MỘT CỬA HÀNG BÁN ĐƯỢC

     

một cửa hàng tuần đầu bán được 319 m vải vóc tuần sau bán được nhiều hơn tuần đầu 76 m.Hỏi trong nhị tuần kia ,trung bình từng ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải.Biết là siêu thị mở cửa tất cả các ngày vào tuần
Bạn đang xem: Một cửa hàng bán được

*

Tuần sau shop bán được số mét vải là:319 + 76 = 395 (m)Cả nhị tuần siêu thị bán được số mét vải là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày cửa hàng mở cửa ngõ trong hai tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình mỗi ngày siêu thị bán được số mét vải vóc là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải
Xem thêm: Đuôi Của Các Loại Từ Trong Tiếng Anh, Cách Phân Biệt Từ Loại Trong Tiếng Anh

Tuần sau siêu thị bán được số mét vải vóc là:319 + 76 = 395 (m)Cả hai tuần cửa hàng bán được số mét vải là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày cửa hàng mở cửa trong hai tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình mỗi ngày shop bán được số mét vải là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Tuần sau cửa hàng bán được số mét vải là:319 + 76 = 395 (m)Cả nhị tuần cửa hàng bán được số mét vải vóc là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày siêu thị mở cửa trong nhì tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số mét vải là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Tuần sau shop bán được số mét vải vóc là:319 + 76 = 395 (m)Cả nhị tuần shop bán được số mét vải là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày shop mở cửa trong hai tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình từng ngày siêu thị bán được số mét vải vóc là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Tuần sau siêu thị bán được số mét vải vóc là:319 + 76 = 395 (m)Cả hai tuần siêu thị bán được số mét vải vóc là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày shop mở cửa ngõ trong nhì tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số mét vải là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Tuần sau shop bán được số mét vải vóc là:319 + 76 = 395 (m)Cả hai tuần siêu thị bán được số mét vải là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày siêu thị mở cửa ngõ trong nhì tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình từng ngày siêu thị bán được số mét vải là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải


Tuần sau siêu thị bán được số mét vải là:319 + 76 = 395 (m)Cả nhị tuần cửa hàng bán được số mét vải là:319 + 395 = 714 (m)Số ngày shop mở cửa ngõ trong nhị tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình từng ngày shop bán được số mét vải vóc là:714 : 14 = 51 (m)Đáp số:51m51mvải
Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Sinh Học 8 Hk1 Môn Sinh Học Lớp 8 Năm 2018

Giới thiệu| câu hỏi thường gặp| Kiểm tra| Học mà lại chơi| Tin tức| vẻ ngoài sử dụng| chế độ bảo mật| Góp ý - contact
*