Một cửa hàng bán ngày đầu tiên được 1/4 số gạo

     
Trắc nghiệm Toán 6 Chân trời sáng tạo Bài 6: phân chia hết và chia bao gồm dư. đặc điểm chia hết của một tổng
*