá nhân chịu thuế tínhtrước với thuế quý hiếm gia tăng.

2. Văn bản của giá phù hợp đồng tư vấn lậpbáo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi chi tiêu xây dựng, bốn vấn kiến tạo xây dựng công trìnhvà tư vấn giám sát và đo lường thi công thiết kế công trình rất có thể bao gồm:

a) giá cả chuyên gia (tiền lương vàcác giá thành liên quan), túi tiền vật bốn vật liệu, sản phẩm công nghệ móc,chi tầm giá quản lý, giá thành bảo hiểm nhiệm vụ nghề nghiệp, thu nhập cá nhân chịu thuếtính trước và thuế quý hiếm gia tăng.

b) đưa ra phí quan trọng cho vấn đề hoàn chỉnhsản phẩm hỗ trợ tư vấn xây dựng sau những cuộc họp, báo cáo, kết quả thẩm định, phê duyệt.

c) giá cả đi thực địa.

d) ngân sách chi tiêu đi lại khi gia nhập vàoquá trình sát hoạch theo yêu ước của bên giao thầu.

đ) chi tiêu giám sát người sáng tác đối vớitư vấn thiết kế xây dựng công trình.

e) giá thành khác có liên quan.

3. Giá chỉ hợpđồng tư vấn xây dựng ko bao gồm:

a) giá thành cho những cuộc họp của bêngiao thầu.

b) ngân sách chi tiêu thẩm tra, phê coi xét sản phẩmcủa thích hợp đồng bốn vấn.

c) ngân sách khác mà những bên thỏa thuậnkhông bao gồm trong giá hợp đồng.

Điều 11. Thanhtoán phù hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng

Việc thanh toán, hồ sơ thanh toán, đồngtiền và vẻ ngoài thanh toán hợp đồng tư vấn xây dựng hiện theo hình thức tạicác Điều 19, 20 và 21 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các quyđịnh sau:

1. Vừa lòng đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng gồm thểthanh toán 1 lần hoặc nhiều lần.

2. Giai đoạn thanh toán có thểtheo thời hạn (tháng, quý,...) hoặc theo quá trình hoàn thànhcông việc hỗ trợ tư vấn hoặc theo hạng mục công trình, công trình.

3. Thời Điểm thanh toán là ngày màcác bên thỏa thuận hợp tác trong hòa hợp đồng tư vấn xây dựng khớp ứng với giai đoạn thanhtoán.

Điều 12. Điều chỉnhhợp đồng tư vấn xây dựng

1. Điều chỉnh cân nặng công việctrong vừa lòng đồng support xây dựng theo chính sách tại Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, Điều 16 của Thông tứ nàyvà những quy định sau:

a) Trong quy trình thực hiện hợp đồngtư vấn xây dựng gặp bất khả phòng làm thay đổi khối lượng tiến hành hợp đồngthì việc xử lý bất khả kháng triển khai theo hiện tượng tại Điều 16 của Thông tưnày.

b) Đối với phù hợp đồng trọn gói: Trườnghợp mặt giao thầu yêu thương cầu chuyển đổi phạm vi công việc (tăng, giảm) trong thích hợp đồngđã ký kết thì khối lượng quá trình này buộc phải được Điều chỉnh tương ứng. Vấn đề Điềuchỉnh trọng lượng này là căn cứ để Điều chỉnh giá phù hợp đồng theo nguyên tắc tại Khoản3 Điều này.

c) Đối với hợp đồng theo 1-1 giá ráng địnhvà 1-1 giá Điều chỉnh triển khai theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

d) Đối với khối lượng phát sinh ngoàiphạm vi thích hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng đã ký kết kết mà chưa tồn tại đơn giá bán trong vừa lòng đồngthì các bên bắt buộc thống nhất đơn giá của các các bước nàytrước lúc thực hiện. Đơn giá của các quá trình này được xác định trên đại lý thỏathuận vừa lòng đồng và quy định điều khoản về thống trị chi phí chi tiêu xây dựng côngtrình. Những bên phải ký kết phụ lục thích hợp đồnglàm đại lý cho việc thanh toán, quyết toán thích hợp đồng. Trườnghợp các bên không thỏa thuận được thì trọng lượng các các bước phát sinh đó sẽhình thành gói thầu mới, câu hỏi lựa chọn nhà thầu để tiến hành gói thầu này theoquy định hiện nay hành.

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng support xây dựng triển khai theo quy địnhtại Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, Điều 16 của Thôngtư này và các quy định sau:

a) Trường phù hợp thời hạn hoàn thànhcông việc tư vấn chậm đối với tiến độ quá trình của đúng theo đồng vì lỗi của bên nhận thầu thì mặt nhận thầu phải tất cả giảipháp hạn chế và khắc phục để đảm bảo tiến độ hòa hợp đồng. Nếu như tiến độ thực hiện hợp đồng bị kéo dài so với tiến trình hợp đồng đãký thì bên nhận thầu phải đề nghị bên giao thầu gia hạn thời hạn thực hiện tại hợpđồng. Trường hòa hợp phát sinh chi phí thì mặt nhận thầu nên khắc phục bằng chiphí của mình. Nếu gây thiệt sợ cho bên giao thầu thì đề nghị bồi thường.

b) Trường thích hợp thời hạn hoàn thành hợpđồng hỗ trợ tư vấn chậm so với tiến độ của đúng theo đồng vị lỗi của mặt giao thầu thì bêngiao thầu cần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. Trường phù hợp gây thiệt hạicho bên nhận thầu thì cần bồi thường.

3. Điều chỉnh giá vừa lòng đồng: Thực hiệntheo Thông bốn hướng dẫn về Điều chỉnh giá thích hợp đồng xây dựng của bộ Xây dựng.

4. Điều chỉnh những nội dung khác của hợpđồng tư vấn: khi Điều chỉnh các nội dung không giống ngoài các nội dung trên Khoản 1, 2và 3 của Điều này thì những bên thống tốt nhất Điều chỉnh trên cơ sở các thỏa thuậntrong thích hợp đồng và luật của quy định có liên quan.

Điều 13. Quyềnvà nhiệm vụ của bên giao thầu

1. Quyền của mặt giao thầu theo quy địnhtại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và những quy địnhsau:

a) Yêu mong sửa đổi, bổ sung cập nhật sản phẩmtư vấn không bảo đảm chất lượng theo thỏa thuận hợp đồng

b) yêu cầu bên nhận thầu thay đổi cánhân hỗ trợ tư vấn không thỏa mãn nhu cầu được yêu thương cầu năng lực theo quy định.

2. Nhiệm vụ của mặt giao thầu theoquy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP vàcác khí cụ sau:

a) phía dẫn mặt nhận thầu về hầu hết nộidung liên quan đến dự án và làm hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu); chế tạo ra Điều kiệnđể bên nhận thầu được tiếp cận với công trình, thực địa.

b) Cử người có năng lực phù hợp để làm việc vớibên dấn thầu.

c) sản xuất Điều khiếu nại cho mặt nhận thầu thựchiện các bước tư vấn xây dựng, giấy tờ thủ tục hải quan lại (nếu có).

d) phụ trách về tính thiết yếu xácvà không hề thiếu của những tài liệu vị mình cung cấp. Bồi thườngthiệt sợ cho bên nhận thầu nếu bên giao thầu báo tin không chínhxác, không rất đầy đủ theo hiện tượng của hòa hợp đồng.

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ củabên dìm thầu

1. Quyền của bên nhận thầu theo quyđịnh trên Khoản 1 Điều 26 Nghị định số37/2015/NĐ-CP và các quy định sau:

a) Được quyền yêu thương cầu bên giao thầuthanh toán đúng hạn, yêu mong thanh toán những Khoản lãi vay do chậm thanh toántheo quy định.

b) Đối với tứ vấn đo lường và tính toán thi côngxây dựng công trình: đề nghị chủ đầu tư tạm ngừng thi công so với nhà thầu thicông tạo khi xét thấy chất lượng thi công xây dựngkhông đảm bảo an toàn yêu mong kỹ thuật, biện pháp xây cất không bảo đảm an toàn.

2. Nghĩa vụ của mặt nhận thầu theoquy định trên Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP vàcác điều khoản sau:

a) tích lũy các thông tin cần thiết đểphục vụ cho quá trình của phù hợp đồng:

Trường hợp lỗi trong câu hỏi thu thậpthông tin, hoặc bất kỳ vấn đề nào không giống của bên nhận thầu để xong công việctư vấn kiến tạo theo những Điều Khoản được điều khoản trong hợp đồng thì mặt nhậnthầu bắt buộc chịu trách nhiệm.

b) Thực hiện quá trình đúng pháp luật,quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh áp dụng mang đến hợp đồng và bảo vệ rằng tư vấn phụ (nếu có),nhân lực của tư vấn và hỗ trợ tư vấn phụ sẽ luôn luôn tuân thủ phương pháp pháp.

Xem thêm: Đọc Truyện Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn, Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

d) bên nhận thầu có trọng trách trìnhbày và bảo đảm các quan Điểm về các nội dung của công việc tư vấn thành lập trongcác buổi họp trình duyệt của những cấp có thẩm quyền do bên giao thầu tổ chức.

đ) thành phầm tư vấn xây dựng phải đượcthực hiện bởi các chuyên viên có đầy đủ Điều kiện năng lực hành nghề theo luật của pháp luật. Bên nhận thầu yêu cầu sắpxếp, bố trí nhân lực của mình hoặc của nhà thầu phụ có tay nghề và năng lựccần thiết như list đã được mặt giao thầu phê coi ngó để thực hiện công việctư vấn xây dựng.

e) Cử thay mặt có đầy đủ thẩm quyền, nănglực để giải quyết các các bước còn vướng mắc tại ngẫu nhiên thời Điểm theo yêu cầucủa bên giao thầu cho tới ngày nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng đối với tư vấn lập report nghiên cứukhả thi; ngày kết thúc và chuyển giao công trình đối với tư vấn xây cất côngtrình xây dựng.

g) cung ứng hồ sơ, tài liệu phục vụcho các cuộc họp, báo cáo, thẩm định,... Với số lượng theo đúng thỏa thuận của đúng theo đồng tư vấn xây dựng đãký kết.

h) tuân thủ các yêu cầu và hướng dẫncủa bên giao thầu, trừ rất nhiều hướng dẫn hoặc yêu cầu trái với pháp luật hoặckhông thể thực hiện được.

i) thâm nhập nghiệm thu các giai đoạn,nghiệm thu chạy thử thiết bị, nghiệm thu dứt hạng Mục công trình xây dựng và toànbộ dự án công trình khi gồm yêu mong của mặt giao thầu đối với tư vấn đo lường và thống kê thi côngxây dựng dự án công trình và bốn vấn kiến tạo xây dựng công trình.

k) bồi hoàn thiệt hại vì lỗi củamình gây ra khi triển khai không đúng ngôn từ hợpđồng tư vấn xây dựng đã ký kết.

Điều 15. Nhân lựccủa bên nhận thầu

1. Nhân lực của mặt nhận thầu yêu cầu đủĐiều kiện năng lượng hành nghề theo quy định, trình độ chuyên môn chuyên môn, kinh nghiệmphù phù hợp về nghề nghiệp, công việc của họ cùng phùhợp với qui định về Điều kiện năng lực trong luật pháp xây dựng.

2. Chức danh, trình độ và thời hạn củanhân lực dự kiến tham gia thực hiện quá trình được quy định cụ thể trong phù hợp đồng.Trường hợp biến đổi nhân lực, mặt nhận thầu phải trình diễn lý do, đồng thờicung cung cấp lý kế hoạch của người thay thế sửa chữa cho mặt giao thầu, người thay thế sửa chữa phải cótrình độ tương tự hoặc cao hơn người bị nạm thế.

Điều 16. Không may rovà bất khả kháng

Rủi ro và bất khả kháng thực hiệntheo phương tiện tại Điều 51 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP với cácquy định sau:

1. Bất khả kháng khác trong hoạt độngtư vấn xây dựng bao hàm các sự kiện sau: Khi thực hiện hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựnggặp hang caster, cổ vật, khảo cổ, túi bùn nhưng mà khi cam kết hợp đồng những bên chưa lường không còn được.

2. Trách nhiệm của các bên đối với rủi ro:

a) Đối vớinhững khủng hoảng đã tính trong giá hợp đồngthì khi khủng hoảng xảy ra bên nhận thầu phải phụ trách bằng ngân sách đầu tư củamình.

b) Đối với những khủng hoảng đã được mua bảohiểm thì chi phí khắc phục hậu quả những rủi ro này do đơn vị bảo hiểm chi trả vàkhông dược tính vào giá đúng theo đồng.

c) mặt nhận thầu đề xuất bồi hay vàchịu số đông tổn sợ hãi cho mặt giao thầu đối với các lỗi hóc, mất mát và các chiphí (bao tất cả phí cùng các túi tiền pháp lý) có tương quan do lỗi của bản thân mình gây ra.

d) mặt giao thầu đề xuất bồi thường xuyên nhữngtổn hại cho bên nhận thầu so với các thiệthại, mất mát và giá thành (bao tất cả phí với các ngân sách pháp lý) liên quan do lỗi củamình khiến ra.

3. Thông tin về bất khả kháng:

a) khi một bên gặp mặt tình trạng bất khảkháng thì phải thông tin bằng văn bạn dạng cho bên đó trong thời gian sớm nhất,trong thông tin phải nêu rõ những nghĩa vụ, các bước liên quan đến hậu quả của bấtkhả kháng.

b) Bên thông báo được miễn thực hiệncông câu hỏi thuộc trách nhiệm của mình trong thời gian xảy ra bất khả chống ảnhhưởng đến quá trình theo nghĩa vụ hợp đồng.

4. Trách nhiệm của các bên đối với bấtkhả kháng

a) Nếu mặt nhận thầu bị cản trởthực hiện tại nhiệm vụ của mình theo phù hợp đồng vị bất khả kháng mà đãthông báo theo các Điều Khoản của thích hợp đồng dẫn đến lờ lững thực hiện công việc vàphát sinh túi tiền do bất khả kháng, bên nhận thầu sẽ có được quyền ý kiến đề nghị xử lý nhưsau:

- Được kéo dãn thời gian vì chưng sự chậmtrễ theo công cụ của đúng theo đồng (gia hạn thời gian hoàn thành).

- Được giao dịch thanh toán các ngân sách chi tiêu phátsinh theo những Điều Khoản quy định trong đúng theo đồng.

b) bên giao thầu yêu cầu xem xét quyết địnhcác đề xuất của mặt nhận thầu.

c) việc xử lý kết quả bất khả khángkhông áp dụng so với các nghĩa vụ giao dịch thanh toán tiền của bất kể bên nào đến bênkia theo hợp đồng.

5. Ngừng hợpđồng vì bất khả kháng, thanh toán, hết trách nhiệm

a) nếu việc thực hiện các quá trình củahợp đồng bị dừng bởi vì bất khả chống đã được thông tin theo phương pháp của hợp đồngtrong Khoảng thời hạn mà tổng số ngày bị dừng to hơn sốngày vì chưng bất khả kháng đã được thông báo, thì một trong những hai bên tất cả quyền gửithông báo hoàn thành hợp đồng cho mặt kia.

b) Đối với ngôi trường hợp hoàn thành này, bên giao thầu đang phải thanh toán cho bênnhận thầu:

- những Khoản giao dịch thanh toán cho bất kỳcông vấn đề nào đang được tiến hành mà giá đã có nêu trong thích hợp đồng.

- ngân sách cho thiết bị với vật tư đượcđặt mặt hàng cho công trình đã được chuyển tới cho mặt nhận thầu,hoặc đầy đủ thứ mặt nhận thầu có trách nhiệm đồng ý giao hàng: Thiết bị và vậttư này vẫn trở thành gia sản (và là rủi ro) của mặt giao thầukhi đang được mặt giao thầu thanh toán, và bên nhận thầu sẽ khiến cho bên giao thầu sử dụng.

Điều 17. Phía dẫnáp dụng mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng

1. Chủng loại hợp đồngtư vấn xây dựng ra mắt kèm theo Thông bốn này để các tổ chức, cá thể sử dụng đểsoạn thảo vừa lòng đồng mang đến gói thầu kiến tạo xây dựng.

2. Chủng loại hợp đồngtư vấn xây dựng chào làng kèm theo Thông tư này thực hiện cho thích hợp đồng support giữachủ đầu tư và nhà thầu; trường hợp mặt giao thầu là tổngthầu thì các bên áp dụng mẫu thích hợp đồngnày để tiến hành cho phù hợp.

3. Khi sử dụng mẫu phù hợp đồng tư vấnxây dựng chào làng kèm theo Thông tứ này để thỏa thuận, ký phối kết hợp đồng thì cácbên địa thế căn cứ vào yêu thương cầu, Điều kiện cụ thể của gói thầu, các quy định của Nghị địnhsố 37/2015/NĐ-CP , hướng dẫn của Thông tư này và những hướng dẫn sau:

a) những bên phải thỏa thuận trong hợpđồng những mốc thời gian rõ ràng về thời hạn thanh toán, thời gian bảo vệ thực hiệnhợp đồng, thời hạn vấn đáp văn bản, thời gian ngừng hợp đồng và những trường hợptương tự.

b) giả dụ phạm vivà yêu thương cầu quá trình của gói thầu cụ thể khác cùng với phạm vi cùng yêu cầu công việctrong mẫu mã hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng kèmtheo Thông tứ này, các bên Điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

c) ngôi trường hợp các bên thống tuyệt nhất phạmvi các bước nghiệm thu sản phẩm khác với mẫu mã hợpđồng support xây dựng cố nhiên Thông bốn này, thì những bên Điều chỉnh, bổ sung cập nhật cho phùhợp.

d) trường hợp công ty thầu là bên thầuliên danh, các bên thỏa thuận trong vừa lòng đồng việc đảm bảo thực hiện phù hợp đồng tưvấn sản xuất và bảo hộ tiền trợ thời ứngtheo quy định.

đ) các bên thỏa thuận mức tạm thời ứng phùhợp cùng với yêu mong của đúng theo đồng thi công.

e) những bên thỏa thuận loại đồng tiềnvà hiệ tượng thanh toán trong hòa hợp đồng nhưng lại không trái cùng với yêu ước trong hồ nước sơmời thầu và qui định của quy định về nước ngoài hối.

g) tùy theo tính chất và Điều kiện củatừng dự án, gói thầu mà những bên lựa chọn loại giá phù hợp đồng theo chế độ tại Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP đến phù hợp.

Điều 18. Hiệu lựcthi hành

1. Xử trí chuyển tiếp

a) những hợp đồng support xây dựng đã kývà đang triển khai trước ngày Thông tư này còn có hiệu lực thi hành thì thực hiệntheo giải pháp về hợp đồng xây dựng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thihành.

b) những hợp đồng tư vấn xây dựng đangtrong quá trình đàm phán, chưa được ký kết nếu tất cả nội dung như thế nào chưa phù hợp vớiquy định trên Thông tư này thì báo cáo Người gồm thẩm quyềnquyết định đầu tư xem xét, ra quyết định trên nguyên tắc bảo đảm chất lượng, tiến độ, kết quả của dự án đầu tư chi tiêu xây dựng cùng không gâythiệt hại mang lại quyền và tiện ích hợp pháp của những bên.

c) văn bản về hợp đồng support xây dựngtrong các hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu mong đã phê chuyên chú nhưng chưa tạo ra nếucó nội dung nào chưa phù hợp với phương pháp tại Thông tư này thì nên Điều chỉnhlại mang đến phù hợp; trường hợp kia phát hànhhồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu, giả dụ có chuyển đổi nội dung tương quan đến vừa lòng đồngcho cân xứng với các quy định của Thông tư này, thì phải thông tin cho vớ cảcác mặt nhận thầu đó thiết lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu mong biết để Điều chỉnh những nộidung làm hồ sơ dự thầu, hồ nước sơ lời khuyên cho phù hợp; trường hợp đã đóng thầu thì thựchiện theo điều khoản tại Điểm b Khoản này.

2. Phần lớn nội dung về thích hợp đồng support xây dựng không trả lời tạiThông tư này thì thực hiện theo chế độ tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP .

khu vực nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng mạo CP; - các Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ sở thuộc CP; - HĐND, UBND những tỉnh, tp trực nằm trong TW; - văn phòng Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - văn phòng và công sở Trung ương; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - tandtc nhân dân buổi tối cao; - Công báo, trang web của bao gồm phủ, website BXD; - Cục chất vấn văn bản - cỗ Tư pháp; - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - những đơn vị nằm trong BXD; - Lưu: VT, Vụ PC, Vụ KTXD (S).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Phạm Khánh

MẪU HỢP ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

(Địa danh), ngày …. Mon …. Năm …..

HỢPĐỒNG

Tưvấn khảo sát điều tra xây dựng công trình, hỗ trợ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu giúp khả thi, bốn vấnthiết kế xuất bản công trình, tứ vấn đo lường và tính toán thi công thi công công trình

Số:……/(Năm) /... (Ký hiệu đúng theo đồng)

Dựán hoặc công trình xây dựng hoặc gói thầu

Số……………

thuộcdự án …………

giữa

(Têngiao dịch của công ty đầu tư)

(Têngiao dịch ở trong phòng thầu bốn vấn)

PHẦN 1- CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Căn cứ Thông tứ số 08/2016/TT-BXDngày 10 tháng 3 năm năm 2016 của cỗ Xây dựng phía dẫn một số trong những nội dung về đúng theo đồngtư vấn xây dựng.

Căn cứ ... (các địa thế căn cứ khác tất cả liênquan)

Căn cứ hiệu quả lựa chọn nhà thầu tạivăn phiên bản số...

PHẦN 2- CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày ..... Mon … năm …. Tại (địa danh) ………………………….., chúng tôi gồm các dưới đây:

Một mặt là:

Chủ đầu tư (hoặc đại diện của công ty đầu tư)

Tên thanh toán …………………………….

Đại diện (hoặc fan được ủy quyền) là: ……………………….. Chứcvụ: ……………..

Tài Khoản: ……………………

Mã số thuế: ……………………………..

Đăng ký marketing (nếu có) ……………………………………..

E-mail: …………………………………

và bên kia là:

Nhà thầu

Tên giao dịch:

Đại diện (hoặc người được ủy quyền) là: ……………….. Chức vụ: ………………….

Tài Khoản:…………………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………..

Đăng ký kinh doanh (nếu có)……………………………………

E-mail: …………………………..

Giấy ủy quyền cam kết hợp đồng số...ngày... Tháng... Năm... (trường đúng theo được ủyquyền)

(Trường hòa hợp là liên danh những nhà thầu thì phải ghi khá đầy đủ thông tin các thành viêntrong liên danh cùng cử đại diện liên danh giao dịch).

Các bên thống nhất thỏa thuận hợp tác như sau:

Điều 1. Những định nghĩa và diễn giải

Các tự và nhiều từ trong thích hợp đồng nàyđược phát âm theo các định nghĩa cùng diễn giải sau đây:

1. Chủ đầu tư là ……(tên thanh toán chủ đầu tư).

2. Bên thầu là ………. (tên của phòng thầu).

3. Dự án công trình là dự án công trình ... (tên dự án).

4. Dự án công trình là ... (tên côngtrình cơ mà nhà thầu thực hiện các bước tư vấn phát hành theo đúng theo đồng).

5. Gói thầu là ... (tên gói thầumà đơn vị thầu thực hiện công việc tư vấn xây dựngtheo vừa lòng đồng).

6. Đại diện chủ đầu tư là người đượcchủ đầu tư chi tiêu nêu ra trong vừa lòng đồng hoặc được ủy quyền và thay mặt cho chủ đầu tư chi tiêu Điềuhành công việc

7. Đại diện công ty thầu là tín đồ đượcnhà thầu nêu ra trong thích hợp đồng hoặc được bên thầu chỉ định và thay mặt đại diện nhà thầuĐiều hành công việc.

8. Bên thầu phụ là tổ chức triển khai hay cánhân cam kết hợp đồng với bên thầu để trực tiếpthực hiện nay công việc.

9. Hòa hợp đồng là tổng thể Hồ sơ hòa hợp đồngtư vấn chế tạo theo luật tại Điều 2 .

10. Làm hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêucầu) của chủ chi tiêu là toàn bộtài liệu theo qui định tại Phụ lục số ... .

11. Làm hồ sơ Dự thầu (hoặc làm hồ sơ đềxuất) trong phòng thầu là tổng thể tài liệu theo pháp luật tại Phụ lục số ... .

12. Đơn dự thầu là đề xuất trong phòng thầucó ghi giá dự thầu để thực hiện công việc theo đúng những yêu cầu của làm hồ sơ mờithầu (hoặc hồ sơ yêu cầu).

13. Bên là công ty đầutư hoặc đơn vị thầu tùy theo yếu tố hoàn cảnh cụ thể.

14. Ngày được hiểu là ngày dương lịch cùng tháng được đọc là mon dương lịch.

15. Ngày làm việc là ngày dương lịch,trừ ngày nghỉ, ngày lễ, đầu năm mới theo hình thức của pháp luật.

16. Bất khả kháng được quan niệm tạiĐiều 21

17. Phép tắc là toàn bộ hệ thống luậtpháp của nước cùng hòa xóm hội công ty nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Hồ sơ phù hợp đồng tư vấn xâydựng với thứ tự ưu tiên

1. Hồ nước sơ hòa hợp đồng bao hàm hợp đồng tưvấn tạo ra và các tài liệu trên Khoản 2 dưới đây.

2. Các tài liệu dĩ nhiên Hợp đồng là bộ phận không bóc rời của Hợpđồng support xây dựng. Những tài liệu hẳn nhiên Hợp đồng và thứ trường đoản cú ưu tiên để xử lýmâu thuẫn giữa những tài liệu bao gồm:

a) Văn phiên bản thông, báo trúng thầu hoặcchỉ định thầu;

b) Điều kiện rõ ràng của phù hợp đồng hoặcĐiều Khoản tham chiếu đối với hợp đồng tư vấn xây dựng;

c) Điều kiện phổ biến của thích hợp đồng;

d) làm hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầucủa bên giao thầu;

đ) Các bạn dạng vẽ thi công và những chỉ dẫnkỹ thuật;

e) hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ khuyến cáo củabên nhận thầu;

g) Biên phiên bản đàm phán thích hợp đồng, văn bảnsửa đổi, bổ sung cập nhật hợp đồng;

h) các phụ lục của vừa lòng đồng;

i) những tài liệu khác bao gồm liên quan.

3. đồ vật tự ưu tiên áp dụng những tài liệukèm theo hợp đồng xây dựng áp dụng theo máy tự công cụ tại Khoản 2 Điều này.

Điều 3. Trao đổi thông tin

1. Những thông báo, chấp thuận, chứngchỉ, quyết định,... Chỉ dẫn phải bằng văn bạn dạng và được đưa đến mặt nhận bằngđường bưu điện, bằng fax, hoặc e-mail theo địa chỉ các mặt đã qui định trong Hợpđồng.

2. Ngôi trường hợp bên nào đổi khác địa chỉliên lạc thì phải thông tin cho bên kia để bảo đảm việc đàm phán thông tin. Nếubên cố kỉnh đổi địa chỉ mà không thông tin cho bên kia thì cần chịu đông đảo hậu quảdo câu hỏi thay đổi add mà không thông báo.

Điều 4. Luật áp dụng và ngôn ngữ sửdụng trong vừa lòng đồng

1. Thích hợp đồng này chịu sự Điều chỉnh củahệ thống điều khoản của Việt Nam.

2. Ngôn ngữ của đúng theo đồng này được thểhiện bằng tiếng Việt.

(Trường hợp hợp đồng tất cả yếu tốnước ngoại trừ thì ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt cùng tiếng nướcngoài do những bên thỏa thuận; trường phù hợp không thỏa thuận được thì thực hiện tiếngAnh (các bên thỏa thuận ngữ điệu sử dụng trong quátrình giao dịch hợp đồng với thứ từ ưu tiên sử dụng ngữ điệu để giải quyết tranhchấp vừa lòng đồng, nếu có)).

Điều 5. Nội dung, cân nặng côngviệc và sản phẩm của hòa hợp đồng support khảosát xây dựng

1. Câu chữ và cân nặng công việcnhà thầu triển khai được thể hiện ví dụ trong Phụ lục số .... và các thỏa thuận tại những biên bạn dạng đàm phán vừa lòng đồnggiữa các bên, bao gồm các quá trình chủ yếu ớt sau:

a) Lập phương án kỹ thuật khảo sátxây dựng theo dụng cụ tại Điều 13 của Nghị định số46/2015/NĐ-CP.

b) thu thập và so sánh số liệu, tàiliệu sẽ có.

c) khảo sát hiện trường.

d) xây cất lưới khống chế, đo vẽ chiTiết bản đồ địa hình.

đ) Đo vẽ khối hệ thống công trình kỹ thuậtngầm.

e) Lập lưới khống chế trắc địa cáccông trình dạng tuyến.

g) Đo vẽ thủy văn, địa hóa học côngtrình, địa chất thủy văn.

h) nghiên cứu địa đồ gia dụng lý.

i) Khoan, lấy mẫu, thí nghiệm, xác địnhtính chất cơ lý, chất hóa học của đất, đá, nước.

k) quan trắc khí tượng, thủy văn, địachất, địa chất thủy văn.

l) triển khai đo vẽ hiện trạng côngtrình.

m) xử lý số liệu với lập report kếtquả điều tra khảo sát xây dựng.

n) Các quá trình khảo gần kề xây dựngkhác.

2. Bên thầu hỗ trợ sản phẩm của hợpđồng bốn vấn khảo sát điều tra xây dựng bao gồm:

a) report kết quả điều tra khảo sát xây dựngtheo biện pháp tại Điều 15 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

b) Các bản đồ địa hình, bản đồ địa chấtcông trình, bản đồ địa chất thủy văn, bản vẽ thực trạng công trình xây dựng,các mặt phẳng cắt địa hình, mặt phẳng cắt địa chất.

c) các phụ lục.

Điều 6. Nội dung, trọng lượng côngviệc và thành phầm của hợp đồng hỗ trợ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu giúp khả thi đầu tư chi tiêu xâydựng

1. Ngôn từ và trọng lượng công việcvà sản phẩm của hợp đồng hỗ trợ tư vấn nhà thầu triển khai được thể hiện cụ thể trongPhụ lục số... và các thỏa thuận tại cácbiên bản đàm phán phù hợp đồng giữa những bên bao hàm các nội dung đa số sau:

a) phân tích nhiệm vụ lập báo cáonghiên cứu khả thi.

b) nghiên cứu và phân tích hồ sơ tài liệu đã cóliên quan đến lập báo cáo nghiên cứu vãn khả thi của đúng theo đồng.

c) điều tra địa Điểm dự án, Điều tra,nghiên cứu vãn thị trường, tích lũy số liệu về từ bỏ nhiên, xã hội, ghê tế, môi trường phục vụ lập report nghiên cứu vớt khả thi.

d) Lập báo cáo nghiên cứu vãn khả thi đầu tư xây dựng theo biện pháp tại Điều 54 củaLuật gây ra năm 2014.

đ) Sửa đổi, trả thiện report nghiêncứu khả thi chi tiêu xây dựng sau khoản thời gian có chủ ý của cơ quan đánh giá và thẩm định dự án, thẩmđịnh thi công cơ sở (nếu có).

2. đơn vị thầu cung ứng sản phẩm của hợpđồng hỗ trợ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu vớt khả thi chi tiêu xây dựng bao gồm:

a) xây đắp cơ sở.

b) những nội dung khác của báo cáonghiên cứu vãn khả thi đầu tư chi tiêu xây dựng vào đó bao hàm tổng mức chi tiêu xây dựngcông trình.

Điều 7. Nội dung, cân nặng côngviệc và sản phẩm của thích hợp đồng bốn vấn xây dựng xây dựng công trình

1. Nội dung và cân nặng công việcnhà thầu tiến hành được thể hiện cụ thể trong Phụ lục số... và các thỏa thuận tại những biên phiên bản đàm phán hợp đồng giữa những bên bao hàm các các bước chủyếu sau:

a) Nghiên cứu report nghiên cứu khảthi chi tiêu xây dựng, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thi công đượcduyệt.

b) điều tra khảo sát thực địa nhằm lập thiết kế.

c) kiến thiết xây dựng công trình theoquy định tại các Điều 78, 79 cùng 80 của cách thức Xây dựng năm 2014.

d) Sửa đổi bổ sung hoàn thiện theoyêu mong của cơ quan thẩm định (nếu có).

đ) đo lường tác giả theo phương tiện tạiĐiều 28 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

2. Công ty thầu hỗ trợ sản sản phẩm củahợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng công trình được lập mang đến từng công trình xây dựng bao gồm:

a) bản vẽ, thuyết minh thiết kế xây dựngcông trình, các phiên bản tính kèm theo.

b) hướng dẫn kỹ thuật.

c) dự toán xây dựng công trình.

d) Quy trình duy trì công trình xây dựng

Điều 8. Văn bản và khối lượngcông vấn đề tư vấn tính toán thi công kiến thiết công trình

1. Câu chữ và cân nặng công việcnhà thầu tiến hành được thể hiện ví dụ trong Phụ lục số... và các thỏa thuận tại các biên bạn dạng đàm phán hợp đồnggiữa những bên bao gồm các quá trình chủ yếu hèn sau:

Nội dung quá trình của phù hợp đồng bốn vấngiám sát kiến thiết xây dựng công trình bao gồm giám sát về hóa học lượng, khối lượng,tiến độ, an toàn lao cồn và đảm bảo môi trường trong quá trình thi công. Nội dung quá trình cụ thể của thống kê giám sát thi công xây dựngcông trình tiến hành theo Khoản 1 Điều 26 Nghị định số46/2015/NĐ-CP.

2. Nhà thầu phải khởi tạo và trình sản phẩmcủa đúng theo đồng tư vấn đo lường và tính toán thi công xây dựng công trình xây dựng bao gồm:

a) báo cáo định kỳ: hỗ trợ cho bêngiao thầu, bên thầu thiết kế các report định kỳ hàng tuần về các công việc dobộ phận xây cất đã và đang tiến hành tại công trường, trong số đó có báo cáo cáccông bài toán đã xong xuôi và được nghiệm thu sát hoạch trong kỳ báo cáo, nhấn xét, tiến công giácủa thành phần giám sát xây cất về chất lượng, khối lượng, tiến độ, bình an lao độngvà đảm bảo an toàn môi trường.

b) report nghiệm thu từng hạng Mục:Sau mỗi quy trình thi công phải tiến hành công tác sát hoạch bộ phận, hạng Mụccông trình đã chấm dứt để review về mặt kỹ thuật và chất lượng cũng như khốilượng quá trình đã hoàn thành, dấn xét và chỉ dẫn phương hướng triển khai cáccông đoạn tiếp theo.

c) báo cáo đột xuất theo yêu ước củabên giao thầu.

Điều 9. Yêu mong về chất lượng, sốlượng thành phầm tư vấn xây dựng

1. Quality sảnphẩm tư vấn xây dựng phải phù hợp với câu chữ hợp đồng support xây dựng đã ký kết kếtgiữa các bên; bảo đảm thực hiện tại đúng các quy định của điều khoản về làm chủ dựán đầu tư chi tiêu xây dựng và làm chủ chất lượng công trình xây dựng xây dựng, quy chuẩn, tiêuchuẩn vận dụng cho hòa hợp đồng support xây dựng.Những không nên sót trong sản phẩm của thích hợp đồng hỗ trợ tư vấn xây dựng đề xuất được mặt nhận thầuhoàn chỉnh theo đúng những Điều Khoản thỏa thuậntrong hợp đồng tư vấn xây dựng.

2. Số lượng hồ sơ sản phẩm tư vấn xâydựng của thích hợp đồng là... Bộ

Điều 10. Nghiệm thu thành phầm tư vấnxây dựng

1. Căn cứ nghiệm thu thành phầm của hợpđồng hỗ trợ tư vấn xây dựng:

a) thích hợp đồng tư vấn xây dựng đã ký kết kếtgiữa những bên.

b) hồ nước sơ báo cáo kết quả điều tra xâydựng so với tư vấn điều tra xây dựng; hồ nước sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đối vớitư vấn lập báo cáo nghiên cứu vớt khả thi; hồ nước sơ kiến tạo xây dựng dự án công trình đối vớitư vấn thiết kế công trình xây dựng; hồ sơ thống kê giám sát thicông xuất bản được duyệt đối với tư vấn đo lường và tính toán thi công xây dựng.

c) trọng trách và phương pháp kỹ thuật khảosát xây đắp được duyệt đối với tư vấn điều tra khảo sát xây dựng; Nhiệm vụ support lậpBáo cáo phân tích khả thi được duyệt so với tư vấn lập report nghiên cứu vãn khảthi; Nhiệm vụ thiết kế được duyệt, thiết kế quá trình trướcđó đã được phê duyệt so với tư vấn thiết kế công trình xây dựng; nhiệm vụ vàquy trình đo lường và thống kê thi công thi công được duyệt so với tư vấn thống kê giám sát thicông xây dựng.

d) mức sử dụng của pháp luật, quy chuẩn,tiêu chuẩn xây dựng được vận dụng cho hợp đồng tư vấn xây dựng.

2. Nghiệm thu sản phẩm được tiếnhành... Lần

Lần 1: sau khoản thời gian nhà thầu trả thành...

Lần 2: sau khoản thời gian nhà thầu hoàn thành...

Lần cuối: Sau khi đã nhận đầy đủ hồsơ, tài liệu thành phầm tư vấn xây dựng vì nhà thầu cung cấp, chủ đầu tư căn cứvào hòa hợp đồng này, những tiêu chuẩn, quy chuẩn chỉnh để tổ chức nghiệm thu sản phẩm tư vấnxây dựng. đều sai sót trong sản phẩm tư vấn xuất bản nhà thầu phải hoàn chỉnhtheo đúng các Điều Khoản thỏa thuận trongHợp đồng.

Biên bạn dạng nghiệm thu khối lượnghoàn thành là biên bạn dạng nghiệm thu chất lượng (theo nguyên lý về làm chủ chất lượng công trình) có ghi cả khối lượng.

Điều 11. Thời gian và tiến độ tiến hành Hợpđồng tư vấn xây dựng

1. Tiến độ tiến hành Hợp đồng được quy định cụ thể tại Phụ lục số... với tổng thời gian thực hiện nay là ... Ngày kể từ ngày hợp đồngnày tất cả hiệu lực, bao hàm cả ngày lễ, tết cùng ngày nghỉ (thời gian trên khôngbao gồm thời hạn thẩm định, phê trông nom và những trường hợp bất khả kháng).

2. Quá trình chi Tiết:

Nhà thầu sẽ dứt phần... Vàongày... Tháng... Năm....

Nhà thầu sẽ ngừng phần... Vàongày... Tháng... Năm....

Xem thêm: Cách Xóa Sự Kiện Trong Đời Trên Facebook ? Xóa Sự Kiện Trong Đời Trên Facebook

4. Bài toán gia hạn thời hạn thực hiện tại hợpđồng ko được phép làm tăng giá hợp đồng ví như việc lờ lững do lỗi ở trong phòng thầu.