Một Cửa Hàng Bán Hoa Quả (Trái Cây) Thu Được 1 800 000 Đồng

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một cửa hàng bán hoa quả (trái cây) thu được 1 800 000 đồng

*

Một cửa hàng bán hoa quả ( hoa trái ) nhận được 1.800.000 đồng.Tính ra số chi phí lãi bởi 20% số tiền mua.Hỏi chi phí vốn để mua số củ quả đó là bao nhiêu đồng?

 

 


*

Mua 100 đồng, lãi 20 đồng thì cung cấp là: 100 + 20 = 120 ( đồng ) Vậy nhằm lãi 20% số tiền sở hữu thì số chi phí vốn chi ra mua số hoa quả là: 1800000 x 100 : 120 = 1500000 ( đồng ) Đáp số: 1500000 đồng


*

20%=1/5

Vậy số chi phí lãi bằng 1 tháng 5 số tiền mua=> Số tiền lãi bằng: 1/5+1=1/6(số tiền thu được)

Số tiền lãi là: 1800000x1/6=300000 (đồng)

Số tiền vốn là: 1800000-300000=1500000 (đồng)


Mua 100 đồng, lãi 20 đồng thì bán là: 100 + đôi mươi = 120 ( đồng ) Vậy nhằm lãi 20% số tiền cài thì số tiền vốn ném ra mua số củ quả là: 1800000 x 100 : 120 = 1500000 ( đồng ) Đáp số: 1500000 đồng


Do số tiền lãi bằng 20% = (frac15)số tiền vốn nên số chi phí thu được chia thành 1+5=6 phần, số tiền lãi chiếm 1 phần số tiền thu được, số tiền vốn chiếm 5 phần số tiền thu được

Vậy số tiền lãi chiếm (frac16)số chi phí thu được

Số tiền lãi là

1.800.000 x (frac16)=300.000 (đồng)

Số chi phí vốn là

1.800.000 - 300.000 = 1.500.000 (đồng)

Đáp số; 1.500.000 đồng
Xem thêm: Cách Nấu Chè Đậu Xanh Nguyên Hạt Nước Cốt Dừa, Thơm Lừng Bé Yêu Mê Tít

một siêu thị bán hoa quả (trái cây) thu được một 800 000 đồng.Tính ra số chi phí lãi bằng 20% số chi phí mua.Hỏi chi phí vốn để sở hữ số trái cây đó là từng nào đồng ?


Một siêu thị bán trái cây ( trái cây ) thu được 1 800 000 đồng.Tính ra số tiền lãi bằng 20% số chi phí mua.Hỏi chi phí vốn để mua số trái cây đó là từng nào đồng?


Một cửa hàng bán củ quả (trái cây) thùng đuợc 1800000 đồng.Tính ra số tiền lãi bởi 20% số tiền mua.Hỏi tiền vốn để mua số củ quả đó là bao nhiêu đồng?


Một siêu thị bán trái cây (trái cây) chiếm được 1.800.000 đồng. Tính ra số tiền lãi bằng 20% số tiền vốn. Hỏi tiền vốn để sở hữ số trái cây đó là từng nào tiền?


Một siêu thị bán trái cây thu được một 800 000 đồng.Tính ra số chi phí lãi bởi 20%số chi phí mua.Hỏi tiền vốn để sở hữ số hoa quả đó là bao nhiêu đồng


Một shop bán hoa quả thu được 1 800 000 đồng.Tính ra số tiền lãi bằng 20%số chi phí mua.Hỏi chi phí vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu đồng


Một shop bán trái cây ( hoa quả ) thu được 1 800 000 đồng.Tính ra số chi phí lãi bằng 20% số tiền cài đặt . Hỏi chi phí vốn để mua số trái cây đó là từng nào đồng ?
Xem thêm: Thái Sơn Giả Giọng Ca Sĩ Và Nhạc Cụ, 9X Giả Giọng 10 Ca Sĩ Khiến Dân Mạng Thích Thú

Một shop bán trái cây (trái cây) thu được 1 800 000 đồng .Tính ra số tiền lãi bởi 20 tỷ lệ số tiền mua.Hỏi tiền vốn để mua số trái cây đó là bao nhiêu đồng ?


một siêu thị bán hoa quả(trái cây)thu được 1 800 000 đồng.tính ra tiền lãi bằng 20% số tiền mua.hồi chi phí vốn để mua số trái cây đó là bao nhiêu đồng?