NUNG HỖN HỢP GỒM MG(OH)2 VÀ FE(OH)2 NGOÀI KHÔNG KHÍ CHO ĐẾN KHI KHỐI LƯỢNG KHÔNG ĐỔI THU ĐƯỢC CHẤT RẮN CÓ THÀNH PHẦN LÀ

     
Bạn đang xem: Nung láo Hợp tất cả Mg(Oh)2 cùng Fe(Oh)2 kế bên Không Khí cho Đến Khi khối lượng Không Đổi Thu Được chất Rắn tại thietkewebshop.vn

Nung nóng tất cả hổn hợp Mg(OH)2 với Fe(OH)2 kế bên không khí cho đến khi trọng lượng không biến đổi thu được hóa học rắn X. X chứa

Lời giải của GV thietkewebshop.vn

Phương trình phản nghịch ứng:

Mg(OH)2 $xrightarrowt^o$ MgO + H2O

4Fe(OH)2 + O2 $xrightarrowt^o$ 2Fe2O3 + 4H2O

Đáp án phải chọn là: d

*
*
*
*
*
*
*
*

Nung nóng tất cả hổn hợp Mg(OH)2 cùng Fe(OH)2 ngoại trừ không khí cho tới khi khối lượng không thay đổi thu được chất rắn X. X chứa

Cho những phản ứng gửi hóa sau: NaOH + hỗn hợp X → Fe(OH)2; Fe(OH)2 + hỗn hợp Y → Fe2(SO4)3; Fe2(SO4)3 + dung dịch Z → BaSO4. Các dung dịch X, Y, Z theo thứ tự là

Để pha trộn Fe(OH)2 trong chống thí nghiệm, người ta triển khai như sau: Đun sôi dung dịch NaOH sau đó cho nhanh dung dịch FeCl2 vào hỗn hợp NaOH này. Mục tiêu chính của việc hâm sôi dung dịch NaOH là?

Dung dịch X có chứa FeSO4, hỗn hợp Y có chứa Fe2(SO4)3. Dung dịch thử nào sau đây hoàn toàn có thể sử dụng để riêng biệt X cùng Y là

Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe3O4 cùng Cu vào dung dịch HCl dư thấy còn một phần chất rắn không tan cùng dung dịch Y. Hỗn hợp Y chứa

Hòa tan hóa học rắn X vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được hỗn hợp Y. Dung dịch Y hòa tan được Cu và làm mất đi màu dung dịch KMnO4. X là

Cho dãy gửi hoá sau: $Fextexrightarrow+XFexteCl_3xrightarrow+YFexteCl_2xrightarrow+ZFexteleft( NO_3ight)_3$. X, Y, Z chẳng thể là:

Cho sơ đồ đưa hóa sau:

$Fe(NO_3)_2xrightarrowtoXxrightarrow+HClYxrightarrow+ZTxrightarrowtoX$

Cho các chất: NaCl, KOH, AgNO3, Cu(OH)2. Tất cả bao nhiêu chất rất có thể thỏa mãn Z vào sơ đồ trên?


READ: Hòa Tan trọn vẹn Fe3O4 + Hcl Dư, Cho tất cả hổn hợp Fe3O4 cùng Cu Vào hỗn hợp Hcl Dư

Cho những dung dịch sau: HCl, Na2CO3, AgNO3, Na2SO4, NaOH và KHSO4. Số dung dịch công dụng được với dung dịch Fe(NO3)2là:

Bằng phương thức hóa học. Hãy chọn một hóa chất phù hợp để nhận ra các hóa học rắn (dạng bột) sau: Fe, FeO, Fe3O4, CuO.

Bạn đang xem: Nung hỗn hợp gồm mg(oh)2 và fe(oh)2 ngoài không khí cho đến khi khối lượng không đổi thu được chất rắn có thành phần là

Đang xem: Nung lếu láo hợp gồm mg(oh)2 và fe(oh)2 quanh đó không khí cho đến khi khối lượng không đổi thu được chất rắn

Cho những phản ứng sau:

1) dung dịch FeCl2 + hỗn hợp AgNO3

2) hỗn hợp FeSO4 dư + Zn

3) hỗn hợp FeSO4 + hỗn hợp KMnO4 + H2SO4

4) dung dịch FeSO4 + khí Cl2

Số phản nghịch ứng nhưng ion Fe2+ bị thoái hóa là

Cho những sơ vật dụng phản ứng hoá học sau đây, tất cả bao nhiêu sơ đồ vật sai ?

(1) Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

(2) Fe(OH)3 + H2SO4 sệt nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

(3) FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

(4) FeCl2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + HCl + NO + H2O

(5) Al + HNO3 → Al(NO3)3 + H2

(6) FeO + H2SO4 sệt nguội → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Nhận biết lọ đựng Fe với Fe2O3 bằng cách thức hóa học tập trong 3 lọ hóa chất đựng lếu hợp những chất rắn sau Fe cùng FeO; Fe cùng Fe2O3; FeO và Fe2O3chỉ đề xuất dùng loại thuốc thử nào bên dưới đây

Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt bội phản ứng cùng với HNO3 đặc, nóng. Số làm phản ứng thuộc loại phản ứng thoái hóa – khử là

Cho 0,1 mol FeCl3 bội phản ứng trọn vẹn với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Nung 21,4 gam Fe(OH)3 ở ánh nắng mặt trời cao đến khối lượng không đổi, chiếm được m gam một oxit. Quý giá của m là


READ: Tác Nhân khiến Mưa Axit - Tác Nhân đa số Gây Mưa Axit Là

Khi kết tinh hỗn hợp FeSO4, tín đồ ta đã thu được một tinh thể sinh sống dạng ngậm nước. Công thức của tinh thể đó là

Cho các chất sau: Fe(OH)3, Fe3O4, FeSO4 cùng Fe(NO3)2. Số hóa học trong dãy công dụng với hỗn hợp HCl là

Trong quy trình bảo quản, một chiếc đinh sắt nguyên chất đã trở nên oxi hóa vì oxi ko khí tạo ra thành các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe, Fe2O3, Fe3O4 cùng FeO. Các thành phần hỗn hợp X không bị hòa tan trọn vẹn trong lượng dư dung dịch hóa học nào sau đây?

Hỗn hợp FeO và Fe2O3 tan hoàn toàn trong hỗn hợp X nhận được dung chỉ chứa một muối. Cách làm hóa học của X là

Biết A là oxit, B là muối, C cùng D là kim loại. Cho những phản ứng sau:

a) A + HCl → 2 muối + H2O

b) B + NaOH → 2 muối bột + H2O

c) C + muối → 1 muối

d) D + muối hạt → 2 muối

Các chất A, B, C, D hoàn toàn có thể là

Khi nung láo lếu hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong bầu không khí đến trọng lượng không đổi, chiếm được một hóa học rắn là

Hòa tan trọn vẹn x mol fe vào dung dịch đựng y mol FeCl3 cùng z mol HCl, thu được dung dịch chỉ chứa một hóa học tan duy nhất. Biểu thức tương tác giữa x, y và z là:

Cho hỗn hợp tất cả Cu với Fe2O3 (với tỉ lệ mol 1 : 1) tác dụng với dung dịch HCl dư. Mang dung dịch thu được cho tính năng với NH3 dư, thu được kết tủa là

Cho các chất: Fe, Fe3O4, FeSO3, FeCO3, FeCl2, FeCl3. Số chất tác dụng được với hỗn hợp H2SO4 loãng dư là:

Ở một số trong những địa phương thực hiện nước giếng khoan, khi mới bơm lên nước trong nhưng để lâu thì giữ mùi nặng tanh với bị ngả màu sắc vàng. Ion làm cho nước bao gồm màu đá quý là


READ: Tổng Hợp kiến thức và kỹ năng Về Axit Bazo muối bột Lớp 11, Hoá học tập 8 bài xích 37 Axit Bazơ Muối

Hòa rã Fe3O4 vào hỗn hợp H2SO4 (loãng dư) thu được dung dịch X. Mang đến dãy các chất: Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, KNO3, NaCl. Số hóa học trong dãy chức năng được với dung dịch X là:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) cho bột Mg dư vào hỗn hợp FeCl3.

(b) Đốt fe trong khí Cl2 dư.

(c) mang lại bột Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư.

Xem thêm: Cách Ngủ 4 Tiếng 1 Ngày Mà Vẫn Tỉnh Táo, Phương Pháp Ngủ 4 Tiếng Một Ngày Mà Vẫn Tỉnh Táo

(d) mang đến bột fe vào hỗn hợp AgNO3 dư.

(e) mang đến bột sắt dư vào hỗn hợp HNO3 loãng.

(g) mang lại bột FeO vào hỗn hợp KHSO4.

Xem thêm: Tên Viết Tắt Của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Imf Lã  Gã¬

Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu sát hoạch được muối hạt sắt (II) là:

Cho các phản ứng sau:

1) dung dịch FeCl2 + dung dịch AgNO3 →

2) dung dịch FeSO4 (dư) + Zn →

3) hỗn hợp FeSO4 + hỗn hợp KMnO4 + H2SO4 → 

4) dung dịch FeSO4 + khí Cl2 →

Số làm phản ứng nhưng ion Fe2+ bị oxi hóa là

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 – Tòa công ty Intracom – è Thái Tông – Q.Cầu Giấy – Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.


Post navigation


Previous: Setarakan Persamaan Reaksi Redoks Berikut!Mno2 + Hcl + O2 = H2O + Cl2
Next: phương pháp Tính Chu Vi Hình Tứ Giác Lớp 2, lý giải Tính Chu Vi Hình Tứ Giác