Một ống dây dài 50cm có 2500 vòng dây

     

L=4π.10−7N2lS=4π.10−7N2lπd24=4π.10−7250020,5π0,0224=5.10−3H

+ Suất điện động tự cảm trong ống dây:

etc=LΔiΔt=5.10−3.1,5−00,01=0,75V
Bạn đang xem: Một ống dây dài 50cm có 2500 vòng dây

Một ống dây khá dài 50cm, diện tích s tiết diện ngang của ống dây là 10cm2gồm 1000 vòng dây. Thông số tự cảm của ống dây là:


Một ống dây có thông số tự cảm L = 0,1H, cường độ cái điện qua ống dây bớt đều đặn từ 2A về 0 vào khoảng thời gian 4s. Suất điện động tự cảm xuất hiện thêm trong ống vào khoảng thời gian đó là:


Trong một mạch kín có độ từ cảm L = 2mH. Nếu như suất điện rượu cồn tự cảm bằng 0,25V thì vận tốc biến thiên của dòng điện bởi bao nhiêu?


Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,01H, bao gồm dòng năng lượng điện I = 5A chạy ống dây. Tích điện từ trường vào ống dây là:


Một cuộn từ cảm tất cả L = 50mH cùng mắc nối liền với một năng lượng điện trở R=20Ω, nối vào một trong những nguồn điện tất cả suất điện rượu cồn 90V, gồm điện trở vào không đáng kể. Khẳng định tốc độ thay đổi thiên của cường độ loại điện I tại thời khắc mà I = 2A?


Một ống dây dài l = 30cm có N = 1000 vòng dây, 2 lần bán kính mỗi vòng dây d = 8cm gồm dòng năng lượng điện với cường độ i = 2A. Từ trải qua mỗi vòng dây là:


Cho mạch điện như hình vẽ, L=1H; E=12V; r=0, điện trở của đổi thay trở là 10Ω. Điều chỉnh trở nên trở nhằm trong 0,1s năng lượng điện trở của vươn lên là trở bớt còn 5Ω

Suất điện đụng tự cảm xuất hiện thêm trong ống dây vào khoảng thời hạn trên có mức giá trị:


Một cuộn cảm bao gồm độ trường đoản cú cảm 0,2H. Khi cường độ chiếc điện vào cuộn cảm bớt đều tự I xuống 0 trong khoảng thời gian 0,05s thì suất điện hễ tự cảm lộ diện trong cuộn cảm gồm độ to là 8V. Giá trị của I là:
Xem thêm: Listening Unit 13 : Films And Cinema, Unit 13 Lớp 10 Listening

Một ống dây khá dài 40cm có toàn bộ 800 vòng dây. Diện tích s tiết diện ngang của ống dây bởi 10cm2. Ống dây được nối với một mối cung cấp điện, cường độ dòng điện qua ống dây tăng từ 0A mang đến 4A. điện áp nguồn đã hỗ trợ cho ống dây một năng lượng là:


Tính độ từ cảm của mỗi ống dây hình trụ bao gồm chiều lâu năm 0,5m bao gồm 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có 2 lần bán kính 20cm


Khi bao gồm dòng điện 1A chạy qua ống dây có 10 vòng thì từ thông qua ống là 0,8Wb. Thông số tự cảm của ống dây là:


Trong mạch điện như hình vẽ, cuộn cảm L bao gồm điện trở bởi không. Lúc đầu đóng khóa K về địa điểm a để nạp năng lượng cho cuộn cảm L, lúc ấy dòng năng lượng điện qua L bởi 2A. Gửi K sang địa chỉ b, nhiệt độ lượng tỏa ra vào R là bao nhiêu? Biết cuộn dây bao gồm độ tự cảm L = 2mH


Cho mẫu điện I = 20A chạy vào ống dây tất cả chiều nhiều năm 0,5m. Tích điện từ trường bên phía trong ống dây là 0,4J. Trường hợp ống dây bao gồm 1500 vòng dây thì nửa đường kính của ống dây là bao nhiêu?


Một ống dây rất dài 50cm bao gồm 2500 vòng dây. Đường kính của ống bởi 2cm. Cho một cái điện biến đổi đều theo thời gian chạy qua ống dây. Sau thời hạn 0,01s dòng điện tăng tự 0 mang đến 1,5A. Tính suất điện cồn tự cảm trong ống dây


Một ống dây có thông số tự cảm L = 0,01H. Khi bao gồm dòng điện chạy qua ống, ống dây có tích điện 0,08J. Cường độ dòng điện vào ống dây bằng:
Xem thêm: 71 Bài Toán Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lớp 3 Có Đáp Án, 43 Đề Thi Toán Lớp 3 Dành Cho Học Sinh Giỏi

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam