Mẫu trang trí đại hội chi bộ

     

Gợi ý lời giải môn công nghệ module 4 tè học

Hướng dẫn trang trí đại hội chi bộ, Đảng bộ – Ban Tuyên giáo huyện ủy chỉ dẫn trang trí Đại hội những chi bộ, Đảng cỗ trực ở trong và những khẩu hiệu tuyên truyền như sau.Bạn đã xem: mẫu trang trí đại hội bỏ ra bộ

Để triển khai tổ chức đại hội đưa ra bộ cấp cơ sở thì việc trang trí khánh tiết đại hội là một các bước rất đặc biệt để đại hội ra mắt thành công giỏi đẹp. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể trang trí đại hội chi bộ, đảng cỗ năm 2020. Mời chúng ta cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Mẫu trang trí đại hội chi bộ

1. Trang trí khánh huyết Đại hội

1. Trên cùng là khẩu hiệu

“ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM quang vinh MUÔN NĂM!”

2. Cờ, ảnh lãnh tụ (nhìn từ bên dưới lên):

– Treo cờ: Cờ Tổ quốc mặt phải, cờ Đảng mặt trái.

– Ảnh C.Mác cùng V.I.Lênin treo bên cần của phông. Vị trí hai ảnh như sau: Ảnh C.Mác bên trái, V.I.Lênin treo mặt phải.

– Tượng chủ tịch Hồ Chí Minh đặt phía bên dưới cờ Đảng cùng cờ non sông (nếu không tồn tại tượng thì thay bởi ảnh), bên dưới tượng bác bỏ đặt lẵng hoa hoặc lọ hoa.

3. Tiêu đề đại hội: Đặt dưới hình ảnh C.Mác, V.I Lênin

ĐẠI HỘI LẦN THỨ…….

Xem thêm: Nghị Luận Về Lòng Yêu Thương Con Người Trong Xã Hội Ngày Nay

NHIỆM KỲ………….

4. Hai bên hội trường: nhị khẩu hiệu hành động của chi, đảng bộ.

Lưu ý: số lượng đoàn chủ tịch, đoàn thư ký kết trong Ma-két chỉ mang tính tượng trưng tham khảo.

Xem thêm: Soạn Bài Cô Tô Sgk Ngữ Văn 6 Tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống Chi Tiết


*

2. Câu khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội bỏ ra bộ, đảng bộ

1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

2. TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

3. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN …….. LẦN THỨ…..!

…….ĐẠI HỘI chi BỘ (ĐẢNG BỘ)…… LẦN THỨ…….!

(Các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai Đại hội chũm nội dung cho phù hợp).

4. ĐẢNG BỘ, NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC HUYỆN ……. RA SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!

5. ĐẢNG BỘ, NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC HUYỆN ……. RA SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XIV!

(ĐẢNG BỘ, NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC XÃ (THỊ TRẤN)… RA SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XIV!)

6. ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

7. TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG VĂN MINH!

8. TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH!

9. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT nam giới – NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT nam MUÔN NĂM!

10. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM vinh hoa MUÔN NĂM!

11. NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới MUÔN NĂM!

12. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI trong SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!

13. SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI!

14. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NGƯỜI SÁNG LẬP VÀ RÈN LUYỆN ĐẢNG TA, NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM!

Mẫu nội quy đại hội bỏ ra bộ 2020 – 2022Mẫu giấy mời dự đại hội đưa ra bộBài phân phát biểu chỉ huy đại hội chi bộ mẫuMẫu nghị quyết đại hội đưa ra bộ nhiệm kỳ 2020-2022