Một đội công nhân làm đường có 60 người cần đắp một đoạn đường trong 18 ngày

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Bài 8.

Bạn đang xem: Một đội công nhân làm đường có 60 người cần đắp một đoạn đường trong 18 ngày

một nhóm công nhân bao gồm 40 người được giao đắp một đoạn đường trong 15 ngày. Sau thời điểm làm được 3 ngày thì có trăng tròn CN bị điều đi nơi khác. Hỏi đội cn đó đắp xong xuôi đoạn đường được giao trong bao nhiêu ngày? (mức làm cho của mọi người như nhau)


*

*

Một ngày 40 người đắp được số phần quá trình là: 1:15=1/15(công việc)

Sau 3 ngày thì 40 tín đồ làm được số phần công việc là: 1/15x3=1/5(công việc)

40 tín đồ gấp trăng tròn người: 40:20=2(lần)

1 ngày đôi mươi người làm được số phần quá trình là: 1/15:2=1/30 (công việc)

số các bước còn lại sau 3 ngày là: 1-1/5=4/5(công việc)

Đội CN đó đắp xong đoạn đường được giao trong: 24+3=27(ngày)


giải

sau khi có tác dụng được 3 ngày thì 40 fan đó rất cần phải làm thêm số ngày nữa nhằm làm kết thúc đoạn con đường la :

15 -3 = 12 ( ngày )

1 fan làm số bài toán của 40 tín đồ làm vào 12 ngày còn lai thì trong những ngày là :

12 * 40 = 480 ( ngày )

số người còn lại sau khi chuyển là :

40 -20 = đôi mươi ( người )

đội CN 20 người kia đắp đề xuất đắp thêm phần đường được giao trong những ngày là :

480 : 20 = 24 ( ngày )

đội cn đó đắp kết thúc đoạn mặt đường được giao trong số ngày là :

24 +3 = 27 ( ngày )

đ/s : 

* lời giải của mik tương đối lố *


MỘT ĐỘI CÔNG NHÂN LÀM ĐƯỜNG CÓ 60 NGƯỜI CẦN PHẢI ĐẮP MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG trong 18 NGÀY. Sau khoản thời gian LÀM ĐƯỢC 3 NGÀY THÌ CÓ 15 NGƯỜI ĐƯỢC ĐIỀU ĐI NƠI KHÁC. HỎI ĐỘI CÔNG NHÂN ĐÓ ĐẮP ngừng ĐOẠN ĐƯỜNG ĐƯỢC GIAO vào BAO NHIÊU NGÀY ? BIẾT NĂNG SUẤT LÀM VIỆC CỦA MÕI NGƯỜI trong MỘT NGÀY LÀ NHƯ NHAU .


Một nhóm công nhân làm cho đường có 60 người rất cần phải đắp một đoạn đường trong 18 ngày. Sau khi làm được 3 ngày thì gồm 15 tín đồ được điều đi chỗ khác. Hỏi đội người công nhân đó đắp hoàn thành đoạn mặt đường được giao trong từng nào ngày? Biết năng suất làm việc của mỗi cá nhân trong một này là như nhau.

Kb với mk nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa


Một đội công nhân có 40 bạn được giao đắp một phần đường trong 15 ngày . Sau khi làm việc được 3 ngày thì trăng tròn công nhân của đơn vị chức năng được điều đi làm việc ở vị trí khác. Hỏi đội công nhân đó trả thành công việc được giao trong bao nhiêu ngày ? biết rằng năng suất thao tác làm việc của mọi bạn trong một ngày là tương đồng .

Xem thêm: Bị Tiểu Đường Uống Nước Dừa Được Không ? Câu Trả Lời Gây Sốc


cho tớ hỏi

Một đọi công nhân có tác dụng đường bao gồm 60 bạn cần đắp trong 18 ngày. Sau thời điểm làm được 3 ngày thì có 15 tín đồ ddowcj điều đi địa điểm khác. Hỏi đội công nhân đó đắp xong xuôi đoạn con đường được giao trong bao nhiêu ngày? Biết năng xuất làm việc của mỗi cá nhân là như nhau.

 


Một team công nhân làm cho đường có 50 fan được giao đắp một phần đường trong 24 ngày. Sau khoản thời gian làm được 6 ngày thì có đôi mươi người được điều đi khu vực khác. Hỏi đội công nhân đó trả thành các bước được giao trong bao nhiêu ngày? biết rằng năng suất làm việc của mọi cá nhân trong một ngày là như nhau.


một nhóm công nhân làm đường bao gồm 50 người được giao đắp một đoạn đường trong 24 ngày . Sau thời điểm làm được 6 ngày thì có đôi mươi người được điều đi địa điểm khác . Hỏi đội công nhân đó hoàn thành các bước trong bao nhiêu ngày ? Biết năng suất làm việc của mỗi cá nhân trong một ngày như nhau 


Một đội công nhân bao gồm 40 tín đồ được giao đắp một đoạn đường trong 15 ngày. Sau thời điểm làm được 3 ngày thì trăng tròn công nhân của đơn vị được điều đi làm việc ở khu vực khác. Hỏi đội công nhân đó trả thành quá trình trong từng nào ngày? hiểu được năng suất thao tác làm việc của mọi người trong một ngày là như nhau.

Xem thêm: Đóng Bảo Hiểm 1 Năm Được Bảo Nhiêu Tiền Bảo Hiểm That Nghiệp Mới Nhất Năm 2022


một công nhân làm cho đường bao gồm 50 tín đồ được giao đắp một đoạn mặt đường trong 24 ngày .sau khi có tác dụng được 6 ngày thì có 20 người được điều đi nơi khác hỏi đội người công nhân đó trả thành các bước được giao trong bao nhiêu ngày ? biết năng suất thao tác làm việc của mọi người trong một ngày là như nhau


Một team công nhân làm cho đường có 50 bạn được giao đắp một đoạn đường trong 24 ngày. Sau khoản thời gian làm được 6 ngày thì có trăng tròn người được điều đi địa điểm khác. Hỏi đội người công nhân đó trả thành các bước được giao trong bao nhiêu ngày?Biết năng suất từng người hằng ngày là như nhau.