Một Vật Thực Hiện Đồng Thời 2 Dao Động Điều Hòa Cùng Phương, Cùng Tần Số

     

Dao rượu cồn là sự lặp đi tái diễn nhiều lần một trạng thái thông thường của một đồ dùng nào đó. Bạn cũng có thể gặp phải không ít các dao động trong cuộc sống hàng ngày, dao đông của nhỏ lắc đồng hồ, dao động của mong khi xe pháo vừa chạy qua hay dao động của cái điện trong mạch….Để giúp bạn hiểu rộng về dao động, các bạn hãy thực hành thực tế bài tập sau đây: Một vật triển khai đồng thời 2 xê dịch điều hòa thuộc phương, thuộc tần số có phương trình x1=3cos⁡(ωt+π2) (cm) và x2=cos⁡(ωt+π) (cm). Phương trình xê dịch tổng hòa hợp là? Hãy cùng Top lời giải đi tìm kiếm câu vấn đáp trong bài bác viêt sau đây!


Mục lục câu chữ


Câu hỏi: Một vật triển khai đồng thời 2 xấp xỉ điều hòa thuộc phương, thuộc tần số gồm phương trình x1 = 3cos⁡(ωt+π2) (cm) và x2=cos⁡(ωt+π) (cm). Phương trình xê dịch tổng vừa lòng là?


Giải ưa thích của cô giáo Top giải thuật vì sao chọn đáp án A


Bổ sung câu hỏi trắc nghiệm để bạn củng cố kỹ năng về Dao dộng


Câu hỏi: Một vật triển khai đồng thời 2 xấp xỉ điều hòa thuộc phương, cùng tần số bao gồm phương trình x1 = 3cos⁡(ωt+π2) (cm) và x2=cos⁡(ωt+π) (cm). Phương trình dao động tổng thích hợp là?

A. x=2cos(ωt−π/3)(cm)

B. x=2cos(ωt+2π/3)(cm)

C. x=2cos(ωt+5π/6)(cm)

D. x=2cos(ωt−π/6)(cm)

Đáp án đúng: A. x=2cos(ωt−π/3)(cm)

Một vật triển khai đồng thời 2 xê dịch điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình x1=3cos⁡(ωt+π2) (cm) và x2=cos⁡(ωt+π) (cm). Phương trình xê dịch tổng thích hợp là x=2cos(ωt−π/3)(cm)

Giải phù hợp của cô giáo Top giải thuật vì sao chọn câu trả lời A

Đối cùng với dạng bài tập trên Top giải mã đưa ra cho chính mình 2 cách giải:

Cách 1: Biên độ xấp xỉ tổng hợp:

A=A12+A22+2A1A2cos⁡Δφ=(3)2+12+2.3.1cos⁡(π−π2) = 2(cm).

Bạn đang xem: Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số


tan⁡φ=A1sin⁡φ1+A2sin⁡φ2A1cos⁡φ1+A2cos⁡φ2⇒φ= −π3 (rad)

Phương trình dao động tổng hợp: x=2cos⁡(ωt−π3) (cm).

Cách 2: Sử dụng máy tính bỏ túi, dùng công thức cộng số phức.

Tổng thích hợp hai dao động điều hòa

Hai xấp xỉ thành phần bao gồm phương trình:

x1=A1cos⁡(φt+φ1); 

x2=A2cos⁡(ωt+φ2)

Phương trình giao động tổng hợp: x=Acos⁡(ωt+φ)

- vào đó: A=A12+A22+2A1A2cos⁡(φ2−φ1)

tan⁡φ=A1sin⁡φ1+A2sin⁡φ2A1cos⁡φ1+A2cos⁡φ2

Tính tổng hợp dao động điều hòa bằng phương thức cộng số phức (casio)

- tra cứu tổng thích hợp của nhị dao động

x1=A1cos⁡(ωt+φ1)⇒x1=A1∠φ1

x2=A2cos⁡(ωt+φ2)⇒x2=A2∠φ2

⇒x=x1+x2=Acos⁡(ωt+φ)⇒x=A1∠φ1+A2∠φ2=A∠φ.

Xem thêm: 50 Câu Tục Ngữ, Thành Ngữ, Ca Dao Tục Ngữ Về Hoa Sen ”, Sen Và Thơ Ca

Như vậy, lựa chọn câu trả lời A là lời giải đúng

*

Bổ sung câu hỏi trắc nghiệm để bạn củng cố kiến thức và kỹ năng về Dao dộng

Câu 1: Một vật dụng tham gia mặt khác 2 giao động điều hoà thuộc phương cùng tần số x1 = 5cos(4t + φ1) cm, x2 = 3cos(4t + φ2) cm. Biên độ xê dịch tổng hợp thoả mãn:

A. 2 centimet ≤ A≤ 4 cm.

B. 5 cm ≤ A≤ 8 cm.

C. 3 cm ≤ A≤ 5 cm.

D. 2 cm ≤ A≤ 8 cm.

Xem thêm: Top 34 Bài Tả Cảnh Sân Trường Vào Giờ Ra Chơi (28 Mẫu), Tả Cảnh Trường Em Trong Giờ Ra Chơi

Lời giải:

- Ta có:

*

Chọn giải đáp D

Câu 2: Một đồ tham gia bên cạnh đó hai xê dịch điều hoà cùng phương, gồm phương trình theo thứ tự là x1 = 3cos(πt + φ1) centimet và x2 = 4cos(πt + π/3) cm. Khi biên độ dao động tổng hợp có mức giá trị A = 5 centimet thì pha ban sơ của dao động đầu tiên là:

A. π/6 rad

B. 2π/3 rad

C. 5π/6 rad

D. π/2 rad

Lời giải:

Khi A = 5 centimet ⇒ A = √(A12 + A22) ⇒ Hai xấp xỉ vuông trộn nhau

⇒ Δφ = π/2 rad ⇒ φ1 = 5π/6 rad. Lựa chọn C

Câu 3: Hai giao động điều hòa thuộc phương cùng tần số gồm biên độ đều bằng 6 cm và có pha lúc đầu lần lượt là - π/6 với - π/2. Giao động tổng hòa hợp của nhị dao động này có biên độ là:

*

Lời giải:

- Áp dụng phương pháp tính biên độ của giao động tổng hợp những dao hễ thành phần :

*

Chọn đáp án A

Câu 4: Một vật triển khai đồng thời hai giao động điều hòa cùng phương x1 = 4√3cos10πt (cm) với i, t đo bằng giây. Gia tốc của đồ gia dụng tại thời điểm t = 2s là:

A. 20π (cm/s)

B. 40π (cm/s)

C. 10π (cm/s)

D. 40π (cm/s)

Lời giải:

- xấp xỉ tổng thích hợp của vật đó là:

*

- vận tốc của trang bị ở thời khắc là:

*

Chọn giải đáp B

Câu 5: Một vật tiến hành đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương thuộc tần số gồm phương trình x1 = A1sin(ωt + φ1) cm, x2 = A2sin(ωt + φ2) centimet thì biên độ của giao động tổng hợp nhỏ tuổi nhất khi :

A. φ2 – φ1 = (2k + 1)π

B. φ2 – φ1 = (2k + 1)π/2

C. φ2 – φ1 = k2π.

D. φ2 – φ1 = (2k + 1)π/4

Lời giải:

Biên độ giao động tổng hợp nhỏ tuổi nhất khi hai dao động ngược trộn nhau

⇒ φ2 - φ1 = (k+1)π. Lựa chọn A

-------------------------

Trên phía trên Top lời giải đã gần kề đáp thắc mắc Một vật tiến hành đồng thời 2 xấp xỉ điều hòa thuộc phương, thuộc tần số bao gồm phương trình x1=3cos⁡(ωt+π2) (cm) và x2=cos⁡(ωt+π) (cm). Phương trình giao động tổng thích hợp là. Nội dung bài viết đã giải thích chi tiết và cố nhiên các câu hỏi trắc nghiệm về dao động sẽ giúp đỡ bạn học tập tập xuất sắc hơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi nội dung bài viết của chúng tôi!