Nung 25 28G Hỗn Hợp Feco3 Và Fexoy

     

Nung 25,28 gam hh FeCO3 với FexOy vào khí O2 dư tới lúc phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được khí sản phẩm A cùng 22,4g hóa học rắn. đến khios A kêt nạp hết vào 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M thấy có 7,88g kết tủa tạo ra thành.Bạn đang xem: Nung 25 28g các thành phần hỗn hợp feco3 và fexoy

a. Viết PTHH xảy ra.

Bạn đang xem: Nung 25 28g hỗn hợp feco3 và fexoy

b. Tìm kiếm CTPT của FexOy.


*

a) 4FeCO3 + 7O2 -to-> 2Fe2O3 +4CO2(1)

2FexOy +(3x-2y)O2 --> xFe2O3(2)

CO2 +Ba(OH)2 --> BaCO3 +H2O (3)

2CO2 +Ba(OH)2 --> Ba(HCO3)2 (4)

b) nBaCO3=0,04(mol)

nFe2O3=0,14(mol)

nBa(OH)2=0,06(mol)

vì nBaCO3 ko tất cả (4)

theo (3) : nCO2 =nBaCO3=0,04(mol)

theo (1) : nFeCO3=nCO2=0,04(mol)

nFe2O3=1/2nCO2=0,02(mol)

=> mFexOy=25,28-0,04.116=20,64(g)

=>nFexOy=(dfrac20,6456x+16yleft(mol ight))

=> nFe2O3=0,12(mol)

theo (2) : nFexOy=(dfrac2x)nFe2O3=0,24/x(mol)

=>(dfrac20,6456x+16y=dfrac0,24x=>dfracxy=dfrac815)

vậy TH1 vô nghiệm

TH2: CO2 dư => có pư (4)

theo(3) : nBa(OH)2 =nBaCO3=0,04(mol)

=>nBa(OH)2(4) =0,02(mol)

theo (4) : nCO2 =2nBa(OH)2 (4)=0,04(mol)

(Sigma nCO2=0,08left(mol ight))

theo (1) : nFeCO3=nCO2=0,08(mol)

=> mFexOy=16(g)

nFexOy=(dfrac1656x+16yleft(mol ight))

nFe2O3(1)=1/2nCO2=0,04(mol)

=> nFe2O3(2)=0,1(mol)

theo(2) : nFexOy=(dfrac2x)nFe2O3(2)=0,2/x(mol)

=>(dfrac1656x+16y=dfrac0,2x=>dfracxy=dfrac23)

=>FexOy : Fe2O3

Đúng 2 comment (0)
*

Nung 25.28 gam các thành phần hỗn hợp FeCO3 và FexOy trong không gian tới làm phản ứng hoàn toàn, thu được khí A với 22,4 gam Fe2O3 là chất rắn duy nhất. Mang đến khí A hấp thụ và 400 ml dd Ba(OH)2 0,15M được 7,88g kết tủa. Viết các PTHH xảy ra. Search CTPT của FexOy

Lớp 9 hóa học Chương II. Kim loại 2 0 gởi Hủy

fe2o3 á bạn

 

 

Đúng 0
comment (0)

fe3o4

Đúng 0
comment (0)

Nung 25,28 gam tất cả hổn hợp FeCO3 và FexOy trong O2 dư tới làm phản ứng trả toàn, nhận được khí A với 22,4 gam Fe2O3 duy nhất. Mang đến khí A hấp thụ hoàn toàn vào 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M nhận được 7,88gam kết tủa. 1) Viết các phương trình bội nghịch ứng xẩy ra2) Tìm công thức phân tử của FexOy.

Lớp 9 hóa học Chương II. Sắt kẽm kim loại 1 0 gửi Hủy

bạn coi ở link này nè có lời giải khá cụ thể đấy: http://hoctap.dvtienich.com/questions/question/nung-2528-gam-hon-hop-feco3-va-fexoy-trong-oxi-du-toi-phan-ung-hoan-toan/

Đúng 0
comment (0)

 

Nung 25,28g các thành phần hỗn hợp FeCO3 và FexOy trong oxy dư tới lúc pứ chấm dứt thì thu được khí A và 22,4 g Fe2O3 duy nhất. Mang đến khí A hấp thụ trọn vẹn vào 400ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,15M thu đc 7,88g kết tủa.

1) Viết pthh xảy ra 

2) Tìm bí quyết phân tử của FexOy

Lớp 9 chất hóa học Chương I. Những loại hợp hóa học vô cơ 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Ta tất cả :4FeCO3 + 02---> 2Fe2O3 + 4CO2 (1)4FexOy + (3x-2y) O2----> 2xFe2O3(2)CO2+ Ba(OH)2 ---> BaCO3 + H2O (3)BaCO3 +CO2 +H2O ---> Ba(HCO3)2 (4)n BaCO3= 7,88: 197 = 0,04 n Ba(OH) 2 = 0,06 * TH1 : CO2 dư --> gồm phản ứng 4 , khi đó :nFeCO3 = nCO2 làm việc (1) = nCO2 ở (3) + số mol CO2 ở (4)= 0,08Do đó , m FeCO3 = 9,28g khối lượng O2 thâm nhập P/u 1 và 2 là:25,28 - ( 22,4 + 0,08 . 44)= 0,64 gm O2 thâm nhập p/u 1 là : 0,08:4.32=0,64g ---> FexOy là Fe2O3 * TH2 : trường hợp O2 thiếu thốn --> hok có p/u 4 ---> giám sát và đo lường ----> trường thích hợp này loại 

Đúng 0
phản hồi (1)

Nung 37,92 gam tất cả hổn hợp FeCO3 với FexOy dư tới phản bội ứng trọn vẹn thu được khí A cùng 33,6 gam Fe2O3 độc nhất vô nhị . Mang lại khí A hấp thụ trọn vẹn vào 600ml dd Ba(OH)2 0,15M thu được 11,82 gam kết tủa .

a. Viết các PTHH xảy ra

b. Tìm phương pháp của Oxit fe ?

Lớp 9 hóa học Chương I. Các loại hợp hóa học vô cơ 0 0 nhờ cất hộ Hủy

Nung rét 18,56 gam hỗn hợp A bao gồm FeCO3 với một oixt fe FexOy trong bầu không khí tới khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được khí CO2 cùng 16 gam một oxit fe duy nhất. Mang đến khí CO2 kêt nạp hết vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư nhận được 15,76 gam kết tủa. Vậy cách làm oxit FexOy là:

A.

Xem thêm: Sách Giải Vở Bài Tập Địa Lý Lớp 7, Giải Bài Tập Địa Lý 7, Giải Bài Tập Địa Lý 7

FeO

B. Fe3O4

C. Fe2O3

D. Fe2O3 hoặc FeO

Lớp 11 chất hóa học 1 0 gởi Hủy

Các oxit sắt, nung ngoại trừ không khí đến trọng lượng không đổi luôn luôn tạo thành Fe2O3 16 gam oxit sắt tốt nhất là Fe2O3.

Xem thêm: Đọc Truyện Đêm Khuya Tam Quốc Diễn Nghĩa Mới Nhất 2022, Tam Quốc Diễn Nghĩa

Cách 1: cách thức đại số

Đặt số mol các chất vào 18,56 gam A F e C O 3 : n ; F e x O y : m


*

*

*

Đúng 0
comment (0)

Nung 46,4g hỗn hợp gồm FeCO3 với FexOy vào bình đựng khí oxi vừa đủ, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 44g chất rắn chỉ tất cả Fe2O3 duy nhất. Khí đi thoát khỏi ống sứ cho hấp thụ không còn vào 250ml dung dịch Ba(OH)2 0,35M thấy chế tác thành 14,775g kết tủa. Tìm công thức của oxit sắt.

CẦN GẤPPPPPPPPP!!!!!!!!!!

Lớp 9 chất hóa học 0 1 gởi Hủy

Cho hỗn hợp X tất cả FeCO3 cùng FexOy .Nung 6,96 gam tất cả hổn hợp X vào oxi dư tới khi cân nặng không đổi thu được các thành phần hỗn hợp khí A với 6 gam Fe2O3. Mang đến khí A vào 1 lit dung dịch Ca(OH)2 0,02M thấy có 1 gam kết tủa chế tạo thành. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định công thức phân tử của FexOy

Lớp 9 chất hóa học 1 0 gửi Hủy Đúng 0
comment (0)

Nung lạnh 18,56 gam tất cả hổn hợp X bao gồm FeCO3 cùng FexOy trong không gian tới bội phản ứng trọn vẹn được CO2 và 16 gam một oxit fe duy nhất. Cho toàn bộ CO2 kêt nạp hết vào 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M thu được 7,88 gam kết tủa. Để hòa hợp hết 18,56 gam X cần tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M. Cực hiếm của V là

A. 240

B. 320

C. 480

D. 160

Lớp 12 chất hóa học 1 0 gởi Hủy


Đáp án : A

Đúng 0
comment (0)

Nung 23,2 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả FeCO3 và FexOy trong bầu không khí tới phản bội ứng trọn vẹn thu được

khí A cùng 22,4 gam Fe2O3 duy nhất. đến khí A hấp thụ hoàn toàn vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư thu được

7,88 gam kết tủa. Khía cạnh khác, nhằm hòa tan hết 23,2 gam X nên vừa đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 2M. Công thức FexOy và quý giá của V là

A. Fe3O4 với 360

B. Fe3O4 với 250

C. FeO cùng 200

C. FeO với 200

Lớp 0 hóa học 1 0 giữ hộ Hủy

Đáp án A

Số mol CO2 = 0.04 -> Số mol CO3- = 0.04

=> Số mol fe trong FeCO3=0.04

Số mol Fe2O3=0.14

=> Số mol Fe3+ = 0.28 => Số mol fe trong FexOy = 0.24 => Số mol FexOy = 0.24/x

Từ khối lượng hỗn thích hợp X ta gồm PT: 23.2 - 0.04*116 = (56x + 16y)*0.24/x Từ kia => x/y = 3/4Thể tích